Orienteringsklubben Pan Aarhus indbyder til Påskeløb 2015 den 2.-4. april i Nationalpark Mols Bjerge. Løbet er et C-**** stævne.

Løbsområder

1. - 2. etape: Mols Bjerge

Overvejende åbent og let løbet terræn med noget undervegetation og stedvis moderat til stærk kupering. Der findes en del hegn, der må og kan passeres. God kombination af åbne områder og skov gør området meget interessant.

Kort: Mols Bjerge 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, nytegnet 2014-15 på grundlag af COWI-kurver.

3. etape: Ørnbjerg Mølle

Mest ældre nåleskov vekslende med små tætte partier og enkelte hede­arealer. Kuperingen varierer fra typisk Molslandskab med store bakker og store lavninger til flade partier og stejle skrænter. Enkelte detaljerede områder med sandflugtsformationer.

Kort: Ørnbjerg Mølle 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, nytegnet 2012 på grundlag af COWI-kurver og revideret 2014-15.

Mødested

1 og 2. etape: Agri - afmærkning på Molsvej (vej 521) mellem Rønde og Femmøller
3. etape: Tinghøjvej, Ebeltoft - afmærkning på vej 21 mellem Feldballe og Ebeltoft.
Hvis klubben ankommer i bus, bedes dette angivet ved tilmelding.

Stævnepladsen åbner alle dage kl. 9.00.

Klasser

Klasse Sværhedsgrad Længde Klasse Sværhedsgrad Længde
D-begynder Begynder 2,5-3,5 km H-begynder Begynder 2,5-3,5 km
D-10A Begynder 2,5-3,5 km H-10A Begynder 2,5-3,5 km
D-10B Begynder 2,5 km H-10B Begynder 3,0 km
D-12A Let 3,5-4,5 km H-12A Let 3,5-4,5 km
D-12B Begynder 3,0 km H-12B Begynder 3,0 km
D-14A Mellemsvær 4,5-5,5 km H-14A Mellemsvær 4,5-5,5 km
D-14B Let 3,0-4,0 km H-14B Let 30,-4,0 km
D-16A Svær 5,5-6,5 km H-16A Svær 7,0-8,0 km
D-16AK Svær 4,0-5,0 km H-16AK Svær 5,5-6,5 km
D-16B Mellemsvær 3,5-4,5 km H-16B Mellemsvær 4,5-5,5 km
D-18A Svær 5,5-6,5 km H-18A Svær 8,0-10,0 km
D-20A Svær 6,5-7,5 km H-20A Svær 10,0 km
D-20AK Svær 5,0-5,5 km H-20AM Svær 6,5-7,5 km
D-20B Mellemsvær 3,5-4,5 km H-20B Mellemsvær 4,5-5,5 km
D-20C Let 3,0-4,0 km H-20C Let 3,0-4,0 km
D21A Svær 7,0-8,0 km H21A Svær 12,0 km
D21AK Svær 5,0-5,5 km H21AK Svær 6,5-7,5 km
D21AM Svær 5,5-6,5 km H21AM Svær 8,0-10,0 km
D21B Mellemsvær 3,5-4,5 km H21B Mellemsvær 4,5-5,5 km
D21C Let 3,0-4,0 km H21C Let 3,0-4,0 km
D35A Svær 6,5-7,5 km H35A Svær 10,0-12,0 km
D35B Mellemsvær 3,5-4,5 km H35B Mellemsvær 4,5-5,5 km
D40A Svær 5,5-6,5 km H40A Svær 9,0-11,0 km
D45A Svær 5,5-6,5 km H45A Svær 9,0-10,0 km
D45AK Svær 3,5-4,0 km H45AK Svær 4,0-5,0 km
D45B Mellemsvær 3,5 km H45B Mellemsvær 3,5 km
D50A Svær 4,0-5,0 km H50A Svær 7,0-8,0 km
D55A Svær 4,0-5,0 km H55A Svær 7,0-8,0 km
D55AK Svær 2,5-3,5 km H55AK Svær 3,5-4,0 km
D60A Svær 3,5-4,0 km H60A Svær 5,5-6,5 km
D65A Svær 3,5-4,0 km H65A Svær 5,0-5,5 km
D70A Svær 2,5-3,5 km H70A Svær 4,0-5,0 km
D75A Svær 2,0-2,5 km H75A Svær 3,5-4,0 km
D80A Svær 2,0-2,5 km H80A Svær 2,5-3,5 kmH85A Svær 2,0-2,5 km
De angivne banelængder er gældende for 1. etape.
2. etape er ca. 60 % af ovenstående længder.
3. etape er ca. 80 % af ovenstående længder.

Der er jagtstart på 3. etape i alle klasser bortset fra klasser med begynderbaner og lette baner.

Ønsker du at løbe en anden bane end den, du aldersmæssigt hører til, kan det også lade sig gøre. Det er dog i så fald uden for konkurrence. Anfør venligst "UFK" i O-service i rubrikken for bemærkninger til arrangør.

Åbne baner

Der er ikke åbne baner, men der kan på stævnedagen købes vakante pladser i alle klasser.
Der er åbent for salg af vakante pladser i stævnekontoret i tidsrummet kl. 9.00 - 12.00. Der er et begrænset antal vakante pladser i hver klasse.
Vakante pladser koster 110 kr. for D/H-20 og 140 kr. for D/H 21-.
Egen SI-brik kan anvendes. Leje af brik koster 25 kr.

Kontrolsystem

Der anvendes SportIdent. Lejebrikker udleveres ved start.
Leje af brik: 25 kr. pr. dag.
Bortkomne brikker erstattes med kr. 400.

Tilmelding og startafgift

Tilmelding klubvis via O-service senest 13/3 2015 kl. 22.

Startafgifter

D/H -20: kr. 300
D/H 21-: kr. 385
Lejebrik: kr. 75
Betaling skal ske samtidig med tilmelding til klubbens konto: Reg.nr. 1551 konto nr. 16997889.
Der er ingen eftertilmeldinger. Der henvises til vakante pladser.

Udenlandske løbere

Udenlandske løbere tilmelder sig gennem Orienteering Online.
Samtidig skal startafgifterne indbetales på klubbens konto:
Kontohaver: Orienteringsklubben Pan Århus, Vestervang 24, 6, 8000 Aarhus C.
Reg.nr. 1551 konto nr. 16997889.
IBAN kontonummer: DK4830000016997889
Swift-adresse: DABADKKK

For hver transaktion skal der tillægges DKK 50 til dækning af gebyr til vor bankforbindelse. Deltagerne betaler selv gebyr til egen bank.

Præmier

På 1. og 2. etape er der præmier til alle klassevindere.
Efter 3. etape er der præmier til de tre første i det samlede resultat i alle begynder- og ungdomsklasser (D/H-20) og til den sammenlagte vinder i øvrige klasser.

Afstande

1. og 2. etape: Parkering - stævneplads 1000 m. Stævneplads - start 500 m
3. etape: Parkering og stævneplads på samme mark. Stævneplads - start 100 m

Omklædning, bad og overnatning

Der er ingen omklædnings- eller bademuligheder. For bad kan der henvises til Ebeltoft Svømmehal, Østeralle 17, Ebeltoft.
For overnatning henvises til Visit Djursland.

Børnebane og børneaktivering

Der tilbydes gratis børnebaner med beskedne præmier til alle deltagere. Børnebanerne er åbne alle dage kl. 10.00 – 14.00.

Der tilbydes gratis børneaktivering mod tilmelding i O-service eller pr. mail til René Rokkjær, rene@rokkjaer.dk. Opgiv venligst alder ved tilmeldingen.

Stævneorganisation

Stævneledelse

Ebbe Møller Nielsen, Hamphøjvej 12, 8270 Højbjerg, tlf. +45 28351948, ebbe@loeberen.dk.
René Rokkjær, Hedevej 4, Gl. Rye, 8680 Ry, tlf. +45 61316244, rene@rokkjar.dk.

Stævnekontrollant

Flemming Thyssen, Horsens OK

Dommer

Birgitte Halle, Aarhus 1900 Orientering.

Samarbejdspartnere og sponsorer


Sponsorer