Etape 1

Etape 1 finder sted i Mols Bjerge. Det er et overvejende åbent og let løbet terræn med noget undervegetation og stedvis moderat til stærk kupering. Der findes en del hegn, der må og kan passeres. God kombination af åbne områder og skov gør området meget interessant.

Banelæggeren fortæller:
Første etape af årets påskeløb i Mols Bjerge vil blive fokuseret i retning af den, for at bruge en gammel vending, "klassiske" distance. Afvekslende baneforløb, hvor lange stræk spiller en afgørende rolle. Dermed ikke sagt at der bare skal udtages vejvalg, da der imellem disse mere grove partier også skal orienteres grumt præcist.
Velkommen til en "oldschool" kickstart på påsken 2015.

Banelægning: Thomas Hjerrild.
Banekontrollant: Henrik Markvardsen, Tisvilde Hegn OK.

Kort

Mols Bjerge 1:7.500 og 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, nytegnet 2014-15.

Første start

11.00

Etape 2

Etape 2 løbes også i Mols Bjerge med samme stævneplads som dagen før.

Banelæggeren fortæller:
På anden etape af påskeløbene bringes du tilbage til nutiden og du vil møde afkortede baner med mellemdistancekarakter. Vi byder på "intensiv orientering", hvilket indebærer konstante retningsskift, terrænvariation, krav om temposkift og konstant variation af orienteringsteknikken.

Banelægning: Signe Søes og Rasmus Oscar.
Banekontrollant: Bjarne Hoffmann, OK Pan.

Kort

Mols Bjerge 1:7.500, ækvidistance 2,5 m, nytegnet 2014-15.

Første start

10.00

Etape 3

Etape 3 med jagtstart løbes i Ørnbjerg Mølle. Terrænet er mest ældre nåleskov vekslende med små tætte partier og enkelte hedearealer. Kuperingen varierer fra typisk Molslandskab med store bakker og store lavninger til flade partier og stejle skrænter. Dertil krydret med enkelte detaljerede områder med sandflugtsformationer.

Banelæggeren fortæller:
Intet er afgjort før målstregen er krydset - det er udgangspunktet for banelægningen på 3. etape.
Løberne bliver udfordret af, på den ene side, en bane som hele tiden skifter karakter, og på den anden side, stressmomentet fra konkurrenter og en banelægger som ikke er for fin til at bruge en enkelt spids vinkel eller samlingspost. Så du kommer til at se dine konkurrenter i øjnene i terrænet. Og du kommer til at blive i tvivl om du lige har snydt din konkurrent, eller om han er smuttet fra dig på vejvalgsstrækket eller på posterne i et tekniske krævende parti.

Banelægning: Henrik Jørgensen.
Banekontrollant: Mikkel Lund, Faaborg OK.

Kort

Ørnbjerg Mølle 1:7.500 og 1:10.000, ækvidistance 2,5 m, nytegnet 2012 og revideret 2014-15.

Første start

10.00