Log ind

Log ind med bruger

Værd at vide...

Værd at vide...

 

Aktivitetstilskud

Der ydes 75% tilskud til startafgift ved stævner i Danmark, samt 50% tilskud til kurser og lejre. Der ydes ikke tilskud til løb i udlandet, med mindre løbet er en del af en ungdomstur. Tilskuddet til startafgifter ydes for at tilskynde løberne til at komme til stævner. Tilskuddet er betinget af, at man også møder op til start. Møder man ikke op til start bortfalder tilskuddet, og man betaler hele startafgiften selv. Ligeledes betales hele startafgiften + efteranmeldelsestillæg når man eftertilmelder sig et stævne.

Klubben yder 100% tilskud til deltagelse i TalentCenter-træning.

 

TalentCenter-træning

Det er ungdomsudvalget som i samarbejde med trænerne, indstiller ungdomsløbere til TalentCenter-Midtjylland. Man kan først blive indstillet til TalentCenter-Midtjylland i det år man fylder 15 år med start efter påske. 

Forventninger til løberne:

  • Minimum 75 % fremmøde til ungdomstræninger
  • Minimum 75 % fremmøde til TC-træninger
  • Deltagelse i åbne løb
  • I stand til at løbe svære baner
  • I stand til at løbe natløb
  • Være gruppe 1 eller 2 løber

OK Pan tilbyder:

  • Gratis kørsel med Pan-folleren fra Institut for Idræt til de ugentlige TC-træninger
  • Betaling af deltagergebyret på 500 kroner pr sæson (Ved deltagelse på under 50 % afholder løberen selv deltagegebyret)

TC-ture finansierer løberne selv.

 

Inddeling i gruppe 1, 2 og 3

Alle ungdomsløbere (10-20 år) inddeles i samarbejde med trænerne i en gruppe som afspejler løberens ambitionsniveau. Gruppeinddelingen er til for at skabe de bedste betingelser for alle ambitionsniveauer. Du kan læse mere om gruppeinddelingen her.

 

Udtagelser

Ungdomsudvalget og trænerne udtager hold til stafetter. Der bliver udsendt information om kriterier og iagtagelsesløb i begyndelsen af hvert år. 

Klubhus

Silistria

Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18

CVR 64040618

 

Link