Log ind

Log ind med bruger

Værd at vide...

Værd at vide...

Pjecen - velkommen til OK Pan

Her link til en pjece, som ønsker dig velkommen til OK Pan og giver dig en introduktion til orienteringsløb for ungdom i OK Pan. images/Velkommen_til_OK_PAN_ver_1.pdf

 

Aktivitetstilskud

Kontingentet dækker alle træninger i OK Pan, hvor der i øjeblikket er træningstilbud de fleste uger i løbet af året; mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og lørdag. Der er særlige tilbud til ungdom mandag, onsdag og lørdag.

Transport, mad og overnatning både i forbindelse med træning og konkurrencer, dækker løbere i udgangspunktet selv. Der tilstræbes at finde så billige løsninger som muligt, så udgifter til dette bliver holdt på et minimum.

Der gives tilskud til følgende:

 • Åbne løb i Danmark giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løbere nationalt for OK Pan. Ved manglende fremmøde eller ved eftertilmelding afholder løberen selv hele udgiften)
 • U0, U1, U2 og junior kurser giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • U1, U2 og junior sommerlejre giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • KUM giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Hyggeturen giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Efterårsturen giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Tiomila giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der er gruppe 1 og 2 løbere, der løber nationalt for OK Pan
 • Øvrige ture vurderes ad hoc

Udtagelser, hvor klubben giver tilskud:

 • TC Aarhus giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan og er gruppe 1 løbere
 • Udtagelse til juniorlandshold giver klubben 50 % i tilskud til løbere, der løber nationalt for OK Pan og er gruppe 1 løbere
 • Ekstra udtagelse til juniorlandsholdssamlinger og mesterskaber giver klubben 50 % i tilskud til løbere, som løber nationalt for OK Pan og er gruppe 1 løbere
 • Udtagelse til EYOC i H/D 16 giver klubben 50 % i tilskud

 

TalentCenter-træning

Det er ungdomsudvalget som i samarbejde med trænerne, indstiller ungdomsløbere til TalentCenter-Midtjylland. Man kan først blive indstillet til TalentCenter-Midtjylland i det år man fylder 15 år med start efter påske. 

Forventninger til løberne:

 • Minimum 75 % fremmøde til ungdomstræninger
 • Minimum 75 % fremmøde til TC-træninger
 • Deltagelse i åbne løb
 • I stand til at løbe svære baner
 • I stand til at løbe natløb
 • Være gruppe 1 eller 2 løber

OK Pan tilbyder:

 • Gratis kørsel med Pan-folleren fra Institut for Idræt til de ugentlige TC-træninger
 • Tilskud på 50 % af deltagerafgiften, der per halve år udgør 500 kroner. ( Ved deltagelse på under 50 % afholder løberen selv deltagegebyret)

TC-ture finansierer løberne selv.

 

Inddeling i gruppe 1, 2 og 3

Alle ungdomsløbere (10-20 år) inddeles i samarbejde med trænerne i en gruppe som afspejler løberens ambitionsniveau. Gruppeinddelingen er til for at skabe de bedste betingelser for alle ambitionsniveauer. Du kan læse mere om gruppeinddelingen her.

 

Udtagelser

Ungdomsudvalget og trænerne udtager hold til stafetter. Der bliver udsendt information om kriterier og iagtagelsesløb i begyndelsen af hvert år. 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Link