Log ind

Log ind med bruger

Kend din klub

"Kend din klub"-aften
Bestyrelsen og mange af klubbens udvalg afholder "Kend din klub"-aften tirsdag d. 19. september kl. 20.00 efter klubtræningen og i forbindelse med fællesspisningen.
Formålet med aftenen er at udbrede kendskabet til de funktioner, der ligger bag en velfungerende klub. 
 
Dagsorden:
 
- Velkomst ved bestyrelsen
- Lidt om bestyrelsens arbejde
- Præsentation af klubbens udvalg (v. udvalgsformænd/medlemmer i udvalgene)
- Input fra deltagere
- Hjælp din klub
 
Vi forventer, at afrunde mødet ca. kl. 21.15, og håber, at rigtig mange medlemmer har lyst til at få større kendskab til klubben. 
Hvis du har lyst til at deltage i fællesspisningen inden mødet, kan du tilmelde dig via Facebook fra d. 16/9.
 
På bestyrelsens vegne
Lone Secher, formand