Log ind

Log ind med bruger

HUSK Generalforsamling 23/1

Indkaldelse til generalforsamling 2018

Der indkaldes til ordinær generalforsamling i Orienteringsklubben Pan

tirsdag den 23. januar kl. 19.30 på Silistria.

Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op, da der dels er vedtægtsændringer og dels skal diskuteres et meget centralt emne: "Hvilke krav, kan klubben stille til medlemmerne?, og hvad medlemmerne kan forvente af klubben".

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning

 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. Det reviderede regnskab vil være fremlagt på Silistria senest en uge før generalforsamlingen.

 4. Behandling af indkomne forslag. Medlemmers forslag, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 8x24 timer før generalforsamlingens start.

 5. Fremlæggelse af budget og eventuel kontingentfastsættelse for det kommende år.

 6. Valg af formand (i ulige år).

 7. Valg af kasserer (i lige år). Kell Sønnichsen er på valg (modtager genvalg)

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer jf. § 6. Kent Lodberg og Ulrik Johansen er på valg.

 9. Valg af suppleanter.

 10. Valg af revisor. Jan Thomsen er på valg.

 11. Eventuelt

 • Uddeling af Pan-Præstationen

 • Debat om hvilke krav, klubben kan stille til medlemmerne – og hvad medlemmerne kan forvente af klubben.


 

Mht. punkt 4 har bestyrelsen et forslag til ændring af klubbens love. Baggrunden er et ønske om at flytte regnskabsåret, så det flugter kalenderåret. Det giver i flere sammenhænge en nemmere administration. Ændres klubbens regnskabsår, vil regnskabsåret 2018 omfatte perioden fra 1. november 2017 til 31. december 2018.

Forslag:

 • I § 1 ændres ”Århus kommune” til ”Aarhus kommune”.

 • I § 3 ændres ”Danmarks Idræts-Forbund” til ”Danmarks Idrætsforbund”.

 • I § 5 ændres 2. punktum til "Når et medlem er kommet i kontingentrestance med mindst 2 måneder eller har pådraget sig anden gæld til klubben, ...." Det er fristen på 2 måneder, der er ændringen fra tidligere 3 måneder.

 • I § 7 ændres 1. punktum til: ”Klubbens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.”

 • I § 10 ændres ”inden udgangen af januar måned” til ”inden udgangen af marts måned”.


 

I forbindelse med generalforsamlingen vil klubben traditionen tro sørge for lidt at spise – og vi forsøger, at det skal være før generalforsamlingen, så formanden ikke skal overdøve de knurrende maver efter træningen.


 

Vel mødt.

Bestyrelsen.

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr