2017.11.21

Referat fra

Bestyrelsesmøde d. 21. november 2017 19.30- 21.30, på Sil

 

 1. Indkaldelse til generalforsamling skal på hjemmesiden
  1. Genvalg/ nye medlemmer i bestyrelsen 2018?
  2. Diverse praktisk

Ad. 1              Generalforsamlingen afholdes den 23 januar 2018 og Kell sørger for, at indkaldelsen kommer på hjemmesiden. Emner til diskussion på generalforsamlingen bliver frivillighed samt krav og forventninger til både nye og eksisterende medlemmer.

Der udsendes spørgeskema til medlemmerne og dette følges op inden generalforsamlingen.

På valg denne gang er Kent, Kell, Ulrik og Jeanette, som er suppleant. Alle er villige til at lade sig genvælge, men opfordrer samtidig alle øvrige interesserede medlemmer til at melde sig.

 

 1. Opfølgning på klubledermøde se filer om ATK 2.0 og divisionsmatch:

Pan ikke var til stede, materialet er primært til info og giver en mulighed for at komme med input.

 1. https://drive.google.com/file/d/0B05Qiy9j5eX4SGFraWJYZjY1VnRMY2wxRTBzZVlFY1BQelpj/view?usp=sharing
 2. https://drive.google.com/file/d/0B05Qiy9j5eX4Q25hZm9qUl9HMVNCR21xTTZ0NFVpYkxFbU9j/view?usp=sharing
 3. https://drive.google.com/file/d/0B05Qiy9j5eX4dVd2X090QUhNY2NkUWVDdW1iRkVXcjJGSGtN/view?usp=sharing
 4. https://drive.google.com/file/d/0B05Qiy9j5eX4OGw0TldETU5KNGtsU3BXREtCYVc5QXZkZlZ3/view?usp=sharing

Ad. 2              Dette punkt var primært til orientering og inspiration.

 

 1. Aflønning af nye klubtrænere -Lone
  1. Iben har tilstedeværelses-opgaven, Amanda har banelægningsopgaven og Emma tager koordineringsopgaverne.

Ad. 3                  Det blev aftalt, at trænerteamet så vidt muligt selv fordeler godtgørelsen mellem sig.

 

 1. Træningsudvalg, bemanding? - Kent
  1. Træningsløb opfølgning på 2017

Ad. 4           Kent sørger for, at søge en afløser til Juuls post i træningsudvalget. Der laves opslag på hjemmeside og Facebook med opfordring til alle interesserede. Samtidig evalueres 2017 sæsonen.

 

 1. Skole OL, noget nyt?- Jeanette

Ad. 5              Der er ikke yderligere nyt siden sidste møde.

 

 1. Opfølgning på tilskudsregler for ungdom – Jeanette

Ad. 6              Der bliver flere og flere ungdomsløbere i OK Pan og de bliver mere og mere aktive. Det betyder at ungdomsafdelingens udgifter stiger. Vi arbejder på at øge indtægterne og har derfor gennemgået vores tilskudsregler. Vi har tilstræbt en ensartet og transparent løsning. De nye tilskudsregler fremgår af OK Pans hjemmeside. http://www.okpan.dk/web/vaerd-at-vide.html

 

 1. Opfølgning på ny kontingent procedure - Kell og Jan

Ad. 7              Jan orienterede om de nye procedurer for indmeldelse, som fungerer nemt og hurtigt.

Kontingent indbetalingerne er i fuld gang og der er lavet en optælling af indbetalingerne på det tidspunkt, hvor der skal udsendes første rykker og opkræves rykkergebyr for første gang.

På dette tidspunkt var der foretaget 280 indbetalinger. Der er således ca. 130 medlemmer der ikke har betalt kontingentet rettidigt.

Det blev besluttet at Jan leverer opgaven med den fremtidige opkrævning af kontingent tilbage til kasseren.

 

 1. Opfølgning på klubmesterskab og klubfest

Ad. 8              Diskussion af forløbet af årets klubfest. Der skal ses på, om hele konceptet for klubmesterskab og klubfest skal gentænkes, så det i højere grad også retter sig mod børnene. Man kan med fordel se sig om i andre klubber  for ny inspiration.

Mødet sluttede efter punkt 8 og de efterfølgende punkter behandles på førstkommende møde.

 

 

 1. Skal Pan engagere sig i dette  https://www.loa-fonden.dk/presse/2017/nye-skove-er-et-rekreativt-skatkammer/ - Kell

 

 1. “Kend din klub” - Lone

 

 1. JWOC - Kell
  1. Status
  2. Styregruppemedlem
  3. Stævneleder til testløb?

 

 1. Dagsberg.eu - data skal flyttes!

 

 1. Silistria oprydningsdag – Kent

 

 1. Foller - Lone
  1. Betaling for at køre med Folleren - Kell
  2. Pan logo på Folleren

 

Info:

 1. Ny sponsor til Night Champ - Days feriecenter, Gjern   

 

Evt.

 

Dato for næste møde: den 12. december 2017 klokken 20:00

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr