2017.03.09

Bestyrelsesmøde d. 9. marts 2017 19.30 - 21.30 på Sil. 

 

Vært:   Lone 

Vært historik 

Dato 

9/3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vært 

Lone 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til : Ulrik Johansen, bestyrelsesmedlem og Jeanette Finderup, suppleant 

 

Tilstede: Lone, Kent, Kell, Ulrik og Jeanette 

Referent: Jan 

 

Diskussion: 

 

 1. Mål  og strategi 2017 - Lone 

 1. Fra generalforsamling 

 1. Inspiration fra 2015 - hvilke mål har vi i 2017?, overvej meget gerne inden mødet! 

 1. Input fra medlemmer - opfordring til input? 

- Der skal arbejdes og tænkes i at fremme frivilligheden yderligere. Kompetenceprofilerne kan indgå som et nyttigt værktøj når opgaver skal bemandes. Bredden og de nyere medlemmer skal inddrages meget mere. 

- Der skal arbejdes med forbedring og styrkelse af klubbens økonomi. Hvordan skaffes der flere indtægter? Skal det være gennem sponsorater, arrangementer eller begge dele. 

- Kommunikationen såvel indadtil som udadtil skal udvikles og forbedres.  

- Der skal arbejdes mere målrettet med uddannelse på alle niveauer. 

Eksempler på ovenstående kunne være familiearrangementer, fælles dagsarrangementer for ungdom og ungseniorer, fællesspisninger m.m. 

 

 1. Årshjul, et udkast, kommenter gerne - også inden mødet (noget er allerede for sent i år) - Lone 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 1. Kompetenceprofiler, næste step? - Lone 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

 1. Markedsføring af træningsløb, kan vi gøre det endnu bedre? 

Løbene skal generelt nævnes mere end blot i kalenderen. Jeanette og Kell ser på om Facebook-siden kan udnyttes bedre. Vi kan også sørge for at nævne løbene på hjemmesiden og samtidig gøre opmærksom på, at man kan deltage som ikke-medlem.

 1. Alarm - Jan Bille 

Kort orientering om status på lås og alarm. Der forventes udsendt en kort vejledning til alarm og lås inden længe.

 1. Lille påske event? - Lone (Punktet udgår, da vi endnu ikke har et betalingsmodul) 

Vi udskyder forsøgene med at udbyde små ubemandede betalingsløb via hjemmesiden. Vi afventer en opgradering af hjemmesiden før en egentlig webshop sættes i drift. Webshoppen er på forsøgsstadiet. 

 

 1. Bemanding af: 

 1. Suppleant post i bestyrelsen 

Bemandingen sættes foreløbig i bero. 

 1. Naturløb og skolekontakt (er det faldet på plads Jeanette?) 

Jeanette orienterede om naturløb. Bemanding af skolekontakt afventer. 

 1. Femina, 7. juni 

Der skal findes en hjælper til Per Dahl. 

 1. Find vej, lørdag d. 29 april  

Sofie står for markedsføringen derudover skal der findes ca 5 personer til afvikling af dagen. Der er TioMila i samme week end.  

 1. Redaktør Pan-Posten 

Der skal findes en ny redaktør til Pan Posten da Kell får travlt med JWOC. 

 1. JWOC 

Kell orienterede. Emma Klingenberg har indvilget i at være frivilligkoordinator og der skal findes et styregruppemedlem fra Pan. Der er sagt god for oprettelse af en fælles Pan/SOK bankkonto i forbindelse med arrangementet. 

 1. Nordkredsen: kredsens ungdomsarbejde 

Pan indgår ikke direkte i dette arbejde for tiden. 

 1. Ekstra hjælper til Emma, der ligesom Bent kunne: 

 1. - tage imod nye løbere, 

 1. - forklare det grundlæggende om kort og teknik, 

 1. - skygge,  

 1. - og lave teknisk opfølgning. 

3 personer har meldt sig til opgaven; Ulrik Johansen, Rasmus Holm Andersen og Annemette Sørensen. De vil fremover, når de deltager i træningerne, bistå i opgaverne når der møder nye medlemmer op til træningerne. Der laves ikke skemaer, men arbejdes uformelt og ad hoc. 

 

 1. Punkter til diskussion fra Nordkreds ledermødet (Kan udskydes til næste møde)   

 1. DM nat skal det afvikles i foråret eller i efterår?. Dette er ikke et DOF reglementsspørgsmål, men afgøres i Planudvalget. Løbet “parres med” Divisionsfinalen, for at tiltrække flere løbere. Prøveperiode på 2 år. (2018-19). Hvad er vores holdning? 

 1. Forenklet point system til divisionsturneringen, Se oplæg og Forslag til divisionsturnering 

Punktet udsættes til næste møde. 

 

Korte punkter:

 1. Introtræninger: 

 • Introtræning for børn og unge mandag d. 1, 8. og 15 maj, Sofie Secher (unge) 

 • Introtræning voksne d. 2, 9 og 16 maj, Bent Nielsen og Hans Christiansen 

Der annonceres på Facebook og på hjemmesiden

 1. Udstyr til trænere - Lone 

Det bestilte udstyr er på vej. 

 

 1. Køb af domænenavnet silistria.dk ? 

Domænet er ledigt og anskaffes. Det koster næsten ingenting og forventes at kunne anvendes i flere sammenhænge. Kell står for registrering og evt. oprettelse af email adresser. 

 

 1. Ny mail Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Skal vi samle materialer fra udvalgene på et fælles drev? 

Der oprettes nye mailadresser i første omgang  til de udvalgsposter der ønsker det. 

Samling af data materiale overvejes yderligere.

 1. Henvendelse fra Tri-klubben - sagen er lukket, de fandt en anden træner 

Der foretages ikke yderligere. 

 

 1. Marseliscenteret - Jeanette 

Jan har videresendt kort over området til Kell og Flemming.

 1. JWOC opdatering - Kell 

Behandlet under tidligere punkt. 

 

 1. Pandelamper udleje - skal vi returnere de tre ubrugte?  

Det undersøges om lamperne skal videresælges til ungdomsafdelingen. 

 

 1. Status på fliser? Camilla 

Kent: Fliserne er hentet. Der ligger stadigvæk nogen tilbage, som Uffe gerne vil bortskaffe på en trailer ved lejlighed. 

 

 1. Gravering af pokaler for 2015 + ungdom 2016 - Kell? 

Er ikke sat i værk endnu.

 1. Ideer: Lone 

 • Sponsorer har I nogle input?   

 • Familiedag koncept (hel dag’s underholdning)  

 • 30 kr for deltagelse i træningsløb for eksterne?  

 • videoer på FB efter ungdomstræningerne? 

 

 1. Input til DOF ang DOF’s økonomiske belastning i klubberne 

Flyttet til næste møde 

 

 

Kontakt til udvalg: Bemanding flyttet til næste møde 

 

Elite - 

Camilla  

Kort - Kell 

Ungdom - Jeanette 

Løb - Kell 

Arrangement - Lone 

Skov - Kell 

Træningsløb - Kent 

Klubtræning - 

Lone 

Hus - Kent 

Kommunikation - Camilla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info: 

 

 1. Femina i Mindeparken d. 7. Juni. I år er der følgende pristrapper: 

Intropris frem til 1. feb. 

149,- 

Fra 1. feb. og frem til  1. april 

199,- 

Fra 1. april frem til løbsdato 

249,- 

På løbsdagen 

300,- 

 

 

 Vi har modtaget 500 ekstra flyers der skal uddeles

 1. Skolekort Engdalsskolen - Flemming Nørregaard har kontakten til skolen 

 

 1. Logo og navn på Folleren? - Camilla/Lone (udskydes) 

 

 1. 17 medlemmer har taget imod pandelampe tilbuddet i november/december, dvs klubben gav et tilskud på 3400 kr 

 

Evt. 

 

 

 

Dato for næste møde:         18. APRIL 2017 KLOKKEN 19:30 

 

 

Punkter til næste møde: 

 

Events, opdatering af materialer, - Jan

 

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr