2016.10.25

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.10 2016 kl. 19.30- 21.30 på Sil.

 

 

Vært:   Tirsdags spisning - du bedes selv tilmelde dig, hvis du vil have en portion.

Vært historik

5/4

7/6

30/8

20/9

25/10

 

 

 

 

 

ialKell

Tirsdags spisning

Tirsdags spisning

Lone medbringer frugt mv

Kent

Tirsdags spisning

 

 

 

 

 

 

Tilstede: Camilla, Ida, Kell, Kent og Lone

Referent: Jan

 

Diskussion:

1.     Udviklings matrice for kompetenceudvikling DOF (to bilag se mail) - Lone

Lone gennemgik materiale fremsendt af DOF om, hvordan man kan udarbejde kompetenceprofiler på klubbernes medlemmer.

 

2.     Bemanding af:

a.     Naturløb og skolekontakt

Der er endnu ikke fundet medlemmer til posten.

b.    Femina

Der er endnu ikke fundet medlemmer til posten.

c.     JWOC

Kell gennemgik organisationsplanen til JWOC. Stævneledelsen til arrangementet skal til at sættes på plads nu.

Diskussion af , hvordan klubbens medlemmer engageres i arrangementet. Hvordan gør vi opmærksom på arrangementet? En mulighed kunne være at afholde informationsmøde efter et vintercup løb, hvor der sædvanligvis er mange fremmødte.

Vi mangler Ekstra hjælper til Emma, der ligesom Bent kunne:

                                      i.        - tage imod nye løbere,

                                     ii.        - forklare det grundlæggende om kort og teknik,

                                    iii.        - skygge,

                                    iv.        - og lave teknisk opfølgning.

Hvem vil hjælpe Emma? Emma laver et oplæg.

 

3.     Events, opdatering af materialer?- Lone

Vores materiale om arrangementer for firmaer og ikke-medlemmer trænger til en revision og omskrivning. Erfaringer fra de seneste arrangementer indarbejdes i materialet. Jan kommer med oplæg.

 

4.     Evaluering af klubaften hos Løberen.

Diskussion af de mulige årsager til det meget ringe fremmøde til arrangementet hos Løberen.

Forløbet vendes med Løberen og der forsøges med et nyt arrangement.

 

5.     Logo og navn på Folleren? - Lone

Camilla arbejder videre med en mulig udformning og kommer med et oplæg.

 

 

6.     Dato for generalforsamling.

Dato for generalforsamlingen fastsættes til tirsdag den 17. Januar 2017 klokken 19:30 på Silistria.

 

7.     Special event - Lone

Lone kom med et forslag til en mulig event, som bestyrelsen vil behandle på et senere tidspunkt.

 

8.     Lås - Jan

-       Alarm - Jan

Hans Vendelberg bedes kontakte kommunen med henblik på, at få deres vurdering.

 

9.     Brug af MobilePay

Hvordan skal/kan det bruges?

Jan arbejder videre med et oplæg.

 

10.  Punkt 10 udgår.

 

 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

11.  Kommunikation på hjemmesiden, opfølgning? - Camilla

Det vurderes, at kommunikationen kører tilfredsstillende på de forskellige medier vi anvender.
 

12.  Pandelamper udleje - status? - Jan

Der har ikke været henvendelser fra de nye medlemmer om leje af pandelamper. Emma informerer jævnligt om muligheden i forbindelse med tirsdagstræningen.

 

13.  Arbejdsdag på Sil lørdag d. 29/10

-       Status på fliser? Camilla

Opfølgning på arbejdsdagen, her henvises til Kent Lodbergs indlæg på hjemmesiden

Det forsøges fortsat at få afsat fliserne på forpladsen.

 

14.  Klubmesterskab
- Gravering af pokaler for 2015 - Kell
- Præmier - Lone

Orientering om muligheden for klubmesterskabs krus til senior rækkerne. Der anskaffes krus til dette års mestre.

 

15.   Aftale med Løberen - Lone

Lone færdiggør aftalen hvorefter den lægges på hjemmesiden.

16.  JWOC opdatering - Kell

Behandlet i tidligere punkt.

 

17.  Dato for “Knæk koden” og “Banelægning” - Kent

Kurserne tages af listen over tilbud til medlemmerne indtil der findes personer der vil afholde dem.

 

18.  SI udstyr, status på indkøb af nye enheder - Kell

Kell vurderer behovet og vender tilbage.

19.  Klubben fylder 70 år, opdatering af hæfte - Kell

Kell har udarbejdet et revideret hæfte, som er ført op til dato. Hæftet uddeles til klubfesten.

 

20.  Kontakt til udvalg:

 

Elite -

Kort - Kell

Ungdom - Lone

Løb - Kell

Arrangement - Ida

Skov - Kell

Træningsløb - Kent

Klubtræning Camilla

Hus - Kent

Kommunikation - Camilla

 

 

5/4

7/6

7/6

 

25/10

25/10

 

5/4

 

 

Evt.

Der var ingen punkter til evt.

 

Dato for næste møde:  Tirsdag den 29. november klokken 19:45

 

Punkter til næste møde:

Kurser og undervisning. Ex. læger, fysioterapeuter, ernæringseksperter, trænere, psykologer osv.?     

Regnskab og budget 2016/2017

-       Kontingent ændringer?

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr