2016.08.30

Referat fra

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 30.08 2016 kl. 19.30- 21.30 på Sil.

Tilstede: Lone, Kent, Kell, Camilla, Ida. Referent: Jan

Vært:   Tirsdags spisning 

Vært historik

5/4

7/6

30/8

 

 

 

 

 

 

 

Kell

Tirsdags spisning

Tirsdags spisning

Lone medbringer frugt mv

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskussion:

 

1.     Find vej og MOBO, skal MOBO opdateres?
- Har vi data på brugen? - Kell

MOBO systemet er kun meget lidt i brug. Der er 1 post med defekt, som skal repareres. Flemming Nørgaard har foreslået at kort og postplaceringer opdateres på Find vej poster. 5-10 stk af de nuværende postplaceringerne må genovervejes. Kent følger op ved lejlighed.

 

2.     Fejring af VM medaljer måske d. 13/9

Medaljevinderne fra VM i Strømstad fejres den 13. September i klubhuset. Der oplyses på FB og hjemmeside.

 

3.     Koncept for klubmesterskab, oplæg - Kent, Camilla og Ida
- Gravering af pokaler for 2015 (mangler) og skal der fremadrettet graveres?

Klubmesterskaberne skal prioritere ungdommen. Der opstilles et nyt koncept for turneringen, så der dystes i færre klasser. Camilla laver oplæg til Kent, som har videreformidlet til Ivan.

Dato for klubmesterskabet er fastsat til den 4. November og vil foregå i Hornslet Skov. Der satses på stævnestart klokken 11.

Den efterfølgende fest, som jo også er jubilæumsfest, vil foregå på Handelsfagskolen som sidst.

Jan snakker med Henrik J om tilmeldingsformular.

Gravering af pokaler i forbindelse med klubmesterskaberne videreføres for ungdom, men ophører for senior klasserne. Lone sørger for præmier til vinderne.

 

4.     Naturløb og skolekontakt - Lone

-       Mogens trækker sig og vi skal have fundet en til to afløsere

-       Naturløbet d. 22/9 afholder Mogens som planlagt, optimalt hvis vi kan finde en der kan oplæres og være med d. 22/9 - Hvem kunne være interesseret?

Der arbejdes videre med at finde 1 eller flere afløsere for Mogens

5.     DM hold d. 9/10 Svanninge Bjerge - Lone

Klubben vil arrangere fælles transport med bus til konkurrencerne. Der vil være tilmelding til busturen via O-service, ved at anføre det i bemærkningsfeltet. Klubben vil opkræve 50,- for transporten.

6.     Kommunikation på hjemmesiden - Lone
- F.eks VM- medaljer

Der har været lidt stille omkring kommunikationsudvalget på det seneste. Camilla vil forsøge at lave et oplæg til kommunikationsplan til næste møde, så opgaverne kan fordeles mere ligeligt i udvalget.

 

 

 

 

 

7.     Femina, efterårsløb, Mindeparken d. 14. september - Lone

-       Ansvarlig forår 2017?

Efterårsudgaven af Feminaløbet løber af stablen den 14. September og der er gang i hvervning af hjælpere.

-       Dato onsdag d. 7/6, er det ok?

Der er kommet forslag fra Femina om afvikling af næste års løb onsdag den 7. Juni.

Per vil gerne fortsætte som organisator, men betinger sig en hjælper.

 

8.     Fjernlager - Kent og Lone

Der overvejes hvilke andre muligheder der er for at samle klubbens udstyr i og omkring klubhuset. Kan loftet udnyttes bedre? Kan skuret ombygges og indrettes?

 

9.     Arbejdsdag på Sil - Kent
- Køb af buskrydder og støvsuger

Der indkøbes en effektiv buskrydder til udenomsarealerne og en ny støvsuger til huset, da den gamle er gået til.

 

10.  DM mellem og Midgaardsormen - status

Begge stævner blev planlagt og er afviklet med stor tilfredshed.

11.  Medlemskab af DGI?
Vi er nu udmeldt, men det viser sig at Henrik Jørgensen har forberedt at Pan skulle være med i en eventrække,   - det er ikke muligt uden medlemskab.

Der har været forskellige ting, som allerede har været planlagt i DGI sammenhæng, så en udmeldelse skal overvejes lidt endnu. Kell vender tingene med Henrik Jørgensen.

 

 

Hvis vi kan nå mere:

 

12.  Regler for booking og udlån af udstyr - Kell og Jan                                          Behandles til næste møde
- Hvad skal kunne bookes?
- Hvem skal betale for SI udstyr?
- Hvem/hvornår skal man betale for leje af Sil?
- Priser på SI udstyr og evt. alt mulig andet udstyr
- Hvem skal kunne booke SI og SIL og udstyr i det hele taget
- Folleren hvordan prioriteres?

- Hvordan booker man?

13.  Kan vi bruge medlemmernes  professionelle viden til at lave små kurser og undervisning. Ex. læger, fysioterapeuter, ernæringseksperter, trænere, psykologer osv.?

Emnet er interessant, og bør videre overvejes. Hvordan kan man gøre? Vil det være relevant/interessant?
 

14.  Events, opdatering af materialer?, - Lone                                                                               Behandles til næste møde

 

15.  Suppleant - status

Der er enighed om, at den lidt underbemandede bestyrelse fungerer tilfredsstillende. Hvis der er en blandt medlemmerne der er interesseret i en suppleantpost - skal man endelig henvende sig til bestyrelsen

 

 

 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

16.  Terminslister - Kell                                                                                                                                                      Behandles til næste møde
Kell har indsendt følgende, vi har endnu ikke fået en tilbagemelding.
2017: Der er ingen ledige divisionsmatcher m.m. Men vi kan måske finde
på at lave et løb om efteråret.
2018: JFM Stafet. Her har vi kig på Frijsenborgskovene, hvis det kan
blive midt i august.
Dertil vil vi gerne lægge billet ind på op/ned-rykningsmatcherne med en
af Kalø Vig skovene som mulighed.
2020: DM Ultralang. Det vil vi i så fald lægge i Mols Bjerge - hvis det
ikke er for tæt på DM Mellem i år. Der har dog tidligere været lagt DM
løb i samme skov med kortere braklægningsperiode.
 

17.   Opfølgning på Yoga arrangement d. 26/6 -Camilla og Ida

Arrangementet forløb planmæssigt og uden den store stress. Der skønnes at skulle bruges ca. 10 personer til opsætningen og Camilla og Ida mener godt vi kan påtage os opgaven igen hvis det bliver aktuelt.

18.   Ny klubtræner - Lone

Emma Klingenberg er blevet ansat som ny klubtræner. Hun er i fuld gang og har afholdt de første træninger. Emma har planer om også at sætte torsdags træningen i fokus, og gøre den mere struktureret end i dag.

19.   Spørgeskema til medlemmer - opfølgning -Jan

Spørgeskemaerne, som blev sendt til alle medlemmerne angående ressourcer og ønsker, er blevet gennemgået og sorteret. Der indkom 54 besvarelser og disse er blevet rundsendt til de relevante udvalgsformænd.

20.   Aftale med Løberen, er under udarbejdelse - Lone

Lone er undervejs med forhandlinger om fremtidige aftaler med Løberen.

21.  JWOC opdatering - Kell

Der er intet yderligere for nuværende.

 

22.  Dato for “Knæk koden” og “Banelægning” - Kent

Der afventes datoer for afholdelse af kurser i efteråret. Kent melder tilbage til næste møde.

 

23.  SI udstyr, status på indkøb af nye enheder - Kell

Kell er optaget af arrangementet Hearts and Mind og vender tilbage senere.

 

24.  Samarbejde med Folkeuniversitetet vedr "Hearts & Minds" festival 23.9.-25.9 - Kell

25.  Klubben fylder 70 år, vil vi opdatere hæftet? Link- Anni og Pan-post redaktionen ser på opgaven

Vi forsøger om det oprindelige hæfte kan konverteres til noget redigerbart, så der umiddelbart kan skrives videre.

 

26.  Telefon og lås - Jan og Lone                                                                                                 Behandles til næste møde

                      Status:

-       et billigt telefon abonnement til sekretariatet. Jan overdrager her efter det eksisterende nummer til klubben. Nummeret knyttes til en klubkonto og kan herefter anvendes til mindre køb og salg i sekretariatet,

 

 

 

 

 

27.  Kontakt til udvalg:

 

Elite - Tut

Kort - Kell

Ungdom - Lone + Tut

Løb - Kell

Arrangement - Ida

Skov - Kell

Træningsløb - Kent

Klubtræning Camilla

Hus - Kent

Kommunikation - Camilla

 

 

5/4

7/6

7/6

 

30/8

30/8

 

5/4

 

 

28.  Kent har været rundt ved de faste poster i Risskov og Mindeparken, de  er nu nymalede med fine læselige plaketter på alle poster. Begge steder går der næsten stier til/fra posterne i forskellige retninger, dvs stor brug! Hørhaven også ordnet ned til Silistria.  Resten er i orden, Kent har gennemløbet disse for kort tid siden

 

Evt.

 

Dato for næste møde:      20. September klokken 19:30 - 21:30

 

Punkter til næste møde:     

Internet opkobling 

Budget 2017

Kontingent ændringer?

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr