2015.08.25

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 25.08 2015 kl. 19.30 - 21.30 på Sil

 

Vært: Ida

Tilstede: Lone, Torben, Per, Kell, Kent, Ida og Søren

 

Vært historik

10/3

21/4

9/6

25/8

           

Lone

Per

Kell

Ida

           


 

TIllykke med VM medaljerne !

- reception d 27/8 kl. 19.30 - 21.00

 

Diskussion:

 

 1. DM hold, bus

100 kr - tilmelding skal sættes op på hjemmesiden

Deadline?

Lone hører med busselskab om hvornår vi senest skal have tilmeldingsdeadline for at vide om der er nok til en bus. Ida skriver en meddelelse til hjemmesiden. Søren sætter det på hjemmesiden og sender det ud på mail.

 

 1. Markedsføring af MOBO? - Kell

Træningsløb og hjemmeside?

Kell har skrevet det på findveji og hjemmeside. Det er blevet brugt. Kan prøve at høre ungdomsafdelingen om de har lyst til at prøve og udbrede det. Vi kan forsøge at udbrede det til skolerne.

 

 1. Besøg af Gert Nielsen Tirsdag d. 8/9 kl. 19:30 på SIL
  Emne: lokale udfordringer og planer for fremtiden for klubben og orienterings sporten i jeres lokal område.
  - Er der noget vi skal forberede os på?

Vi har udfordring med at fx få kontakt til skolerne og udbrede kendskabet til orientering og få dem i gang med at lave orientering i skolen.

Fastholdelse af nye løbere.

Finde folk til at lave klubarbejde.
 

 1. DM-mellem og midgårdsormen d. 3 og 4. sept. 2016 - Kell
  Stævneledere og banelæggere?

Vi har ikke fundet nogle emner endnu.

 

 1. Pandelamper - tilskud?

Vi giver tilskud til nye løbere der er kommet i indeværende sæson og klubben ser på at indkøbe ca.4 nye lamper til klubhuset. Kell snakker med Ebbe om tilbud. Kent snakker med KS om det gamle udstyr.
 

 1. JWOC opdatering - Kell
  Kom der input til træningsløbet?

10.sept er der møde om skovtilladelser. Der kom input på flere områder til træningsløbet.

 

 1. Klubarrangement? - Lone

Kend din klub, lørdag efter træningsløb

Idéen er at lave workshops efter et træningsløb, hvor medlemmerne kan gå rundt og høre hvad der sker i de forskellige udvalg. Der bliver serveret suppe og kage. Formålet er at lave noget socialt og give medlemmerne større kendskab til, hvad der sker rundt i klubben.
 

 1. Ungdomstræning - Lone

Det går rigtig godt med ungdomstræningen og med god tilgang af nye børn. Udvalget står lige nu og mangler en ekstra træner.  Lone har lovet dem et ekstra birdrag, så der kan aflønnes en ekstra træner året ud.

Det er aftalt at ungdomsudvalget sætter sig ned og laver en plan 2020, for hvordan de gerne vil have træningen og afdelingen til at fungere på sigt.

 

 1. Arrangementer hvordan går det? - Søren

Klubben afholder ca. 3 arrangementer om året og det giver lidt penge i klubkassen. Vi ved ikke hvordan firmaerne finder vores tilbud. Der er kun gode tilbagemeldinger fra firmaerne og folk er glade for at lave det, så det skal vi fortsætte med.

 

 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

 

 1. Femina - Lone

Løbeskole, status på det kommende løb

Næste år d. 23. maj
 

 1. Silistria - Kent har givet tilbagemelding (så vores møde ikke bliver alt for langt)

  1. Dato for flise projektet? Kent prøver endnu en gang at høre Jens og Palle om det kan lade sig gøre at finde en dato inden jorden bliver hård (igen).

  2. To vinduer i gavlen og gelænder på terrassen - Kell har du talt med Hans?

Kell hører Hans mht kontakt til kommunen mhp tilladelse.

 

Øvrige klubhuspunkter:

Kommunale arbejder (ved Hans), som er lovet, men ikke påbegyndt: udskiftning af trætrappe bag huset, udbedring af huller i ydervæg langs bagtrappen, mere permanent reparation af hul i dæmning, udskiftning af skraldespand med en større.

 

Kent har:

-       Fået ekstra printer etableret (med en del patroner) og med yderligere en i reserve

-       Renset vinduer / vægge på forside og ved skuret

-       Reparereret lås på skuret

-       Ordnet bålstedet

 

Øvrigt:

-       Der overvejes at anskaffe en buskrydder. Alternativt leje én et par gange om året. Hans Christiansen ser på det.

-       Vi afventer fortsat indkøb af borde til ny stue. Et par skoleborde og et længere serveringsbord.

-       Pælebordet er kommet tilbage. Lånte pælebord bedes leveret tilbage indenfor få dage og det skal altid noteres i bogen på loftet, at man har lånt noget - også fra skuret.


 

 1. Flere medlemmer i løbsudvalget, ønskes af Bent Nielsen - Lone

Hanne og René kontaktes. René takker nej, Hanne vil gerne være med igen.

 

 1. Kommunikationsudvalg - Lone


 

Info

 

 1. Kontakt til udvalg - Udgår

Denne gang status på Hus og Ungdom - Kent (har givet skriftlig tilbagemelding) og Camilla (afbud fra Camilla)

 

Elite - Tut

Kort - Kell

Ungdom - Camilla

Løb - Kell

Arrangement - Ida

Skov - Kell

Træningsløb - Kent

Klubtræning - Per

Hus - Kent

Kommunikation - Lone

9/6

       

21/4

21/4

9/6

   


 

 1. Indkøb af isposer og kompressionsbind - Kent og Tut køber 10 isposer og 5 stk kompressionsbind. KUN til at have i klubhuset, hvis nogen kommer til skade under træning.

Kell har bedt om en genopfyldning af Falckkassen. Kell laver en liste omkring omfanget af vores aftale med Falck
 

 1. Klubmesterskab d. 7/11
  Hans Christiansen er ansvarlig, skovtilladelse er på plads og Handelsfagskolen er booket til festen.

   

 2. Klubtur 2016

Nordjylland, Grethe og Henrik påtager sig endnu engang opgaven :-)

 

 1. Klubleder møde i Skive d. 17. juni
  Se referat og PPT.

   

 2. Påskeløb 2018 på Fanø

Anni er på opgaven. Efterskolen er lukket, der søges efter en plan B.

 

Evt.


 

Dato for næste møde: 20/10-2015 19.30-21.30

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr