2015.04.21

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 21.04.2015 kl. 19.30 - 21.30 på Sil

 

Vært: Per

Vært historik

10/3

21/4

               

Lone

Per

               


 

Diskussion:

 

 1. Hvilke mål vil vi gerne nå i 2015?

Mindmap skal afrundes, overvej flere input inden mødet

Arbejdet med mindmap fortsatte.

 

 1. Brug af klubbens medlems data via O-service - Lone

Eventuelle dataudleveringer skal vendes i bestyrelsen inden det udleveres.

 

 1. Kontingent, skal strukturen ændres? - Lone

Hvis opkrævningstidspunktetskal ændres er det bedst at skubbe det til 1. jan. Lone snakker med Jeanette om, hvor stort problemet er.

 

 1. Femina

  1. Status - Lone

Der er meget få tilmeldte og Events4you vil gerne have mere markedsføringsarbejde. Vi skal have delt flere flyers ud. Lige nu er estimatet på på det endelige deltagerantal markant lavere end sidste år.

 1. Løbeskole - Camilla

Der er en hyggelig lille flok på 10 personer. Der har været 12 betalende personer. Vi skal prøve at være tidligere ude med markedsføring.

 

 1. Artikel i JP lørdag d. 18 april Bilag 2 - Lone

Orienteringsløbere er med til at  slide på skoven og vi skal være opmærksomme, hvis der begynder at komme debat på området.

 

 1. MikroSponsorater, DGI  - Kell / Lone

DGI har lavet en mulighed for at klubben kan få små bidrag, når klubbens medlemmer bruger penge hos enkelte partnere. Det kræver at medlemmerne også melder sig ind i projektet.
Kell holder øje med projektet og der foretages ikke yderligere nu.

 

 1. Gravering i diverse pokaler - dyrt, skal det prioriteres?

Der er et forslag om at lave nogle bøger til ungdomspokalerne og så ikke bruge penge på de ældre. Måske skal der fastholdes indgravering af Pan præstationen. Der er ikke truffet en beslutning, punktet genoptages senere.

 

 1. Silistria - Kent

  1. Status på skralde situationen - ekstra fliseareal?

Vi har fået lovning på en større affaldscontainer

 1. Udvidelse af klubhuset - se bilag 1

Vi udskyder det til næste møde.

 1. Fliser - dato?

Kent har snakket med Palle, som snakker videre med Jens om en mulig dato.

 

 1. Mulige løb de kommende år, status - Kell

2016 - Midgårdsormen og DM vi har fået løbene, men mangler en skov - Kell

2017 - Op/ned matcher, JFM-sprint

2018 - JFM stafet og klassisk

2019 - DM-nat, JFM-sprint

2019 - JWOC


 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

 

 1. Påskeløb

Veltilrettelagt løb, med rigtig mange gode hjælpere. Deltager antallet var over forventet.

 

 1. JWOC 2019 - Kell

Der er sendt ansøgning til DOF på en underskudsgaranti på budrunden, hvis vi ikke får JWOC. Hvis vi får JWOC indgår udgifterne til budrundeni budgettet. Der afholdes workshop 11/6 efter træningsløb på Knøsen.

 

 1. Dataindsamling er igangsat ved ind og udmelding - Lone

Det bliver nu sendt ud- og ind-meldingsmail med et link til et lille spørgeskema

 

 1. Kommunikationsudvalg - Lone

  1. Hjemmeside

Lone starter snart et kommunikationsudvalg op vi har bla.: Søren, Camilla, Signe K, Niklas, Henrik J, Kell, Jan B, Anni mfl. i tankerne

Punktet følges op snarest.

 

 1. Telt fra Michael KS, er der taget en beslutning - Tut

Vi har fået 2 gratis telte - tak til Michael KS!.

 

 1. Indkøb af isposer og kompressionsbind - Kent og Tut

Det udsættes.

 

 1. Muligheden for at få en hjertestarter? - Kent

Kent undersøger, hvor man kan søge om penge eller hvor meget det koster.

Det udsættes.

 

 

Info

 

17. Danmarks største klub :-)

18. Kontakt til udvalg

Denne gang status på træningsløb og skov - Kent og Kell

Kell: Der er ikke så meget at notere, og Søren er indstillet på at holde enkelte møder med Kell.
Kent: Det er stadig et stort arbejde at få afsat træningsløb. Oftest er folk positive og villige til at hjælpe, men enkelte træningsløb er svære at afsætte.

 

Elite - Tut

Kort - Kell

Ungdom - Camilla

Løb - Kell

Arrangement - Ida

Skov - Kell

Træningsløb - Kent

Klubtræning - Per

Hus - Kent

Kommunikation - Lone

         

21/4

21/4

     
                   

 

19 Find vej arrangement

 • Intro træninger

 • Modtager team af nye tirsdags løbere: John Holm, Lina og Line, men gerne et par stykker mere

 • MOBO - Kell

 

20. Kurser fra Idrætssamvirke Aarhus - Lone


 

Evt. 

Dato for næste møde: 9/6 19.30

 

Punkter til næste møde:

 

 • Flere medlemmer i løbsudvalget, ønskes af Bent Nielsen

 • Medlemsspørgeskema

 • Velkomststander - Kent
 

Bilag 1

 

image002 (1).jpg

 

image004.jpg

unnamed.jpg

unnamed (2).jpg


 

Bilag 2

 

AARHUS 18.04.2015 kl. 06:00

Efterlysning: Lægeøjentrøst forsvundet i 25 år

Natur: En biolog vil udforske skovene syd for Aarhus, hvor den stigende færdsel lader til at gå ud over plantelivet. Han vil samle et korps af nørder til en folkeundersøgelse.

Med øget brug af Aarhusskovene er plantelivet på Skelbækkens skråninger truet af færdsel. Foto: Torben Gang Rasmussen

Med øget brug af Aarhusskovene er plantelivet på Skelbækkens skråninger truet af færdsel. Foto: Torben Gang Rasmussen

 

NATUR

RONJA MELANDER

Den har takkede blade og hvide eller lyslilla blomster, og så er den sidst set på Strandmarken i august 1990. Lægeøjentrøst. Har du set den?

Sådan lyder efterlysningen fra den 61-årige naturvejleder og biolog Torben Gang Rasmussen. Siden 1970’erne har han haft sin gang i de aarhusianske skove og observeret, hvordan flere plantearter tilsyneladende er blevet fortrængt af aktiviteten i skovene.

De bliver i stigende grad brugt til kunst, sport, svampeplukning og træproduktion med moderne maskinel drift, og Torben Gang Rasmussen er bekymret over slitagen, som skovbrugen medfører.

»Det, der bekymrer mig, er den helt tilfældige og ukontrollerede brug af skoven. Vi skal snakke lidt om, hvordan vi passer bedre på plantelivet derude, så det hele ikke kommer til at ligne Dyrehaven,« siger han.

Han peger på, at der de seneste 15 år har dannet sig for mange tilfældige stier i skovene, og at der eksempelvis bør laves færdselsregler i området mellem Ørnereden og Skelbækken, som er særligt ramt.

AARHUS KOMMUNE

Skovområder

 • Aarhus Kommune forvalter et skov- og naturareal på ca. 1.800 hektar, hvoraf knap 1.300 hektar er bevokset med træer.

 • Skovene ligger bynært og er blandt landets mest besøgte. Foruden kommunens skove er der yderligere ca. 700 hektar offentlig skov, som ejes af Naturstyrelsen Søhøjlandet.

 • Foruden Kirkeskov hører de øvrige fem skove i undersøgelsen under Aarhus Kommune.

Kilde: Aarhus Kommune

Skovene bliver slidt ned

»Der er også lidt vrede i det. Jeg synes, skovene bliver så slidte, og det er et fælles problem, fordi vi har al den aktivitet derude. Jeg kunne godt tænke mig, der kom lidt restriktioner på færdslen af hensyn til plantelivet. Måske kunne man lukke nogle små områder eller have steder, hvor man beder folk om at holde sig på stierne af hensyn til plantelivet,« siger han.

Han understreger, at han ikke ønsker, at man holder op med at færdes i skoven.

»Uha-da, nej. Tværtimod. Skovene betyder jo meget for mange mennesker, og det er fantastisk, at vi har sådan en oase derude,« siger han.

Over de næste fire år vil han derfor iværksætte en folkeundersøgelse i skovene syd for Aarhus for at holde øje med det moderne plantelivs forandring. Han håber, at kommunen vil bruge rapporten til at passe bedre på planterne.

»Langs kysterne, hvor der er god udsigt, er der slidområder. Skovvikker og finger-star er på kanten til at forsvinde derfra. Planterne bliver erstattet af golde, hårde overflader, hvis vi bare fortsætter med denne udvikling, hvor det meldes ud, at vi skal bruge skovene mere og mere uden kontrol,« siger han.

Den mærkelige snylteplante skælrod danner en lille bevoksning ved Thors Mølle. Tidligere er den fundet i kystkrattet syd for Moesgård Strand. Foto: Torben Gang Rasmussen

Den mærkelige snylteplante skælrod danner en lille bevoksning ved Thors Mølle. Tidligere er den fundet i kystkrattet syd for Moesgård Strand. Foto: Torben Gang Rasmussen

Ser positivt på projektet

I folkeundersøgelsen indgår Havreballe Skov, Kirkeskov, Thors Skov, Skåde Skov, Moesgård Skov og Fløjstrup Skov.

Teamleder for Grøn Drift, der står for skovdriften i Aarhus Kommune, Stine Rytter Bengtsson, er positivt stemt over for projektet. I forvejen forsøger kommunen at sprede brugerne ud til de mere nyanlagte skove i kommunen, så de populære, bynære skove syd for Aarhus, hvor der er høj forekomst af sjældne arter, ikke bliver for belastet. Kommunen skønner, at skovene aflægges mere end 3 mio. besøg om året.

»Vi prøver efter bedste evne at planlægge og omlægge stier, så folk går, hvor vi ønsker, men det er vanskeligt, for i offentlig skov må man jo gå over alt,« siger hun.

Idéen om at lukke områder af eller sætte et par skilte op er hun er ikke afvisende over for.

»Men det er jo en balancegang, at det ikke skal være ren skilteskov. Tendensen er, at der kommer flere brugere, fordi folk gerne vil ud og dyrke motion og bruge skoven, og det er glædeligt, men det skærper da vores opmærksomhed på, at det kan være nødvendigt at gøre brug af nye tiltag,« siger hun.

Blå anemone findes endnu enkelte steder i skovene syd for Aarhus. Planten har været i tilbagegang gennem de seneste 50 år. Foto: Torben Gang Rasmussen

Blå anemone findes endnu enkelte steder i skovene syd for Aarhus. Planten har været i tilbagegang gennem de seneste 50 år. Foto: Torben Gang Rasmussen

Rådmanden for Teknik og Miljø, Kristian Würtz (S), hilser debatten særdeles velkommen. Han peger på, at der på lang sigt er brug for flere skove for at sprede belastningen ud, men vil gerne se på en kortsigtet løsning.

»Om det, vi gør i dag, ikke er tilstrækkeligt, er jeg åben for at diskutere, for jeg synes, vi skal passe godt på vores skove,« siger han.

Hulrodet Lærkespore er formentlig nyindvandret i skovene syd for Aarhus. En bestand findes i kanten af Thors Skov langs Oddervej. Foto: Torben Gang Rasmussen

Hulrodet Lærkespore er formentlig nyindvandret i skovene syd for Aarhus. En bestand findes i kanten af Thors Skov langs Oddervej. Foto: Torben Gang Rasmussen

Nørder søges

Formanden for Dansk Biologisk Forenings Jyllandskreds, Erik Hammer, mener dog, at kommunen skal slå koldt vand i blodet.

»Jeg har ikke kendskab til planter, der skulle være forsvundet. Der er kommet en del motionscyklister, men der er efterhånden lavet specielle cykelruter i skoven, og i det hele taget er min fornemmelse, at langt de fleste holder sig til stierne. Jeg synes ikke, problemet er så stort, men Torben har nok sin hyppigere gang derude,« siger han.

Biolog Torben Gang Rasmussen søger i anledning af folkeundersøgelsen et korps af »nørder og naturentusiaster«, der vil være med til at dokumentere og registrere plantelivet i tekst og billeder. Han holder et informationsmøde ved Ørnereden d. 19. april.

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr