2014.10.28

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 28.10.14 kl. 19.30 - 22.15 på Sil

Tilstede: Lone, Torben, Zenia, Per, Søren, Kell og Kent

Vært: Zenia

 

Strategiske fokus punkter i 2014

- Inddrag flere medlemmer i klubbens arbejde

- Kommunikation til medlemmer og presse

- Flere indtægter

- Flere løb

- Fundraising

- Udvikling af trænerkompetencer + fastholdelse

- Rekruttering og fastholdelse

- Gode resultater, god træning, glade og tilfredse medlemmer


 

Diskussion:

 

 1. Nordkreds møde d. 29. oktober Aarhus

  1. klubbens holdning til det udsendte (se de tre filer)

Der mangler nogle konkrete ting til, hvordan man skal opnå de overordnede mål. Planen er ikke så sammenhængende mellem fokuspunkterne og de overordnede mål. Bestyrelsen er ikke enig i at man skal satse på MTBO, men hellere holde den som den niche-sport det er. Der savnes nogle visioner for orienteringssporten og nogle konkrete tiltag. Det er fint med fokus på Skoler, men det kræver at der skal følges op af et stort arbejde i klubberne, så det skal gennemtænkes om det skal være et stort fokusområde. Vi tror ikke på at man skal have skolearbejdet på ligefod med fx eliten, men at der mere skal være et støtteområde.

Vi mangler nogle tal at forholde os til når der står at det kræver flere indtægter.

 1. Se Kent’s mail og Walthers svar i bilag 1

 

 1. Medlemsspørgeskema - Kell

Kell har ikke tid til at gøre noget ved det. Vi prøver at gøre noget ved det i foråret.

 

 1. Silistria - Kent

  1. Fliser, borde, klippe grene mv

Vi har haft nogle problemer med en utæt printerpatron. Fliserne er udskudt til foråret. Kommunen har været forbi. Sokklen bliver udskiftet, tagrenderne bliver renset og trætrappen bliver udskiftet. Næste år kommer der mere lys på dæmningen. Hans ordner de nye borde. Der var ros fra kommunen i forhold til at vi holder det godt.

Der er brug for flere dybe tallerkener og skeer til Nighttrail, så der bliver indkøbt 20stk

 

 1. Dato for generalforsamling?

27/1-2015

 

 1. Kontingent 2014/15

Uændret.

 

 1. Den blå rambla (Bilag 2) + info

    Ideer fra initiativtager:

 1. Orienteringsløb ved Brabrand Sø og/eller Aarhus å?

 2. Orienteringsløb ved kystnære områder?

 3. Del af stjerneløb og lign? Orienteringsløb med ”adventure” indlagt, som f.eks. løb i lavt vand eller over flydebroer, spring over vand, opgaveløsning (m grej fra UNO Friluftscenter)….?

Bestyrelsen har svært ved at se et formål for klubben til at lægge en masse kræfter i dette, da vi ikke kan se, hvad vi får ud af det. Vi skal hellere bruge kræfterne på andet i klubben

 

 1. Flere medlemmer i løbsudvalget, ønskes af Bent Nielsen

Det skal på hjemmesiden og så spørger bestyrelsen enkelte kandidater om de har lyst at være med.

 

 1. MOBO se bilag 3

Det vil vi gerne høre mere om, da vi synes det lyder spændende. Kell tager kontakt til vedkommende.

 

 1. Kommunikationsudvalg  

(Pan-post, hjemmeside, pressekontakt og andet) referat fra et tidligere møde: Kell og Søren vil godt sidde med i et udvalg.

Vejledning i pressekontakt: http://www.dgi.dk/foreningsguiden/kommunikation/saadan-kommer-din-forening-i-medierne/

Slår det op på hjemmesiden.

 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

 

 1. Feminaløbet - kontrakt med efterårsløb 2015 afventes

Kontrakten er modtaget og skal læses igennem. Men umiddelbart er det meget som det plejer.

 

 1. To ansøgninger til fonde er afsendt (Jakob), en til Carlsberg (telt), Tuborg (printerpatroner)

Der afventes svar på ansøgningerne.

 

 1. Modtager team af nye tirsdagsløbere: John Holm, Lina og Line, men gerne et par stykker mere.

Det bliver også slået op på hjemmesiden

 

 1. Røverhistorier til vintercup, dato? - Per

Det bliver en gang til en vintercup som Per arrangerer.

 

 1. VM 2019, afventer et konkret udspil på setup

Der er ikke sket yderligere. Det skal være en pakkeløsning med veteranVM.

 

 1. Kunne vi byde ind på nogle større løb i de kommende år? - Kell

2016 - Midgårdsormen

2017 - Op/ned matcher, JFM-sprint

2018 - JFM

2019 - DM-nat, JFM

 

 

Info

 

 1. Nyt fra udvalgene:

a) Træningsudvalg - Kent

Der er blevet afviklet 14 gode træningsløb. Det går godt.

b) Ungdomsudvalg - Lone

Der er blevet afholdt en god Norge/Sverige tur. Børnene er gået i gang med at sælge julekalendre.


 

Evt.

 

Dato for næste møde: 18/12 2014

 

Punkter til næste møde:

Regnskab, bestyrelsens sammensætning pr januar 15.

Forslag fra Kent ang. Sil.

 

Bilag 1

Hej Walther,

 

Jeg var inde og læse strategiplanen og forsøgte at gå på dette link:

http://strategi2020.blogspot.dk/

Det gav dog ikke mulighed for mig til at skrive nogen kommentar. Måske virker det ikke, måske er jeg ikke vant til at bruge denne flade.

Vil tro, at også andre opgiver. Foreslår, at I giver mulighed for, at man kan sende en mail eller skrive på en anden måde.

 

Til sagen.

 

Det er på mange måder en fin plan, men også lidt mærkelig.

 

Jeg er ikke enig i at man skal satse specielt på MTBO de næste 5 år. Det ser jeg ingen god begrundelse for. Jeg synes heller ikke vi som sport har stort behov for at komme mere på kant med skovejerne, end vi allerede er. En aktiv indsats på det område vil i min optik virke negativt på den sport, det hele drejer sig om - orienteringsløb. MTBO bør være en nichesport og vi bør som forbund ikke arbejde aktivt for at få så mange personer som muligt i skovene på cykel. Det er bare min mening – selvom jeg synes MTBO er sjovt.

 

Det mærkelige er, at der ikke er en ambition defineret mht hvad vi skal med orienteringsløb. Skal det bare være det samme og har man en (naiv?) tro på, at en hel masse frivillige bare vil fortsætte uændret med at udvikle og forbedre vores kernesport, mens forbundet satser på helt andre ting? Det virker ikke gennemtænkt.

Hvis ikke man har noget indlysende at mødes om – en veldefineret og forståelig og oplagt hovedidræt, er de andre ting ligegyldige. Nye deltagere vil hurtigt springe fra, hvis vi tiltrækker dem v.hj.a. diverse gadgets i stedet for at præsentere dem for fantastiske orienteringsløbsarrangementer. Det fremgår overhovedet ikke af satsningsplanen, at den del er central. Kun kortområdet er på tapetet. Dårlige kort er for mig at se ikke det største problem vi har, men det er da et OK satsningsområde. Næppe for DOF som helhed, men for en mindre gruppe af personer, som allerede er interesserede og som ønsker at dygtiggøre sig.

 

Området skov er utroligt vigtigt og vores skovadgang er igen-igen truet. Det er vigtigt at vores forbund og en række personer, som deler vores fokus, kan kommunikere til politikere og andre drømmere, at vi rent faktisk passer på naturen og ikke ødelægger den. At naturskov faktisk er særlig interessant for os fordi den er orienteringsmæssigt udfordrende og diffus. Det er en god idé, hvis DOF kan bidrage til at synliggøre og understøtte den aktivitet. Måske sponsorere fælles arrangementer for skovfolk og o-løbere. Som f.eks. EFOL, som jo var et mesterskab for skovfolk. Noget lignende kunne man godt tilbyde danske skovfolk.

 

Skoleorientering er fint at have på sidelinien, men erfaringsmæssigt giver skoleorientering kun medlemmer, hvis indsatsen opfølges af en massiv indsats i ungdomsafdelingen af adskillige ildsjæle pr klub. Således smelter de to indsatsområder hurtigt sammen og det bør nok fremgå af satsningen, hvis skoleindsatsen skal have den ønskede effekt. Satsning på overgangen fra præsentation af idrætten for skoleelever til ungdomstræningen, aktivering og præsentation af idrætten for forældre og bedsteforældre eller hvem der nu kommer er vigtig. Opfordring til at medbringe kammerater. Identifikation af forskellige persontyper og aktiv og målrettet inddragelse i arbejde, som tænder børnene er vigtigt. Ikke alle skal ”satse orientering”. Nogen skal være ledere, korttegnere, arrangementsudvalgsdeltagere osv. osv.

 

Jeg synes planen trænger til at blive mere gennemtænkt og sammenhængende.

 

Bedste hilsner,

Kent Lodberg

 

Hej Kent

Michael er cc på denne mail så han kan prøve at kigge på linket

Der bør naturligvis være mulighed for at skrive på vores blog!

 

Dine kommentarer er noget alvorlige og jeg er naturligvis ked af hvis HB samlet set har opfattet situationen helt forskelligt fra jer i klubberne.

Vi har jo en deadline der hedder marts 2015 hvor planen SKAL godkendes.

Ingen af os kan klare en fortsættelse efter marts 2015 – derfor må vi jo se at finde fodslaw internt med klubberne om disse strategier.

Arbejdet med Plan2020 har stået på siden april og der er lagt rigtigt mange tanker i det. Derfor er jeg foruroliget over dine kommentarer – når jeg ved de kommer fra en af de dygtigste og mest indsigtsfulde medlemmer vi har i Jylland… J

 

Men jeg tror jeg vil nærlæse dine kommentarer igen inden klubleder møderne starter på mandag (ØST kredsen) og ugen efter i SYD og NORD

Det er vigtigt at du drøfter dine holdninger med PAN inden NORD kredsmødet.

Walther


 

Bilag 2

Triathlon-, orienterings- og svømmeklubber har gode muligheder for fremtidige aktiviteter på Den Blå Rambla i Aarhus!

 

Du og andre fra din forening inviteres til fællesmøde for triathlon, orienterings- og svømmeklubberne omkring Den Blå Rambla i Aarhus.

 

Tirsdag d. 2. dec. 2014 kl. 17.00-18.30*

 

Den Blå Rambla arbejder for aktiviteter på, ved og i vand i Aarhus. Den Blå Rambla tilbyder sparring og hjælp til økonomi og kommunikation så netop din forenings gode ideer til events eller aktiviteter kan blive til virkelighed (læs vedhæftede beskrivelse for uddybning).

Bl.a. præsenteres et samarbejde ml. Den Blå Rambla og UNO Friluftscenter (grejbank) til gavn for alle idrætsforeninger. Læs venligst vedhæftede for yderligere indhold på mødet.

Ønsker du blot at få mere information om Den Blå Rambla, er du også meget velkommen.

 

* Den Blå rambla er vært for kaffe/the eller en vand. Mødet afholdes i Idrætssamvirkets mødelokale, NRGI Arena (1.sal), Stadion Allé 70, 8000 Aarhus C.

 

TILMELDING SENEST d. 25. nov. på Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

På vegne af bestyrelsen i Den Blå Rambla

 

Med venlig hilsen

Sofus Riishede

28 11 31 83, Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

-------------------------------------------------------------

 


 

Bilag 3

 

Hej!

> Jeg hedder Neeme og jeg er studerende pa Business Academy of Aarhus.

> Jeg kommer fra Estland. I have been orienteering just for fun for long

> time and travelling in Denmark as well. I have seen some permanent

> orienteering tracks in some forests. I was just curios that maybe you

> would be interested in implementing MOBO orienteering. It is used

> pretty widely in Estonia and it is much fun and especially young

> generation and amateurs are very interested. This is just like running

> permanent orienteering track in the forest but you do not need any map

> or compass. This work is done by persons smartphone. You have a

> special software in your smartphone that displays the track and check

> points are scanned with mobile phone (QR code). Afterwards it is

> possible to upload results, see how many tracks and points have you

> taken etc. So, if your club would be interested to implement this

> system in Aarhus or nearby, I would be happy to help you to be the

> link between the creator of the system Tarmo Klaar and your club.

> There is a webpage also about it and you can see it in english also:

> http://mobo.osport.ee/ Please let me know what are your thoughts

> about it.

>

> Kind regards,

>

> Neeme Kalda

> Friend of orienteering

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr