2014.02.04

Bestyrelsesmøde d. 4. februar 2014 kl. 19.30 - 22.15 på Sil

Vært: Lone

Til stede: Lone, Per, Zenia, Kell, Kent, Tut, Jakob og Søren

 

Velkommen til et nyt og spændende år i bestyrelsen!

 

Diskussion:

 1. 2014 hvad vil vi gerne? (mål, gode ideér, hvad skal vi gøre bedre? mv)

Ting vi gerne skal arbejde på det næste år:

Vi skal have fokus på at skabe flere indtægter: Lave arrangementer for virksomheder og privatpersoner, som fødselsdage, polterabend osv. Satse på at lave løb. Fundraising. Hjælpe med arrangementer ved Århus Motion - skal måske genovervejes.

 

Korttegnere og kompetenceudvikling.

Udvikling af trænerkompetencer.

Fastholdelse af træningsarbejdet.

Rekruttering og fastholdelse.

 

 1. Udvalg og kontaktpersoner, i dag er fordelingen:

  1. Kortudvalg - Kell

  2. Træningsudvalg (træningsløb) - Kent

  3. Skovudvalg - Kell

  4. Løbsudvalg - Kell

  5. Elite - Tut

  6. Husudvalg - Kent

  7. Ungdom - Lone

  8. Arrangement - Lone

Skal der ske ændringer? og hvordan skal vi forbedre kontakten?

Der sker ikke ændringer i kontaktpersoner. Der bliver fremadrettet lavet en gennemgang af to udvalg på hvert bestyrelsesmøde

 

Nyt udvalg? Kommunikationsudvalg

Vi vil gerne have et kommunikationsudvalg, som arbejder på Pan-post, hjemmeside, pressekontakt og andet. Kell og Søren vil godt sidde med i et udvalg. Men et endeligt udvalg blev ikke nedsat, genoptages som et punkt på næste bestyrelsesmøde

 

 1. Fonde er der en, der vil forsøge at få et overblik over mulighederne?

Klubben skal have skaffet nogle penge, så der skal gøres et arbejde i forhold til at søge arbejde. Kell er gået i gang og Jakob vil også gå i gang med at kigge på hvilke fonde der er interessante for klubben. Har brug for en oversigt til næste møde.

 

 1. Kan vi finde en sponsor?

Måske kan man finde finske/svenske virksomheder til at sponsorere klubben under jukola/10mila. Per snakker med Jens Christian om Tieto. Søren snakker med Tue om finske virksomheder. Søren snakker med CC om svenske virksomheder.

 

 1. Intro træning børn/voksen

I løbet af foråret i forbindelse af “Find-vej” bliver der 3 introdage for børn og for voksne. Vi mangler resoursepersoner til dette. Herregruppen har takket nej tak til dette. Vi kigger i medlemsundersøgelsen. Ungdomsudvalget er igang med at finde et par personer om mandagen, men vi mangler til tirsdagstræningen.

 

 1. Markedsføring af Feminaløbet - input søges!

Lave løbeskoler op mod Femina for grupper og virksomheder. Omdeler flyers og hænger plakater op. Artikler i aviser. Det er 15. gang at Famina arrangeres.

Zenia skriver et par linjer om løbeskoler.

 

 1. SFO-kontakt

Lone er blevet kontaktet af en journalist der skriver for FOA og er interesseret i at prøve orienteringsløb til deres medlemmer. Vi skal lave et arrangement for nogle SFO’er for at skabe noget opmærksomhed. Uge 13 er et godt bud på et tidspunkt. Der mangles resoursepersoner til at lave dette.

 

 1. Ny printer på Sil? (skal ikke udskiftes nu, men evt når der igen skal købes patroner) - hvis Søren kan nå at lave grove beregninger

Det kan ikke betale sig at anskaffe sig en ny printer, som det ser ud nu. Vi har mange toner liggende, så det kan tages op til overvejelse senere.

 

 1. Hjemmeside

  1. Gennemgang, (hvem vil gå den igennem)?

Kent og Per

 1. Ønsker til siden?

Galleri, revidering af Forum, styr på kortsalg

 1. Events for virksomheder, fødselsdage, polterabend mv.

 2. Femina Kvindeløb på forsiden.

Ændre billede på forsiden af børnetræning til Femina og link til www.okpan.dk/kvindeloeb

 1. Udleje af udstyr, specielt SI-udstyr - Kell

Vi udlejer gerne til arrangementer som Coast-to-Coast. Vi skal sikre os at udlejningen kan bidrage til at vi kan anskaffe os nyt på grund af slid.

 

Opfølgning fra sidste møde - korte punkter:

 

 1. Generalforsamling - bemærkninger?

Dårlig opbakning til generalforsamling, så vi skal skabe større opmærksomhed omkring det.

 

 1. Møde i Nordkredsen, Skive d. 29 januar se dagsorden og bilag, - Kell og Lone

Der blev foreslået fælles træningskalender, som i deres første form ikke bliver til noget. Der bliver indført skovzoner, hvor der kan komme problemer i forhold til ‘stillezoner’ i skovene.

 

 1. Støtte via Superbrugsen - Tut

Tut har været i Højbjerg og det er ikke lige til at ansøge. Tut arbejder videre.

 

 1. Nye skærme (små), er de bestilt? - Kent

Vi har bestilt 30 små skærme. Vi skal have mærker på skærmene.

 

 1. Info stander, sidste nyt - Kent

Der rykkes igen.

 

 1. Find vej PLUS Puljen - læs mere er der noget for os? skal på hjemmesiden - Søren

Det kommer på hjemmesiden når Søren får lidt info.


 

Til info:

 1. Påskeløb 2015 status - Kell

Der er endnu ikke fundet skove. Man vil gerne have 2 løb på én stævneplads. Ebbe og Rene arbejder på det. Der bliver kigget på noget ‘fælles’ overnatning for alle.

 

 1. JWOC nyt? - Kell

Intet nyt.

 

 1. Skabelon til klubbens kortfiler - Kent

Der kommer en oprenset kortfil så vi kan spare mange toner.

 

 1. Kurser

Interessante kurser

 1. Aarhus olie ansøgning rejselegat er der søgt? - Tut

Tut har søgt om 10.000kr til Oringen.

 

 1. Nyt fra husudvalget - Kent

Der er kommet printerskab. Loftet er næsten færdigt med at blive ryddet op.

 

 1. Info stander, status? - Kent

Intet nyt.

 

 

Næste møde: 25/3 2014


 

Punkter til næste møde 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr