2014.01.15

Bestyrelsesmøde d. 15. januar 2014 kl. 19.00 - 22.15 hos Hans

 

Velkommen til Søren - klubbens nye sekretær!

Til stede: Per Hjerrild, Kent Lodberg, Lone Secher, Zenia Mogensen, Hans Vendelbjerg, Torben Utzon, Kell Sønnichsen og Søren Bobach

 

Diskussion:

1.    Generalforsamling

a.    Kasserer – Bestyrelsen forhører sig om en evt. efterfølger til Hans

b.    Suppleanter – Per genopstiller som suppleant til bestyrelsen. Torben ser tiden an.

c.    Dirigent – Finn Hoter bliver foreslået som dirigent.

d.    Forplejning – Arrangementsudvalget står for forplejning under generalforsamlingen.

e.    Regnskab – Hans gennemgik regnskabet. Årets resultat er et underskud på 44.544, hvilket er ca. 9.000 dårligere end budgetteret.

f.     Årets Pan præstation – Kandidater til årets præstation blev diskuteret.

g.    Revisor – Hans hører om de nuværende revisorer ønsker at fortsætte.

 

2.    Ungdomsafdelingen  v. Lone – Kenneth har trukket sig fra ungdomsudvalget, som pt. står uden formand.

 

3.    Nye skærme (små) v. Kent – Vi mangler ca. 30 nye små skærme til natløb. Spejder Sport har muligvis tilbud.

 

4.    Intro træning børn/voksen + et ekstra arrangement v. Lone – Vi holder fælles introdage for børn og voksne. Vi er blevet spurgt om at afholde en ekstra begynder-intro i maj efter Find-vej dagen. Det kan vi godt klare.

 

5.    Find vej PLUS Puljen - læs mere er der noget for os? – Denne mulighed for at finde støtte til at afholde arrangementer vil ikke blive forfulgt fra bestyrelsens side, men hvis nogle medlemmer har mod på opgaven er de meget velkomne. Søren skriver på hjemmesiden for at gøre opmærksom på dette.

 

Opfølgning fra sidste møde:

1.    Støtte via Superbrugsen v. Tut – Vi satser på at komme med i næste runde. Tut har snakket med den lokale på Vesterbro Torv. Tut overvejer om vi skal forsøge Superbrugsen i Skåde centeret eller Kridthøjtorv

 

2.    Forsikring v. Hans – Hans har indhentet tilbud på forsikringer. Mulige præmier ligger på 3.000 eller 3.600 med 5.000 i selvrisiko for løsøreforsikring med forskellige dækningssummer. Den nye forsikring vil dække både indbrud og brand. Vi skifter forsikring for at være dækket mod indbrud. Den nye præmie ligger på 3.600 om året.

 

3.    JWOC  nyt v. Kell – Er i gang med at søge Sport Event Danmark om støtte til at levere et bud på at arrangere JWOC. Ansøgningen er sendt medio januar. Ansøgning til IOF skal ligge 1.jan 2016, hvor planlægningen af JWOC skal være tilnærmelsesvis færdiggjort.

 

4.    Aarhus olie ansøgning rejselegat – Vi prøver at søge midler, men da vi har fået støtte tidligere og søgt i flere omgange kan vi håbe på, men ikke forvente positivt svar. Vi søger med henblik på at skaffe midler til udlandsrejser for ungdommen. Tut sender en ansøgning afsted.

 

Til info:

1.    “Find vej”  5. april 2014 kl 10 fra Silistria v. Lone – Vi arrangerer “Find vej i” igen som tidligere. Formanden mener at der er styr på det.

 

2.    Overnatning påskeløb 2014 v. Lone – Arrangementsudvalget arbejder på fælles overnatning på sydfyn, men har udfordringer i at finde et sted der er tilstrækkeligt stort.

 

3.    Elite v. Lone – Lone har været til møde omkring Pan og EC. Der er kommet bedre koordinering mellem Pan og EC mht. samarbejde og synliggørelse af enkelte Pan træninger.

 

4.    Møde i Nordkredsen, Skive d. 29 januar – Lone og Kell tager til møde og Kent tager muligvis med.

 

Næste møde: 4/2-2014 - kl. 20.00

 

 

Punkter til næste møde

Kommunikationsudvalg

Events for virksomheder og andre

Kurser

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr