2013.03.12

Referat fra bestyrelsesmøde i Pan Tirsdag den 12/03

Tilstedeværende: Hans Vendelbjerg, Zenia Mogensen, Lone Secher, Per Hjerrild, Kent Lodberg, Kell Sønnichsen, Toben Utzon, Asbjørn Mathiasen (referent)

 

0. Siden sidst

Køkkenprojekt afsluttet

Stor ros til alle der har hjulpet til – det er blevet kanon flot. Tidsrammen holdt også! Der er et par opmærksomhedspunkter: Kaffemaskinerne og kogekedelen skal stå, hvor de nu er placeret, da det ellers kan medføre at strømmen går.

Andet i Silistria

Der er købt nye stole til den lille stue, og tallerkener til køkkenet. Nye glas skal købes ind.

Juul vil gerne stoppe som formand af træningsudvalget

Kent laver akutredning med løbet på lørdag. Der skal findes en ny til at være ansvarlig for træningsløbene.

 

1. Strategiske overvejelser

Mulige grupperinger:

Kell: Socialt, arrangementer, træninger, resultater, rekruttering, træning, fundraising og andet

Lone: Løb, socialt, kommunikation, medlemmer, commitment, træning, mesterskaber, klubhus og indtægter.

Medlemmer splittes op ”rekruttering og fastholdelse” og ”kompetenceudvikling”

Vigtige punkter kunne være…

Commitment: Vi vil gerne have flere til at engagere sig, så det også bliver nemmere at tage koordinerede ansvar. Det er interessant, hvad folk har lyst til at lave, og hvad de kan lave.

Lone foreslog at udsende et spørgeskema, hvor medlemmerne skal krydse af hvad de kunne tænke sig at hjælpe med. Dette kan være til hjælp for udvalgsansvarlige, når de skal finde ledige hænder – en form for database.

Det skal være mindre specifikt end Gorms udgave: Der jages kompetencer, og ikke datoer. Måske mere som Silkeborg OK’s.

Udgangspunktet for spørgeskemaet kan være vores brainstorm.

Kell laver udkast med udgangspunkt i udgave fra SOK og GORM

Rekruttering og fastholdelse: Det er vigtigt med kontinuitet i modtagelsen af nye medlemmer. Det er specielt vigtigt med fastholdelse af de potentielle medlemmer, der kommer forbi Silistria.  Det er herunder vigtigt at gøre noget ekstra for forældrene til ungdoms- og børnetræningerne. Kenneth spørges af Lone, hvorvidt det er muligt at lave noget forældre-introduktion til disse træninger.

Træninger: Der er allerede høj kvalitet i træninger, som vi gerne vil fortsætte med. Per mener dog, at der muligvis er for få til de fysiske træninger om torsdagen – kunne der være andre muligheder? Måske en teknisk træning ekstra? Måske noget samarbejde med en ekstra ungdomstræning?  Vi vil gerne diskutere dette med Palle, Bjarne og Kenneth. Per tager sig af dette.

(Indtægter) Der skal gøres en stor indsats for at fastholde vores indtægter i forbindelse med Feminaløbet, så det høje aktivitetsniveau kan opretholdes.2. Til diskussion

Finansiering af “Find vej i” foldere

Der er ikke længere tilskud, men Hans tager fat i kommunen for at høre om mulighederne

Facebook og PAN hjemmeside – Kent

Det kan ikke lade sig gøre at lave en integration af Facebook på hjemmesiden. Der er ikke meget gang i forummet, og meget af “o-snakken” er flyttet over til Facebookgruppen. Zenia skriver en introduktion til hvordan man let kommer på Facebook, smider den i Pan-posten og sender en udgave til Asbjørn, som uploades til hjemmesiden. Kell kigger på muligheden for at se indhold på Facebook uden at have login.

Formand for husudvalget? Hans og Kent er indtrådt som formænd for husudvalget,men håber fortsat på hjælp og opbakning fra medlemmer af det hidtidige husudvalg.

Projektor i den store stue

Indkøbes for midler indtjent af Kent ved salg af banelægningsbøger.

Køkkenreception?

Berit og Trine vil gerne hjælpe med at afholde en reception efter påske.

Klubfest d. 2/11 på Handelsfagskolen (som i 2012)

 

3. Opfølgningspunkter fra sidste møde

Kursus i fundraising

Per tager måske på kursus, hvis han får styr på sine geler og væsker i laboratoriet – ellers tager ingen afsted.

Udfordringsløberne

Punktet udskydes til næste møde.Tanken er at afholde et event for disse nye løbere, som har lyst til at prøve noget spændende, men ikke kender til orientering i forvejen. Der tænkes på at kombinere med et træningsløb i Marselis Nord med bynær start.

 

4. Infopunkter

Info fra repræsentantskabsmøde

Stort underskud i DOF, som blev begrundet med manglende opfyldelse af projektkrav.

Vi skal være opmærksom på de nye stille-zoner i skovene. Hensigten med zonerne er IKKE naturbeskyttelse, men risikoen er der for at udmeldingen kan fejltolkes i de lokale skovforvaltninger. Frank Linde, der sidder i det lokale brugerråd, er meget opmærksom på dette.

Mere klubtøj på vej med Ebbe’s mellemkomst

Holme skole er booket til styrketræning frem til sommerferien, samt hele skoleåret 2013-14.

Vi er med i ansøgningen til TRYG-fonden om en hjertestarter, som bliver placeret ved Silistria eller i kajakklubben.

Klubtur 7.-9. juni, se hjemmesiden

 

5. Eventuelt

Kalender

Tut laver sin fremragende ”hvad-sker-der-hvornår?”-kalender

Kommende møde

23. april, kl. 19.30Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr