2013.11.05

Bestyrelsesmøde d. 5. november 2013 kl. 19.00 - 22.15 på Sil

Tilstedeværende:Lone Secher, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Zenia Mogensen, Torben Utzon og Per Hjerrild (referat). Afbud fra Asbjørn og Hans

 

Diskussion:

1.Besøg af Juul Meldgaard

a.    Træningsløbsudvalget Juul Meldgaard fremlagde en årsplan. Denne finpudses og sendes til Søren Strunge, som skal finde løbstilladelser. Kent og Juul arbejder sammen om indhold af træningsløb og Kent står for bemanding.

b.    God tilbagemelding på Sprint Champs i foråret. Dette gøres igen.

c.    Hvad er godt og skal fortsættes med: Gode baner og gode print. SI mm er bonus og ikke en nødvendighed.

d.    Hestehave og Ringelmose er blevet åbnet mere op.

e.   Træningsløb i den løbsintensive periode aug/sep: Diskussion om hvorvidt der skal være flere træningsløb end de tre planlagte for at tilgodese nye medlemmer.

2.Klubmesterskab og klubfest – evaluering

a.    Godt mesterskab og god fest! Fokus på at opdele tilmeldingen til de to begivenheder tydeligere næste år. Overvejelser omkring at lave et par mellemsvære åbne baner eller mere tilpasse banerne medlemmerne, så klubmesterskabet reelt bliver for alle medlemmere.

b.    Fest: Tilfredshed med mad og pris, vil vil booke handelsfagskolen igen næste år. Der var dans – måske skal der mere dæmpet belysning?

3.Dato for generalforsamling

a. 28/1. kl 20.00 efter Vintercup. Der vil være en lille sandwich og “håndbajer”

4.Hvem er på valg? Ny kasserer?

a.    Kent L, Kell S og Hans er på valg

b.    Hans ønsker ikke at fortsætte som kasserer og der søges en ny person til at overtage.

5.    Gennemgang af samlet budget, specielt fokus på ungdom, elite

a.    Budgetopfølgning på eliteområdet af Tut.

6.    Femina, hvornår åbner tilmeldingen?

a.    Tilmeldingen åbnes snart, men vi afventer udmelding fra Aller. Der arbejdes på sagen.

 

Opfølgning fra sidste møde:

1.Støtte via Superbrugsen

Tut skriver ansøgning om støtte til ungdomsafdelingens pandelamper.

2.Klubaften d. 7. november er udskudt:

Per følger op.

3.Klubtur 2014, d. 23.-25. Maj, Bulbjerhus

a.    Billigt og med gode forhold, også mulighed for teltovernatning

b.    Gode terræner

c.    Leverance af aftensmad overvejes.

4.    Forsikring – Hans

a.    Springes over i Hans’ fravær

5.Brev til kommunen i samarbejde med 1900

a. Lone afventer udkast fra 1900

6.JWOC 2019

a.    Der har været afholdt møde med Silkeborg OK om at afholde JWOC. Ansøgningen skal afleveres 1/1 2016, hvilket betyder at der skal laves detaljerede planer i slutningen af 2015.

b.    Bestyrelsen ønsker at fortsætte projektet, men vi er afhængig af tilskud fra SportEvent Danmark til ansøgningen. Kell og Silkeborg OK, arbejder videre med dette.

7.Events for virksomheder og andre

Lone snakker med Bjarke R. og Søren S. om de vil tage en rolle omkring kontakt til virksomhederne.

 

Til info:

1.Ny sekretær

Asbjørn stopper som sekretær pr. 1.1. 2014. Stillingen slås op i Pan-posten med deadline 1/12.

2.Husudvalg

a.    Stativ til 120 konkurrence-poststativer på loftet.

b.    6 m cykelstativ er sat op. Fungerer godt!

c.    Diverse småting (fjernbetjeninger, instrukser, indkøb til MTB og køkken, beslag til lås på skuret)

d.  Lys på loftet. Kent og Hans sætter ekstra lamper op, så man kan se indhold på reolerne. Herefter vedligeholdelsesdag med oprydning og systematik på loftet, herunder fordeling af sager mellem loft, skur og fjernlager.

e.    Daglig oprydning på loftet. Der arbejdes på at lave en plan for det.  

3.       Sponsoraftaler: ENNOVA skal vises på hjemmeside og PAN post, CEP skal vises i Pan post.

4. Tilskud til pandelamper - er sendt pr mail til alle klubbens medlemmer

5. Find vej 2014: Vi er med!

6. Overnatning påskeløb 2014

Vi overvejer overnatning lignende tidligere gange på efterskoler. Der arbejdes videre med det.

 

 

 Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr