2013.10.01

Bestyrelsesmøde d. 01. oktober 2013 kl. 19.45 - 22.15 på Sil

 

Fremmødte: Zenia Mogensen, Torben Utzon, Hans Vendelbjerg, Lone Secher, Per Hjerrild, Kell Sønnichsen, Jonas Munthe (gæst) og Asbjørn Mathiasen (referat)

 1. 1.Night trail – Jonas Munthe (20 -25 minutter)

Jonas Munthe fortæller om nighttrail. 4 afdelinger i efteråret. Der er masser af godt materiale på internettet og der er 2 dage før 10 betalende tilmeldte samt en række ikke-betalende medlemmer. Bemandingen varetages af herregruppen, som samler moneter sammen til at deltage i store stafetter. Andreas Boesen er stævneleder, og Niklas Ingwersen står for første afdeling.  

 

 1. 2.DM-hold - hurra!  :-)

Vi vandt – og det var dejligt!

 

 1. 3.Husudvalg og cykelstativ

Kent fremlægger tegninger over cykelstativ (og der likes…) og stativ-stativ til trænings SI-poster. Husudvalget fortsætter det gode arbejde.

Skydedøren i den store stue er gået i stykker, og den kan ikke umiddelbart repareres.

Der er kommet opfordring til at købe nogle nye ting til køkkenet – dette købes af husudvalget.

Stander til at stå foran Silistria er under konstruktion.

Klubhuset er meget rodet i den gamle stue. Den umiddelbart bedste løsning er at alle bliver bedre til at sætte ting på loftet, når de ikke skal bruges længere.

 

 1. 4.Klubsponsorat? Garmin melder pas. Alternativer?

Sponsorer er svære at få. Ebbe har forsøgt. Det blev diskuteret om en svensk sponsor ville være relevant med de gode internationale resultater.

Et godt alternativ til sponsorer er at arrangere events for virksomheder. Man kunne evt. lave orienteringsløb med frokost eller et større pakke, hvor der både er kajak, cykel og løb. Det vil være godt at gøre reklame på hjemmesiden. Lone tager kontakt til en række personer.

Zenia nævner at en anden indtjeningsmulighed er at lave noget fortræning til Femina, hvor man tager betaling for at lave træningsprogram (ala. løbeskole). Det er nødvendigt at få Femina med på idéen.

 

 1. 5.Panposten – Kell

Kell har haft møde med Anni S. og Sofie S. Anni vil stå for at indsamling af artikler, mens Sofie står for opsætningen. Kell har kontakt til trykning og har styr på adresser. Det vil være godt at få flere til at hjælpe med at få folk til at skrive artikler om specielt elite og ungdomsdelen. Kell kontakter emner til at hjælpe med dette.

 

 1. 6.Klubtur 2014, Sverige eller Nordjylland - Per + Tut

Henrik J foreslår pinsen. Tut har tjekket terminslisten og der ser ikke umiddelbart til at være noget der. Tut tjekker elitekalenderen, når Lars L er færdig med den her om ca. 14 dage.

Forslaget til sted er Nordjylland. Der vil ikke være transporttilskud. Tut tager fat i Henrik, som overtager stafetten herfra.

Tilskud fra klubben: Klubben yder maksimalt 10.000kr. i samlet klubtilskud.

 

 1. 7.Klubmesterskab

Kent har fundet en skov. Han lægger baner og Kell S hjælper med tidtagningen. Terrænet er hemmeligt indtil dagen før. Asbjørn skriver på hjemmesiden med tidspunkt. Asbjørn tjekker desuden op på tilmelding til klubmesterskab og klubfest.

Klubfest: Zenia finder lampe og kontakter Trine. Munthe kontakter herregruppen, som vil vende plader for et mindre beløb

 

 1. 8.Ansvarlig for træningsløb?

Juul vil fremover gerne sørge for planlægning, skove og tilladelser. Kent tager i foråret sig af, at sørge for at få folk til at lave løb i foråret 2014.

 

 1. 9.Tilskud til pandelamper

Klubben vil igen i år tilbyde tilskud til køb af pandelamper i Løberen. Vores klare målgruppe er rimeligt nye medlemmer, som vil prøve at løbe natløb. Vi vil derfor gerne nøjes med at støtte køb af billigere lamper, og ikke de dyrere lamper. Der gives et bestemt beløb. Det skal noteres hvem der benytter sig af tilbuddet. Kell snakker med Ebbe om årets tilskud.

 

 1. 10.Kontakt til de tildelte udvalg

Vi vil gerne have bedre kontakt med udvalgene. Lone vil udover et budget fra elite og ungdom, også gerne have budget fra hus og skov-udvalget.

 

 1. 11.Klubaften i efteråret med et diskussionsemne?

En klubaften blev debatteret, og der var ønske om at afholde en. Per foreslog at man kunne evaluere tirsdags og torsdagstræninger. Kell foreslog at man kunne diskutere klubbens fremtidige indtjeningsmuligheder.

Det blev besluttet at der torsdag d. 7. november er et oplæg. Per skriver en indbydelse i denne uge. Asbjørn åbner for tilmelding og køber ind til aftensmad.

 

 1. 12.Støtte via superbrugsen?

Tut kigger på Super Brugens hjemmeside for at vurdere om vi skal deltage i konkurrencen om deres kvartalsvise støttepenge.

 

Opfølgningspunkter fra sidste møde

 1. 1.“Find vej i” -  QR koder, status – Kent

På de nuværende startsteder for find-vej-i projektet opsættes en information med QR-kode, hvor man kan hente et kort til sin smartphone ved at scanne koden. Brochurerne omdeles indtil der ikke er flere - herefter køres projektet udelukkende via smartphone kort. Der er også mulighed for at printe brochurerne hjemme og selv tage dem med i skoven. Fuglekasserne vil også blive inddraget undtaget den ved Silistria, som anvendes til Feminafoldere m.m.

 

 1. 2.Flere åbne løb! – Lone

Vi vil gerne lave et løb i efteråret 2014. Skovtilladelse er ved at blive søgt.

 

 1. 3.Forsikring – Hans

Hans indhenter tilbud

 

4.. Møde med 1900

Lone har haft møde med Allan (formand Århus 1900). Ungdomstræningen blev diskuteret. Samarbejdet fortsætter med samme kontrakt.

Århus 1900 skriver et udkast til et brev til kommunen, for at ytre vores holdning til en afgift for løb med over 250 deltagere.Info punkter

 • Breddeudvalgets nyhedsbrev 2013-08  se her
 • Efterårets kurserDGI
 • Næringsbrev – Hans
 • Erhvervs og selskabsstyrelsen har fritaget os for at betale, da vi ikke har stor nok omsætning.
 • Skolemesterskab, Lone
 • Der er afholdt skolemesterskab. Godt arrangement med to skoler.
Eventuelt

 • Landsholdsaktiviteter MTB-O: Bestyrelsen har fået en ansøgning om støtte til landsholdsaktiviteter i MTB-O. Ansøgningen henvises til eliteudvalget.
 • Kontingentopkrævninger skal snart sendes ud. Hans spørger til satserne for 2014. Der kommer en mindre kontingentstigning, under 5 % – Hans melder beløbene ud.
 • JWOC med Silkeborg

Bestyrelsen er interesseret i at samarbejde med Silkeborg om at arrangere JWOC. Der skal skrives en ansøgning. Kell snakker med Ebbe om hans engagement i forbindelse med ansøgningen.

 • Mange nye medlemmer. Det er lækkert.
 • Vi har modtaget et tilbud om at få tilsendt en bunke eksemplarer af Idrætsliv i forbindelse med at Bjarne var i bladet. Vi tager imod og beder om at få bladene sendt til UNI-C: Oluf Palmes 38, 8200 Aarhus N (arbejdsplads for 3 af klubbens medlemmer)
 • Kell vil gerne opdatere noget af vores SI-software. Bestyrelsen vil gerne bruge penge på det, så det skrives ind i budgettet for 2014 af Hans.

 

 

Næste møde:

 • Den 5. november, kl. 19.30
 • Punkter til næste møde,
  Gennemgang af budget fra ungdom, elite, hus og arrangement.
 1. oJuul deltager: strategi for træningsløben (valg af skove, muligheder for nye kort, setup til løbene mv.),
 2. oKommunikationsudvalg
 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr