2013.01.08

Referat fra bestyrelsesmøde i PAN d. 8. januar 2013

 

Fremmødte

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Lone Andersen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Hans Vendelbjerg, Per Hjerrild, Zenia Mogensen

I øvrigt: Asbjørn Mathiasen (referat)

 

Punkt 1: Siden sidst

Kend Aarhus: Ubrugte midler er overført til 2013, så vi kan fortsætte projektet/arrangementer

Ressourceperson: Ressourceprojekt er lukket og slukket. Pengene er brugt. De sidste penge får vi overført, når regnskabet er godkendt af kommunen.

Femina: Mail sendt ud lige før nytår til 5500 løbere fra de sidste 3 år. Femina har haft opslag i bladet i både nr. 1 + 2. Vores tiltag er:

  • Arrangementer i samarbejde med Løberen omkring løb for tilmeldte.
  • Venindetilmelding (At man kan angive bookingnummeret på den veninde, der har henvist en. Den med flest henvisninger vinder en præmie, evt. lodtrækning. På den måde forsøger vi at få allerede tilmeldte til at finde flere.).
  • Kontakt til virksomheder, evt et særarrangement.

Vi mangler materiale fra Femina.
Husudvalg: Mange opgaver er løst. Hans C ønsker ikke at fortsætte. Køkkenprojekt meget fremskredet. Hvidevarer bestilt og Kent, Jens og Palle har målt op.

Hyggetur med ungdomsudvalget: Super arrangement af ungdomsudvalget.

 

 

Punkt 2: Generalforsamling

Regnskab og budget: Hans omdelte regnskab, som blev uddybet. Budget fremlagt, og der blev foretaget små rettelser.

Bestyrelse: Ebbe Nielsen og Lone Andersen er på valg. Bestyrelsen har en kandidat til formandsposten.

Suppleanter: Bestyrelsen har to kandidater til suppleantposterne.

Dirigent: Ebbe retter henvendelse til emne

Forplejning: Ebbe laver aftale med madansvarlige.

 

Punkt 3: Eventuelt

Passivt medlemskab: Der er forvirring omkring hvad man får med et passivt medlemsskab. For at gøre dette tydeligt skal det være konsekvent, at det i stedet kaldes abonnement på Pan-posten. Asbjørn ændrer på hjemmesiden.

Bookingregler for Silistria: Asbjørn har fået reglerne. Diskussion af adgangsreglerne vil foretaget i løbet af 2013.

KUM: Silkeborg OK afholder KUM i 2015. Fremtidig afholdelse tages op på klubledermødet, hvor PAN og Aalborg er blevet bedt om at byde ind på 2018 eller 2021. Vi forventer at byde ind på 2018.

Henvendelse af Dorthe Hansen: En række aftal med Silkeborg OK blev forlagt af Ebbe Nielsen, og vil blive overdraget til den næste formand. Det omhandler bl.a. kortejerskab, træningsløb .

Henvendelse fra VUMB: Asbjørn finder ud af hvilke stativer og skærme som vi har til udlån, og retter henvendelse til Lasse.

Repræsentantskabsmøde den 2/3: Vi skal deltage fra bestyrelsens side.

Henvendelse fra DOF ang. arrangement for adventure: Vi vil gerne deltage i arrangementet.

 

 

Punkt 4: Næste møde

Der vil blive indkaldt til ekstra møde, hvis der kommer forslag inden generalforsamlingen. Ellers er næste møde 12. februar 19.30.

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr