2012.06.05

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen, Hans Vendelbjerg, Zenia Hejlskov Mogensen og Kell Sønnichsen

Afbud fra: Per Hjerrild

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (afgående sekretær) og Asbjørn Mathiesen (ny sekretær)

 

Pkt. 0 – Velkommen til Asbjørn – ny sekretær

 • Ebbe, Lone og Asbjørn har udarbejdet en ny arbejdsbeskrivelse for sekretariatet. Den største forandring vil være at løbstilmeldingen og den økonomiske administration i O-service fremover varetages af Bent.
 • Asbjørn præsenterede sig selv og sin o-historie. Han er opfostret med orientering i Silkeborg OK og er flyttet til Århus for at læse på universitetet. Asbjørn har en vision om at være synlig i klubbens dagligdag og har desuden et stort arbejdsområde i hjemmesideopbygning den første tid. Bestyrelsens medlemmer præsenterede sig derefter for Asbjørn og fortalte lidt om deres arbejdsområder og mærkesager.
 • Erik og Asbjørn har overdragelsesmøde torsdag d. 7/6.

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • SI-udstyr – Der indkøbt udstyr som skulle være på vej.
 • Klubledermøde i Aalborg d. 7/6 – Ebbe deltager.
 • Klubtøj – Der er kommet nyt tøj hjem og der er allerede solgt massivt. Beholdningen er atter under pres. Ebbe tæller op sammen med Alice.
 • Klubtur (evaluering) – Turen til Oksbøl forløb planmæssigt. 55 deltog med overnatning på Oksbøl Vandrerhjem. Alle træninger lå tæt på og var af høj kvalitet. I fremtiden kan man overveje hvordan man får flere af de nye børnefamilier med.
 • Find vej i skolen – Beder og Skåde Skoler er tegnet efter sprint-normen. Projekterne støttes af Find-vej-i-skolen-puljen. Der er allerede lavet start-events på begge skoler.

Der er også et projekt på vej i Odder, som fokuserer på brug af tablet (iPad) og geopositionerede pdf-kort.

 • Ressourseperson – Asbjørn skal varetage en del af hjemmesideopdateringen og indgår i samarbejde med Henrik om dette. En del af ressourseperson-bevillingen kommer også til at gå til løn til korttegning.
 • Klubtrænere v/Ebbe – Palle og Bjarnes aftale med klubben udløber til sommerferien. De er umiddelbart opsatte på at fortsætte. Ebbe snakker med dem.
 • Voksentræning – Lone fortalte om sine oplevelser ved voksentræning. Deltagerne er primært forældre til børn som løber, hvilket er glædeligt. Til gengæld mangler vi deltagelse af besøgende som deltog i Find-vej-i-eventen d. 28. april.

 

Pkt. 2 – Kommunikationsudvalg

 • Pan-Posten – Kell og Zenia forsøger at finde skribenter til Pan-Posten, men det er lidt op ad bakke. Det er vigtigt at få aktiveret klubbens medlemmer hvis Pan-Posten fortsat skal have det niveau den har. Kell arbejder på at overdrage layout-opgaven til en ny person.

 

Pkt. 3 – FEMINA-løb

 • Evaluering – Ebbe  summerede kort op. Det var endnu engang at godt gennemført arrangement, med den ene smutter at der manglede omkring 200 gaveposer. Deltagelsen i år endte på omkring 3000 deltagere, hvilket er på niveau med sidste år og flot, omstændighederne taget i betragtning.
 • Evalueringsmøde med Sponsor People 21/6 – Jan, Ebbe og muligvis Kell deltager. Ebbe ridsede mulige scenarier for FEMINA-løbets fremtid op. Mere på næste møde.

 

Pkt. 4 – Find-vej-i... d. 28/4

 • Evaluering – Lone fortalte. Materialet og forberedelserne fra forbundets side har været rigtig godt. Lone har kun ros til samarbejdet med forbundet og Martin Hedal som har koordineret projektet. Lones indsats har ligeledes været super godJ Der dukkede omkring 120 interesserede op på dagen. Ebbe og Lones indtryk er, at rigtig mange som aldrig har stiftet bekendtskab med orientering før, fik en god oplevelse. Håbet er nu, at det vil resultere i nye indmeldelser til klubben.
 • Klubben siger ja tak til at deltage i et lignende arrangement i efteråret 2012.

 

Pkt. 5 – Løbsudvalg

 • Ørnbjerg Mølle (Djurslandsløbet) – Line Lyndgaard (stævneleder) melder at det kører på skinner.
 • DM Mellem 2013 – John Holm har meldt sig som stævneleder og Kent er banelægger. Korttegningen forløber planmæssigt, men enkelte afklaringer omkring tilladelser mangler.
 • Påskeløb 2015 – Ebbe forsøger at nedsætte en projektgruppe som ser på mulighederne for terræner mv. Fortsat i de indledende faser.
 • Evt. et løb mere i 2013? – Natugle, sprint eller div.match? Ebbe byder ind på klubledermøde d. 7/6 hvis et passende arrangement er ledigt.
 • Løb i 2014 – Som ovenstående…

 

Pkt. 6 – UU og børnetræning – udsat til næste møde.

 

Pkt. 7 – Økonomi

 • FEMINA – Klubbens overskud på løbet er faldet en anelse i år i forhold til 2011. Der mangler fortsat enkelte poster i regnskabet.
 • Sponsorklub – Ebbe tænker fortsat tanker om konceptet.

 

Pkt. 8 – Evtentuelt

 • Klubtur til divisionsfinale – Enten endagstur m/bus, eller weekendtur i biler.
 • Køkken på Silistria – Hans tager kontakt til kommunen.
 • Belysning i Sten Ejsing Stuen på Silistria – Erik går videre med indhentet mulighed.
 • KUM – Asbjørn spurgte hvad der ses som barrierer for at klubben ville arrangere KUM i fremtiden. Bestyrelsen havde en ganske bred brainstorm over konceptet KUM. Da klubben i 13 år har arrangeret FEMINA-løb i denne weekend, har det ikke været aktuelt at arrangere.  Asbjørn fik en masse med tilbage til KUM-arbejdsgruppen.
 • Kend Århus – Projektet løber frem til 31/12-2012. Events i efteråret er fortsat uafklarede.

Næste møde tirsdag 14.08.2012 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr