2012.04.17

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen og Kell Sønnichsen

Afbud fra: Hans Vendelbjerg, Per Hjerrild og Zenia Hejlskov Mogensen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Find-vej-i status v. Kent
 • Kend Aarhus v. Ebbe og Kell
 • SI udstyr v. Ebbe – Ebbe følger op på tidligere snak med Michael KS.
 • Repræsentantskabsmøde 3/3 v. Ebbe og Kell – Meget lidt spændende møde! Intet at berette.
 • Repræsentantskabsmøde idrætssamvirket 5/3 v. Ebbe – Der er sket ændringer i  tilskudsreglerne pga. dårlig økonomi.

 

Pkt. 2 – Sekretariatsfunktionen – udsat til næste møde. Ansættelsesudvalget arbejder...

                     

Pkt. 3 – Kommunikationsudvalg

 • Pan-Posten – Kell har snakket med Zenia som gerne vil skrive til PP. Kell har desuden kontakt til en mulig layouter.

 

Pkt. 4 – FEMINA-løb

 • Tilmeldinger/markedsføring – Der er færre tilmeldte på nuværende tidspunkt i forhold til tidligere år, men der gøres en ekstra indsats for at nå i mål med 4000 deltagere.

 

Pkt. 5 – Find-vej-i... d. 28/4

 • Lone har gjort et enormt stykke arbejde. Borgmesteren kommer og holder åbningstale. Markedsføringen har været særdeles massiv og professionel fra forbundets side og der er en bl.a. opfølgning overfor deltagerne, så der er håb om at fastholde interesserede. Der trykkes forskellige baner som kan prøves på dagen.
 • Der er uddelt indbydelser til ”gå-hjem-orientering” fra Skåde Skoles SFO, med opfordring til at møde op d. 28.
 • Lone har styr på hjælpersituationen.            

 

Pkt. 6 – Løbsudvalg

 • Ørnbjerg Mølle (Djurslandsløbet) – Der mangler at blive besat enkelte poster, men der er styr på det..
 • DM Mellem 2013 – Skovtilladelserne er næsten på plads og kortet er under udarbejdelse.
 • Påskeløb 2015 – En arbejdsgruppe er begyndt at kigge på mulige terræner, stævneplads osv.

 

Pkt. 7 – UU og børnetræning

 • Børnetræning – Kennet er begyndt at lave et lille nyhedsbrev som kan mailes til forældre og lægges på hjemmesiden. Første version ligger allerede på hjemmesiden under ”Nyheder”.
 • SFO-orientering/eftermiddagstræning m/forældre – Der arbejdes pt. med de nærmeste skoler, med planer om at udvidde. Kenneth går i øvrigt med tanker om at tilbyde ungdomstræning to gange om ugen.

 

Pkt. 8 – Økonomi

 • Sponsorklub igen? FEMINA ned? Rettidig omhu! - FEMINA-løbet er ikke længere en sikker indtægt i samme størrelsesorden som tidligere, så der er behov for at tænke nyt. Ebbe går med tanker om at genoplive en sponsorklub, med mulighed for at invitere medlemmer til træningsløb eller andre arrangementer.

 

Pkt. 9 – Evt.

 • Kent foreslog at etablere en bedre belysning af stuen på Silistria. Erik kommer med et forslag.
 • Køkkenet – Hans Vendelbjerg tager kontakt til kommunen.
 • Ebbe foreslog at der indkøbes nye rammer til de historiske kort på Silistria. Bestyrelsen var enig. Ebbe snakker med panisterne.

Næste møde tirsdag d. 05.06.2012 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr