2012.01.21

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen og Zenia Hejlskov Mogensen

Afbud fra: Per Hjerrild

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Klubtøj v/Ebbe – Ebbe har bestilt og levering skulle gerne ske før sæsonstart. Ebbe aftaler at lave en klubaften hvor tøjet kan ses, prøves og købes med Alice.
 • Find-vej-i… Århus – Kent har skiftet alle mærkater på vores faste poster, så der nu står Find-vej-i... på dem. Kent har desuden vasket og repareret alle pæle. Det har været et kæmpe arbejde!
 • Kend Århus v/Ebbe – Der har været møde d. 20. februar hvor det blev aftalt at afholde en række nye events. Line Lyndgaard mangler fortsat hjælpere til kommende arrangementer.
 • SI-udstyr v/Ebbe – Ebbe har fået et oplæg fra Michael KS, som indeholder priser på træningsstativer mm. Af det sidst indkøbte sæt på 30 er kun omkring 20 fungerende poster tilbage. Ebbe foreslog at der købes 25 nye stativer, så vi har i alt 45 fungerende træningsstativer. Derudover er der brug for lidt reservedele. Kell foreslog desuden at investere i 20 stk. ekstra brikker.
 • DOFs eliteaktiviteter – Ebbe har skrevet et brev og tilkendegivet OK Pans holdninger til dispositionen af midler til eliten. Ebbe har fået et relativt kort svar, som ikke åbner for dialog. Det er OK Pans holdning at klubberne bærer et meget tungt læs, hvilket selvfølgelig rammer OK Pan hårdt, idet vi har mange løbere i eliten.
 • Naturløbet – Vil vi deltage i år? Kenneth foreslår at vi bruger kræfterne anderledes, idet erfaringen viser at Naturløbet ikke giver tid og plads til kvalitativ indføring i orientering. Medlemsmæssigt har vi heller ikke kunne mærke noget udbytte.

 

Pkt. 2 – Løbsudvalg

 • Ørnbjerg Mølle (Djurslandsløbet) - Løbsudvalget mangler stadig at besætte enkelte funktionslederposter. Kortet er i proces.
 • DM Mellem 2013 – Der mangler tilladelse fra en enkelt skovejer. De overordnede linjer er på plads. Korttegningen er i planlægningsfasen. Banelægger er på plads, men der mangler fortsat bl.a. stævneleder.
 • Påskeløb 2015 – Der skal gøres en række indledende overvejelser inden efteråret 2012. En kort brainstorm på løbsterræner mm. fulgte; Krakær, Skramsø, Skærsø, Ørnbjerg Mølle, Mols Bjerge... Potentielle navne til en arbejdsgruppe blev vendt og Ebbe går videre med det.

 

Pkt. 3 – Sekretariatsfunktionen

 • Lone har lavet et stillingsopslag som bestyrelsen gennemgik. En række funktioner blev overvejet og der var enighed om at tilpasse stillingen til ansøgeren i nogen grad. Opslaget bringes i Pan-Posten og fristen sættes til 1. april.

 

Pkt. 4 – Kommunikationsudvalg (Pan-Posten)

 • Der annonceres efter en ny redaktør idet Kell planlægger en overdragelse. Zenia har mod på at indgå i arbejdet med Pan-Posten, hvilket er meget positivt.
 • En diskussion af Pan-Postens format og profil fulgte. Bestyrelsen er enige om at indholdet i Pan-Posten er rigtig godt og at niveauet skal holdes. I hvilket format vendes der tilbage til i en fremtidig diskussion.

Pkt. 5 – Korttegning

 • Flemming holder et kursus for mulige nye korttegnere på Silistria i løbet af foråret.
 • Det planlægges at nytegne flere af klubbens kort i 2012 og 2013.
 • Flemming vil gerne gøre flere geo-refererede pdf-kort med faste poster tilgængelige til brug på f.eks. iPhone. Det drejer sig om ”Find-vej-i...”-kortene som kan læses med app´en ”Avenza PDF maps”. Bestyrelsen bakker op om dette, hvis det ikke medfører mulighed for ”selv-print” af vores kort.

 

Pkt. 6 – FEMINA-løb

 • Der er sendt invitationer ud til tidligere deltagere, hvilket har givet omkring 600 tilmeldinger.
 • Der har været møde med Sponsor People d. 20/2 hvor bl.a. markedsføring blev vendt. Målet er at vi er ude med annoncer, plakater og flyers i langt bedre tid end sidste år.
 • Funktionslederpladserne er allerede besat.
 • Vi har mulighed for at finde yderligere sponsorer selv i år. Det er dog usikkert om vi kan nå at udnytte denne mulighed.
 • Evt. salg på pladsen blev vendt idet det er en tilbagevendende forespørgsel fra deltagerne.

 

Pkt. 7 – Evt.

 • Repræsentantskabsmøde d. 3/3 i Odense – Ebbe og Kell deltager.
 • Find-vej-i...event d. 28/4 – Lone er arrangør og holder eventen på Silistria.
 • Køkken på Silistria – Hans Vendelbjerg har påtaget sig at afklare de kommunale tilskudsmuligheder. Det forventes at udskiftning af køkkenet kan gennemføres i løbet af 2012.

Næste møde tirsdag d. 17.04.2012 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr