2012.01.10

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen og Per Hjerrild

Afbud fra:  Zenia Hejlskov Mogensen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Banelægningskonkurrence v/Kent – Deltagere fra OK Pan får betalt sit gebyr ved indsendelse og ikke som tidligere ved tilmelding. Min. 5 Pan´ere deltager foreløbigt. Deltagelsen er i alt 98.
 • Klubtøj v/Ebbe – Ebbe har talt op hos Alice og der er fortsat en del på lager. Ebbe sørger for at der suppleres.
 • Find-vej-i… Århus v/Ebbe – Kent har tjekket og vasket pælene. Enkelte er ødelagte. Der skal skiftes til Find-vej-i...-skilte. Desuden er en del øvrig udstyr defekt. Kent undersøger suppleringsmuligheder.
 • Kend Århus v/Ebbe – Projektet kører og der er lavet en status på økonomien i projektet, som ser fornuftig ud.
 • SI-udstyr v/Ebbe – Intet nyt. Ebbe forsøger fortsat at få fat i Michael KS.
 • Ny hjemmeside v/Lone – Henrik der laver siden har et par opklarende spørgsmål ang. materielbooking. Bestyrelsen diskuterede det lidt og kom frem til at der skal være en administrator-funktion. Referater bevares 100% tilgængelige.
 • FEMINA – Der er pt. omkring 110 tilmeldte.
 • Silistria – Kommunen har lagt op til et møde ang. Silistria og vedligehold af huset. Kent koordinerer. Vi bliver opfordret til at være påpasselige med at foretage løbende vedligehold, så budgetmæssige ”overraskelser” undgås. Hans snakker med Sten Ejsing.

 

Diskussionspunkter

 

Generalforsamling 2012

 • Dato – 24.01.2012, Ebbe koordinerer forplejning.
 • Regnskab og budget v/Hans – Regnskabet blev gennemgået. Budgettet for 2012 gav anledning til en del diskussion. Tilskud til ressourseperson og sekretariatsopgaverne gentænkes, da Erik fratræder som sekretær.
 • Bestyrelse, hvem er på valg? – Kell, Hans og Kent er på valg.
 • Suppleanter – Muligheder blev diskuteret.
 • Revisorer – Christian Christensen er på valg.
 • Pan Præstationen – Indkomne forslag blev diskuteret.

 

Eventuelt

 • Arbejdsdag på Silistria – Ebbe snakker med Husudvalget.
 • Øl- og vand-ordningen v/Hans – Palle Korsbæk har overtaget og det fungerer umiddelbart fint.
 • Find-vej-i...dag, den 28. april. OK Pan indgår i arrangementet. Ankermand søges...
 • Voksenkursus i nordkredsen – Der mangler en instruktør. Kell spørger Bjarne.
 • Vintercuppen – Hvorfor er der færre og færre der løber VC? Er det blevet for finurligt og svært? Diskussion tages på et kommende møde.
 • Pan-Posten – Kell meldte ud at han agter at stoppe som redaktør efter august-nummeret.

Næste møde tirsdag d. 21.02.2012 kl. 20.00 på Silistria efter Vintercup finalen

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr