2011.11.15

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen, Zenia Hejlskov Mogensen og Per Hjerrild

Afbud fra: Kell Sønnichsen og Hans Vendelbjerg

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Aktiv Puljen-projekt – Opstartsevent blev afholdt d. 22. oktober med stor success. Efterfølgende er der afholdt yderligere to arrangementer. Der er uddelt over 4000 kort samlet. 
 • Klubtur til Bulbjerg + divisionsmatch sejr! - Klubturen var god med afslappet atmosfære og god tid. Klubbens DM blev fejret ved…
 • …klubfesten der var arrangeret rigtig fint. Tak til arrangementsudvalget for indsatsenJ
 • Klubledermøde d. 19/1-12 ved Århus 1900 – Hvem tager med? Afklares på næste møde.
 • Køkken – Hans Christiansen arbejder på at få kontakt til de rigtige i Kommunen for at starte køkkenprojektet op igen.
 • Klubtøj – Ebbe har forhandlet en 3-årig aftale med Trimtex. Der er et hav af muligheder, samt nye produkter og Ebbe arbejder på at konkretisere en ordre.
 • Laursens Realskole har forespurgt om lån af Silistria til et adventurearrangement. Der indgår bl.a. orientering. Bestyrelsen gav grønt lys. Erik skriver tilbage.

 

Diskussionspunkter

 

Ressourseperson til udviklingsprojekt (v/Lone)

 • Der arbejdes pt. på at udarbejde en kontrakt.
 • Den nye hjemmeside forventes at gå i luften først i det nye år. Henrik Jørgensen arbejder med en masse spændende muligheder.
 • En del af de bevilligede pengene bruges til korttegning – primært skolekort.

 

Elitecenter Orientering – Lars Lindstrøm informerer      

Ebbe havde inviteret Lars til mødet for at give bestyrelsen mulighed for at høre om ECOs fokus og virke og stille spørgsmål. Formålet er at skabe en god kommunikation mellem ECO og klubben, som sikrer det bedst mulige samarbejde fremadrettet.

 • Formålet med alt landsholds- og elitearbejde er at skabe verdensklasseresultater (top-8).
 • Arbejdet er inspireret af centraleuropæisk praksis, særligt Fransk og Schweizisk. Konceptet er tæt kontakt mellem løberne indbyrdes og løbere og træner, samt nem adgang til service som fysioterapi, behandling mv.
 • Hvorfor Århus? Fordi her er de bedste muligheder; daglige træningsskove tæt på, alle uddannelser er repræsenteret og der er adgang til idrætsmedicinsk assistance. Fra Århus er der i øvrigt overskuelig afstand til en række træningsterræner af høj kvalitet.
 • Arbejdet bygger på den forudsætning at der er kort fra træner til løber for at sikre den bedste udvikling.
 • Elitecenteret er også åbent for andre end landsholdsløbere. Der stilles krav om løberen er fokuseret på udvikling og der er stabilitetskrav i forhold til fremmøde for at benytte sig af Elitecenteret.
 • Da Elitecenteret ikke har nogen fysiske rammer men benytter Silistria, forventes det at man som løber er medlem af OK Pan. Dette kommunikeres også via Lars.
 • Der arbejdes på at mindske sammenfald mellem ECOs træninger og de lokale klubbers træninger, bl.a. med en bedre kommunikation og koordinering.

 

Materiel

 • Materiel, kontrol og udlån – Der bør laves en status, så vi ved hvor meget materiel vi har. Herefter bør der tælles op med jævne mellemrum. Bestyrelsen vil gerne tydeliggøre et sæt retningslinjer for brug af udstyr, så ALLE medlemmer ved hvordan klubbens materiel håndteres.
 • SI-udstyr – Der er enighed om at beholdningen af træningsstativer skal suppleres. Michael KS kommer med et bud på hvad der bør indkøbes.
 • Lamper – Klubben og Løberen er igen gået sammen om at tilbyde klubbens medlemmer rabat på pandelamper. Klubbens lånelamper suppleres med nye batterier.

 

Planlægning af generalforsamlingen

 • Dato d. 24. januar efter Vintercuppen. Hans er på valg. Per og Zenia, der har deltaget på de sidste par betyrelsesmøder er umiddelbart klar på at fortsætte som suppleanter.
 • Pan-præstationen. Bestyrelsen tænker til næste møde.

 

Eventuelt

 • Computere, stationær og bærbar. Den stationære er meget langsom og den bærbare er der slet ikke (gik i stykker). Der bør tænkes i en robust bærbar PC, der kan tåle at blive brugt udendørs. Er det noget Kell vil tjekke op på?
 • Kort – Risskov med faste poster mangler. Skal der trykkes flere eller skal kortet opdateres?

Næste møde tirsdag d. 10.01.2011 ved Hans V. efter Vintercuppen.

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr