2011.09.27

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg og Zenia Hejlskov Mogensen

Afbud fra: Per Hjerrild

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Aktiv Puljen-projekt – Korttegningen er så godt som afsluttet. Der har været en række møder med Aarhus 1900. Pt. mangler der budgetgodkendelse fra kommunen, hvilket gerne skulle afklares d. 28/9. Hjemmesiden er oppe at køre og der er opstartsevent d. 22/10. Der er fortsat lidt problemer med bemanding på dagen.
 • Klubtur til Bulbjerg, Divisionsmatch – Der er pt. tilmeldt 56 til klubturen og 88 til løbet.
 • Pan-Pige-Projekt – Ebbe arbejder med at arrangere en samling op til divisionsmatchen. I øvrigt arbejdes der med at samle pige-holdet til Smålandskavlen.
 • DM Mellem 2013 – Der er afholdt møde i løbsudvalget om projektet og Thorsø Bakker er udset til terræn. Der forhandles i øjeblikket med Silkeborg OK om tegning og brug af kortet/skoven.
 • Divisionsturnering i Fløjstrup – Der er kun kommet gode tilbagemeldinger og Mette Hjerrild og Juul Meldgaard m.fl. havde lavet et rigtigt godt arrangement.
 • Klubledermøde d. 10/11 på Silistria – Bestyrelsen sørger for værtskabet.
 • Mentorordning for trænerne – Ebbe har snakket med Henrik Jørgensen, der gerne vil hjælpe. Desuden vil Henrik gerne hjælpe med tekniske oplæg til klubture. Arrangementsudvalget koordinerer datoer for klubture med Henrik.
 • Find vej i... Søhøjlandet – Nu er posterne i skoven og hjemmesiden er oppe at køre med kort osv. Projektet er det hidtil mest teknologi-integrerede. F.eks. kan det georefererede kort downloades til en iPhone, så GPS-koordinater osv. passer.
 • Løb i Ørnbjerg Mølle  d.16/9-2012 – Korttegningen er gået i gang. Der er stadig et hængeparti med skovtilladelser.
 • Nedlæggelse af Helge Hansens Fond – Beløbet ønskes brug til en særlig event eller ting, som  markerer fondens arbejde.

 

Pkt. 2 – Klubtøj

 • Trimtex er kommet med et oplæg til nyt design på både klubtøj og overtræksdragter. Det blev diskuteret om designet skal ændres sammen med modellen.

 

Diskussionspunkter

 

Ressourseperson til udviklingsprojekt

 • Vi har fået bevilliget 70.000 kr. til en ressourseperson af kommunen.
 • Lone, Kell og Henrik Jørgensen har haft møde og Henrik er allerede i gang med et framework for en ny hjemmeside. Første udmelding er, at hjemmesiden kan være klar til jul. Henrik aflønnes af den bevilligede pulje. Efterfølgende ønskes det at nedsætte en redaktion som står for opdatering og vedligeholdelse.
 • Der er blevet besluttet også at bruge en del af pulje-midlerne til at lave orienteringsprojekter i SFOerne på hhv. Skåde og Beder Skoler. 

 

Rekruttering af korttegnere

 • Ebbe lagde op til at bestyrelsen tænker over hvordan vi sikrer klubbens fortsatte førende position på området. Kortudvalget vil ligeledes gøre sig nogen tanker.

 

Stafetudtagelser for seniorer

 • Det mangler en udtagelseskommité som kan påtage sig at stille holdene før sidste tilmeldingsfrist. Det blev besluttet at implementere en praksis, så klubtilmelderen låser tilmeldingerne 48 timer før fristens udløb. Herefter har udtagelseskommitéen arbejdsro til at stille holdene. Har man ikke 48 timer før fristens udløb tilkendegivet at man vil løbe, kommer man bagest i køen. Kommunikation om denne praksis formidles via PP og hjemmesiden når stafetterne nærmer sig.

 

Udtagelsesløb (junior og senior)

 • Emil har spurgt om OK Pan vil arrangere et stævne med udtagelsesløb på alle tre distancer (sprint, mellem og lang). Stævnet kan være åbent for alle interesserede. DPT kunne indgå i konceptet, ligesom i 2010. Bestyrelsen er ikke sikker på konceptets bæredygtighed og placeringen i maj er svær da der både ligger FEMINA-løb og Kr.him-løb i denne måned. Ebbe undersøger nærmere.

 

Eventuelt

 • Ingen punkter

Næste møde tirsdag d. 15.11.2011 kl. 20.00 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr