2011.09.07

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Kell Sønnichsen og Grethe Leth Jørgensen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug.

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Ebbe og Flemming Nørgaard har haft møde med Skov- og Naturstyrelsen Silkeborg. Mødet gik primært på retningslinjer for brug af True Skov og Himmerig/Bærmose. SNS vil gerne lægge store vildtlommer fast, men var åbne overfor at vi fra gang til gang kommer med oplæg til placering af disse. Der var Ebbes opfattelse at SNS har indtryk af at vi bruger skoven meget mere end de 2-3 gange årligt, som tilfældet er. Der er åbenbart ofte andre der har poster i skoven. Mærkning af vores poster vil i høj grad gøre at lignende misforståelser undgås.

Ebbe og Mogens har haft møde med Natur- og Miljø i Århus Kommune. Formålet var at forsøge at formalisere de mundtlige aftaler Mogens har haft og få dem ned på papir. Vi har generelt et godt ry i forvaltningen, omend mærkningen af vores poster med klubnavn og nedtagningsdato halter lidt. Det er åbenbart et område vi skal have strammet op på. Ebbe bragte mulighederne for at arrangere MTB-O på banen og opfattede umiddelbart en optøning af den tidligere ”no chance-holdning”.

Vi har fået vores store nye klubbanner som vil få premiere til DM.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Ungdomsudvalg og -træning – Der kommer stadig flere til træning. Kenneth arbejder på at finde en ungdomstræner, men har pt. selv rollen.

Festugearrangement med o-løb i Risskov – 6-7 skoleklasser har prøvet orienteringsløb og er blevet informeret om klubben gennem en folder. Bjarne Knudsen havde påtaget sig opgaven med at instruere og havde indtryk af at eleverne havde haft gode oplevelser.

 

Pkt. 3 – Træner

Emil er ved at blive kørt ind og har lavet en træningsplan. Emil har desuden hold møde med de mest aktive af klubbens nye og gamle satsende løbere, med henblik på at høre om deres forventninger til klubben og motivere dem til stabilt fremmøde i klubben. Emil vil til gengæld sørge for at der er kvalitetstræninger hver tirsdag. Emils rolle er overordnet at koordinere træningerne og han vil i samarbejde med et team af flere hjælpere også tage hånd om de mange nye løbere.

Vintercup – Datoer for vinterens afdelinger skal på plads snarest muligt. Emil er på sagen.

Ebbe er pt. i dialog med SATS om vinterspinning. Holdet kan ventes at blive noget større i år – måske 20-25 deltagere.

 

Pkt. 4 – Skovudvalg

Der søges fortsat efter en formand til udvalget. Ebbe arbejder på sagen.

Løb 2011 – 2. div.match i Lisbjerg 4. september.

 

Pkt. 5 – Kortudvalg

Kell fortsætter arbejdet med at nytegne Marselisborg. En stor del er tegnet i forbindelse med Midgårdsormen.

Nye korttegnere – Diskussion udsat.

Garmin GPS – Klubben har fået to GPSer med mulighed for at indlægge eget kortmateriale, hvilket gør dem langt mere anvendelige til korttegning.

 

Pkt. 6 – Løb 2010

Midgårdsormen forløb overordnet rigtig fint. Der har været lidt diskussion af konceptet, men generelt er tilbagemeldingerne positive. Der opstod stor spredning i løbet af de tre natture, hvilket medførte at vi udvidede næste dags jagtstart til 1½ time i stedet for 1 time. En enkelt fejl ved kortpakningen var rigtig ærgerlig. Processen er blevet evalueret.

DPT regnskab – Der mangler betaling fra flere landshold. Bent Nielsen følger op.

Night Champ 2010/11 kommer til at foregå i flere klubbers skove – bl.a. OK Pans.

 

Pkt. 7 – FEMINA

Ebbe har undersøgt mulighederne for at indgå i et partnerskab omkring indkøb af et tidtagningssystem. Umiddelbart vil det kunne spare klubben for et anseeligt beløb til leje af denne service. Oplægget er et kombineret eje/leje-koncept, hvor nogen services fortsat skal lejes, men alt hardware ejes. Kell udtrykte bekymring omkring softwaredelen. Hvem skal styre det og hvordan uddannes man i det? Ebbe undersøger nærmere hvad konceptet indebærer.

Der mangler fortsat en koordinator for løbet i 2011. En brainstorm gav en håndfuld kandidater som bestyrelsen arbejder videre med at spørge.

 

Pkt. 8 – Poster i Skoven

Projekt Mols/Karpenhøj – Udsat.

Søhøjlandet/Troldhøj – Projektet skrider fremad.

 

Pkt. 9 – Evt.

Divisionsmatch 19. september i Haunstrup – Der er relativt mange tilmeldte (67 løbere), umiddelbart med en fornuftig fordeling på baner og klasser. Skulle vi komme videre til finalen i Svanninge, hvilket er sandsynligt, vil bestyrelsen arbejde for et vi stiller i stærk opstilling og at der arrangeres en fælles tur. 

Førstehjælpskursus – Udsat.

Aktiv Århus Puljen – Ebbe har sammen med Mads Ingvardsen lavet en ansøgning med et udkast til hvordan faste poster kan udbredes til et større område omkring Århus. Der er ansøgt om et større beløb. Svarfrist kendes pt. ikke.

 

Næste møde 12.10.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr