2011.08.16

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen, Kell Sønnichsen og Hans Vendelbjerg

Afbud fra: Per Hjerrild

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær) (omend sent mødt...)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Trænere – Ebbe har lavet en et-årig aftale med Palle Korsbæk og Bjarne Knudsen.
 • Aktivpuljen. Line Lyndgaard er ansat som koordinator. De forskellige events begynder at tage konkret form.
 • Klubtur til divisionsmatch (Bulbjerg) – Tilmeldingen er åben.
 • Pigeprojekt/talentudvikling -
 • Klubfest -
 • DM Mellem 2013. Ebbe og Kell tager et møde med løbsudvalget.

 

Pkt. 2 – Økonomi (Udsat til næste møde)

 • DOF-kontingentet stiger med hhv. 84 kr. (senior) og 36 kr. (junior). Det blev diskuteret hvad dette skal betyde for klubkontingentet. Hans kommer med et oplæg til næste møde.

 

Pkt. 3 – Klubtøj

 • Skal der suppleres op? Ebbe forhandler pt. med Trimtex. Trimtex er meget dyre og bestyrelsen skal tage stilling til om de fortsat skal levere klubtøj.

 

Diskussionspunkter

 

Flytning af FEMINA-løb til juni måned

 • Branding-værdien af mors dag blev vendt. En flytning til juni måned kan gøre det lettere at finde en weekend uden orienteringsløb. Det vil nok ikke være en fordel at ligge sidst blandt de mange kvindeløb. Bestyrelsen besluttede at forsøge at holde fast i Mors Dag.

 

Ressourseperson til udviklingsprojekt

 • Vi har fået bevilliget 70.000 kr. til en ressourseperson af kommunen.
 • Lone og Ebbe har lavet et oplæg til hvad projektet skal fokusere på. Nøgleordene er intern kommunikation og synlighed udadtil. Fokus lægges i første omgang på hjemmesiden. En arbejdsgruppe bestående af Lone, Kell og Henrik Jørgensen brainstormer og kommer med et udkast til rammerne for en ny hjemmeside.

 

Voksenintroduktion forår 2012

 • Ebbe snakker med klubtræneren om intro-kursus i marts/april.

 

Forslag til teltordning

 • Forslaget går på at der ligger et klubtelt fast i bussen, som passagererne sørger for at sætte op og tage ned. Forskellige ordninger blev diskuteret.

Bestyrelsesmedlemmer

 • Ebbe har snakket med et potentielt bestyrelsesmedlem, der pt. overvejer muligheden for at indtræde i bestyrelsen.

Næste møde tirsdag d. 27.09.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr