2011.06.14

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Lone Secher Andersen, Kell Sønnichsen

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Per Hjerrild

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Køkkenprojekt – intet nyt.
 • Møder om ”Aktiv puljen-projekt” v. Ebbe & Kent
 1. a.Korttegning, Århus Midtby –  Flemming Nørgaard står for korttegningen der er planlagt afsluttet medio august.
 2. b.Møde med 1900 - Kent og Ebbe har haft møde med 1900, der har et projekt i støbeskeen. Der er planlagt events d. 18/9, 2/10 og 16/10.
 • Ansøgning om økonomisk støtte fra kommunen til ansættelse af kompetenceperson v. Lone & Ebbe – Der er ansøgt om 100.000 til bl.a. aflønning af en såkaldt kompetenceperson, som kan frigøre resurser i klubben til f.eks. ungdomstræning mv.
 • Forslag fra Kenneth Skaug om bookingsystem til SI-udstyr. Denne opgave kunne inkorporeres i ovenstående kompetencepersons arbejdsbeskrivelse. Et bookingsystem på nettet er at foretrække.
 • Klubledermøde i Holstebro d. 9/6 v. Kell – Forslag til nyt divisionsturneringsreglement blev præsenteret. Reglementet forekommer fortsat kompliceret. Vi venter på det endelige forslag. Dorthe Hansen informerede om retningslinjer for deltagelse i Elitecenter Århus´ aktiviteter. Horsens har kontaktet Kell for at høre om vores prispolitik mht. kortsalg. Den følgende diskussion gav anledning til overvejelser om hvor vidt vi sælger vores kort for billigt. Kell kigger på om priserne skal reguleres. Omkostningerne ved at printe kort blev også vendt. Erik sender tonerpriser til Kell.
 • Klubtur til Skagen i pinsen – 74 Pan-løbere var med, heraf rigtig mange børn. Turen var i øvrigt en stor succes.
 • Pigeprojekt / talentudvikling v. Ebbe – Ebbe informerede kort om sine overvejelser om at skabe et stærkt Pan-pige-hold. Ebbe arbejder videre med projektet. Mere følger på næste møde.

 

Pkt. 2 – Løb 2011

 • Gjern 29/5 (juniortestløb + træningsløb efterfølgende) v. Kent – Løbet gik rigtig fint. Emil Thorsen har efterfølgende været på banen med et forslag om at Pan kan arrangere testløb igen i 2012 og evt. åbne løbet for flere. Forslaget blev diskuteret lidt. Det kan muligvis være interessant med flere deltagere og mere økonomi? Der kan grubles til næste møde.
 • Fløjstrup 4/9 er på skinner.
 • Muligheden for at Pan vil engagere sig i større arrangementer, bl.a. JWOC 2018-20 eller WMTBOC 2014 blev vendt. Intet blev afvist, men umiddelbart har Påskeløb 2015 højeste prioritet.

 

Pkt. 3 – Udvalgs- og opgavebemanding

 • Indpisker klub match 2011 (specielt finalen)
 • Kommunikation / nyhedsansvarlig på nettet
 • UK til voksne (Stafet indpisker)
 • Telt og stander ansvarlig til løb
 • Ansvar for nye til træningsløb
 • Begynderkursus voksne (Palle K) – Fire gange i maj er afholdt, nu gælder det fastholdelse.
 • Klubtøjs ansvarlig (lager og bestilling) – Der har været meget stor interesse for klubtøjet hvilket er meget positivt. Det er særligt de små størrelser der er udsolgt. Skal vi fortsætte med samme design og pris (tilskud)? Bestyrelsen var enig i at tøjet er flot og designet bør køre videre. Der kan afhængigt af prisen på tøjet blive tale om en mindre regulering af klubtilskuddet. Ebbe bestiller.
 • Træner VIGTIGT! – Ebbe forsøger at holde gang i træningen sammen med Palle, der har gjort et stort stykke arbejde over en lang periode. Forskellige modeller blev diskuteret, men den samlende figur der vil tage ansvaret som ”cheftræner” mangler. Palle har ydet en stor ”nødindsats” i en længere periode. Ebbe sørger for at takke Palle på klubbens vegne.

 

Pkt. 4 – Find vej i…

 • Find vej i... (lager beholdning kort og brochurer) – Risskov skal enten revideres eller genoptrykkes da vi kun har få kort tilbage. Kell undersøger mulighederne for at få nogen til at påtage sig opgaven med at revidere Risskov. Findes ingen til opgaven genoptrykkes seneste kort fra 2008 i 500 eksemplarer.
 • Find vej i skolen (Skåde og Beder) + Find vej i Gjern – Ebbe er ved at mobilisere korttegnere til skolekortene over Skåde og Beder. Gjern-kortene er trykt, men posterne er endnu ikke etableret i skoven.

 

Pkt. 5 – Økonomi (Udsat til næste møde)

 

Pkt. 6 – FEMINA

 • Hvordan gik det? - Der er blevet afholdt evalueringsmøde hvor mange nøglepersoner tilkendegav at de gerne vil påtage sig opgaver igen næste år, hvilket er rigtig dejligt. Markedsføringen blev debatteret en del, da den ikke har været helt optimal i år. Bl.a. har FEMINA været ude i sidste øjeblik med flere ting som f.eks. brochurer og plakater. Dette viderebringes til evalueringen med Aller.
 • Resultatet – Bliver i år noget lavere end tidligere, bl.a. fordi der kun var 3100 deltagere, hvilket også kan tilskrives en mangelfuld markedsføring.
 • 2012 – Der planlægges en bedre markedsføring og der budgetteres med 4000 deltagere.

 

Pkt. 7 – Evt.

 • Suppleanter – Per Hjerrild indtræder som suppleant i bestyrelsen. Bestyrelsen diskuterede yderligere et emne som Ebbe vil kontakte.
 • Bus til div.match i Vester Torup 9/10 + markedsføring af løbet – Udsat til næste møde. Kell skriver en notits i Pan-Posten.
 • Erik har fået en forespørgsel på brug af Silistria til en 30 års fødselsdag – Bestyrelsen diskuterede om man skulle genoverveje de nuværende retningslinjer der ikke tillader privatfester, med undtagelse af børnefødselsdage hvor der indgår orienteringsløb. Diskussionen kom langt omkring, med debat om muligheder og konsekvenser, bl.a. administrationsbyrden. Debatten endte med at bestyrelsen besluttede at holde fast i de gældende regler.
 • Lone kom med forslag til en rationalisering af mødedagsordenen, så der kan frigøres tid på møderne til diskussion af visioner for klubben. Dagsordensformen blev vendt. Dagsordenen afspejler primært de udfordringer der fylder meget i Ebbes hverdag. Ebbe vil forsøge at ”luge ud” i de praktiske punkter og informationspunkterne, som evt. kan klares pr. mail forud for mødet.

 

Næste møde tirsdag d. 16.08.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr