2011.05.19

Fremmødte:   D. 19. maj 2011

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Per Hjerrild (gæst), Kell Sønnichsen og Lone Secher Andersen

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Referat: Lone Secher Andersen

 

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

 • Køkken på Silistria

Der har været lidt stilstand, men projektet skubbes i gang igen.

 

 • Møder Aktiv puljen v. Ebbe

Ebbe og Kent arbejder med projektet men det går langsomt, der arbejdes på en fælles hjemmeside med Århus 1900 hvor diverse events skal præsenteres

 

 • Familieorientering /børnetræning/utræning v. Ebbe

Det går godt, mange nye glade børn deltager, flere af børnene er stabile deltagere. I mandags var der 11 børn i alderen 7-10 år.

Kenneth og nogle frivillige afholdt naturløbet i sidste uge, her deltog ca. 500 børn, løbet fik meget ros. Der blev uddelt foldere ang. orientering og vi håber på en langsigtet positiv effekt

 • Voksen begynderkursus / introduktion! V. Ebbe

Første gang var der 8-10 deltagere, anden gang lidt flere deltagere.

 

 • Elite center i Århus v. Ebbe

Ebbe har deltaget i et styregruppemøde med bl.a. Dorte Hansen og Lars Lindstrøm. Ikke så stor enighed omkring koordinering af træningen. Det skal fremhæves, at det er i alles interesse, at alle får det bedste ud af det!

Vigtigt at vi tilbyder en god træning i PAN, men vi mangler en træner.

 

 • Påsketur

God mad, socialt og rigtig fint arrangement

 

 • Andet?

 

 

Pkt. 2 Løbsudvalg

 1. oLøb 2011? – v. Ebbe

Keld har deltaget i et fælles udvalgsmøde (elite, kort, træning og skov, løbs repræsentanter.), hvor der bl.a. blev talt om, at genfinde nogle af de tidligere løbsområder. Hanne Møller Andersen havde nogle ideer til hvilke skove på Mols der skal satses på.

Der blev også talt om hvordan træningsløbskalenderen kan sammensættes mere optimalt, f.eks. at træningsløbene matcher kommende løb.

Det blev aftalt endnu et møde i oktober.

 1. oFløjstrup d.4/9

Kortet er snart færdigt! Det vurderes at der er styr på løbet.

 1. oGjern bakker d. 29/5

50 juniorer til udtagelsesløb, muligt at PAN løbere kan løbe efterfølgende.

 

 

.

 

Pkt. 3 – Find vej i

 

 • Find vej i – lager beholdning kort (Erik) og brochure (Kell)?

Find vej projekter: kortbeholdning er lav specielt Risskov hvor der er under 50 kort tilbage.

Risskov kortet skal genoptrykkes, men ikke i 2007 versionen, der findes et nyere kort fra 2008, dette er nu sendt til Erik og Flemming.

 

 • Find vej i skolen (Skåde og Beder)

Skåde skole er blevet idræts SFO, Ebbe har talt med dem og SFO’en er meget åben overfor et samarbejde og vil gerne lave nogle o-aktiviteter.
PAN kunne evt. designe 4 løb dvs et per årgang i SFO’en.

Det overvejes at søge penge hos DOF til projektet ”find vej i skolen” hvor vi vil lave skolekort med faste poster, Skåde skole overvejes. For at dette projekt lykkes, kræves det at skolen og lodsejerne vil samarbejde med os.

Beder, Kenneth har et kort som skal finpudses inden tryk.

 

 • Find vej i Gjern

Kortet er under tryk, men usikkerhed om posterne er i skoven?

Find vej på Djursland: Frank er i gang, men vi kender ikke status.

 

 

Pkt. 4 – Udvalg

 

 • Trænere? - Ny træner! VIGTIGT – hvad gør vi?!

Det er vigtigt, at der er indhold til tirsdags og torsdags træningen, desværre mangler vi en træner til at varetage opgaven.

 • Bemanding af opgaver frem mod 2011-12 (hvordan er det gået?)
 1. a.Begynderkursus voksne (Palle K)

Er gået super godt

 1. b.Påsketurs ansvarlig (Anne Skaug)

Ca. 70 deltagere

 

 

 

Pkt. 5 – Økonomi

 

 • Status på økonomi – hvordan ser det ud? V. Hans
 • Hvordan ser et foreløbigt regnskab ud med 3100 deltagere og ikke 4000? V. Hans

Udgik

 

 

Pkt. 6 – Femina

 

 • Hvordan gik det? V. Lone

En rigtig god dag, løbet giver et pænt overskud specielt taget i betragtning at der manglede 800 løbere i forhold til sidste år.

Jan Hauerslev har ydet en enorm stor indsats, sammen med mange andre af klubbens medlemmer.

Der laves et opfølgningsmøde med Femina, hvor især markedsføringsindsatsen fra deres side skal diskuteres.

 

 • 2012

Jan Hauerslev, er stævneleder igen næste år

 

 

 

 

Pkt. 7 – Eventuelt

 

 • §Gymnastik / styrke 2011 + 2012 v. Ebbe

Gymnastik køre frem til uge 26 og starter igen i uge 32

 

 • §Suppleanter – vi skal have fundet sådanne

 

 • §Bus til divisionsmatch, Vester Torup den 9/10?

Markedsføring af løbet?

Markedsføring af bustur og eller tur?

Ebbe undersøger pris på bus.

 

 • §Andet?


Damesatsning i PAN, der ansøges om elitesatsning for kvinder på internationalt niveau, for kvinder ned til 16 år.

 

Pan post deadline d.16. juni.

 

Kompetenceperson ansøgning; der ansøges om et tilskud til aflønning af en kompetenceperson.

 

 

 • §Næste møde?

Næste møde d. 14. juni kl. 20 på SIL

 

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr