2011.02.15

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Hans Vendelbjerg, Lone Secher Andersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Velkommen til Lone – Lone er indtrådt i bestyrelsen og alle parter glæder sig til samarbejdet. Lone repræsenterer en anden type medlem end de fleste øvrige bestyrelsesmedlemmer - nyere i klubben og kvinde - hvilket vi håber vil give en god dynamik i bestyrelsen.

Køkken på Silistria – Layoutet af det nye køkken er på plads. I øjeblikket undersøges priser ved forskellige køkkenfirmaer.

Klubledermøde – Forbundets økonomi var til debat og der er udarbejdet et samlet forslag fra nordkredsen. Forslaget er dyrt for OK Pan, men sikrer en fair fordeling af byrden og skåner junior-løbere.

Møder vedr. Aktiv puljen – Kent og Ebbe har haft et konstruktivt møde med 1900 omkring projektet. Projektforslaget er afleveret og vi afventer nu respons. Som det ligger nu, bliver projektet bygget op omkring et sprintkort over Aarhus centrum. Senere skal der afholdes en række events for lærere mv. Projektet løber over to år.

ESAA-møde – Ebbe og Lars Lindstrøm har været til møde. ESAA (European Sports Academy Aarhus) organiserer træninger mv. og de ønsker at Elitecenter Aarhus tilslutter sig. Økonomien er umiddelbart svær at overskue, men mange af ESAAs tilbud kan være relevante og interessante for vores løbere.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Skovudvalg – Søren Strunge tiltræder som formand for udvalget der, ud over Søren består af Bent Nielsen, Frank Linde, Karsten Hinge, John Holm og Ivan Christensen. Der er afholdt et meget positivt møde om perspektiverne og udvalgets opgaver, frem til påskeløb 2015. I øvrigt er skovtilladelsen til 3.-divisionsmatchen den 4. september i Fløjstrup på plads.

Løbsudvalg – Der mangler stævneleder og banelægger til ovenstående divisionsmatch. Løbsudvalget arbejder på sagen.

Ungdomstræning – Der er bestilt mere trænertøj.

Klubtræner – Emil løser pt. for mange opgaver i forbindelse med de almindelige klubtræninger. Idéen er at Emil primært skal have en koordinerende rolle, men at træningerne kan forestås af andre. Ebbe arbejder på en løsning.

Enkeltopgaver

                      Indpisker, div.match 2011 – ?

                      Arrangementsudvalg – Ebbe følger op.

                      Kommunikation/nyheder på nettet – Er annonceret i PP, men ingen fundet.

                      UK for voksne – ?

Telt og stander – Steffen Alm

                      Ansvarlig for at tage hånd om nye løbere til træningsløb – ?

                      Begynderkursus for voksne – ?

                      Ansvarlig for `Poster i skoven´ - ?

                      Klubtøj (lager og bestilling) – ?

                      Påsketur – Anne Skaug

 

Pkt. 3 – Økonomi

Kontingent og restancer – Omkring 15 medlemmer har ikke betalt kontingent, trods rykkere og henvendelser. Hans m.fl.. følger op.

 

Pkt. 4 – FEMINA 2011

Status – Der er allerede 300 tilmeldte. Bemandingen er på rette vej. Lone arbejder på en markedsføringsfolder for OK Pan, der kan indgå i gaveposen. Lones idé er at, der skal organiseres to events i maj og juni for nye voksne. I forbindelse med diskussionen om events for nye blev en del principielle spørgsmål omkring begynderkurser vendt. Punktet sættes på næste mødedagsorden.

 

Pkt. 5 – Evt.

Førstehjælpskursus – Kursus udbydes til alle interesserede. Dato meldes ud i PP.

Elitecenter Århus – Henrik Leth Jørgensen og Torbjørn Gasbjerg er ansat som trænere.

Arbejdsdag på Silistria – Der har været afholdt arbejdsdag og Silistria, der nu er flot ryddet og rengjort. Tak for hjælpen til de fremmødte.

Repræsentantskabsmøde – Ebbe og Kell deltager.

Gym./styrke 2011/12 – Hal-tid til næste år er bestilt og der er planer om at fortsætte styrketræningen frem til sommerferien hvis dette kan lade sig gøre.

Suppleanter til bestyrelsen – Bestyrelsen lavede en lille brainstorm over mulige emner. Ebbe følger op.

Vores postskærme skal mærkes. Ebbe følger op.

Find-vej-i.../Poster-i-skoven - Gjern Bakker og Mols Bjerge er begge i proces. Der er løbet kontrol på vores poster i Århus og alt er igen OK, efter at syv poster er gravet i igen i Risskov.

WRE MTBO-event i Svinkløv – Bjarke Refslund har forespurgt på OK Pans engagement i projektet, særligt i forbindelse med O-service-delen. Bestyrelsen finder OK Pans rolle i projektet uafklaret. Kell følger op.

Der er store huller i vejen ned til Silistria – Ebbe følger op overfor kommunen, som plejer at vedligeholde vejen én gang om året..

 

Næste møde 29.03.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr