2011.01.03

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Hans Vendelbjerg og Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Køkken på Silistria – Der er ikke noget nyt i sagen.

Der er muligvis behov for yderligere modernisering af Silistria. Ebbe vil tage fat i Sten Ejsing som link til kommunen.

Aktiv puljen-projekt – Ebbe og Kent har været til møde i styregruppen og har efterfølgende gjort sig nogen tanker om projektets organisation som de fremlagde for den øvrige bestyrelse. Der er en del forudsætninger for projektet som ikke helt lever op til vores forventninger, bl.a. vedr. kortkvalitet. Der skal udarbejdes en revideret ansøgning, som beskriver vores forventninger til projektet, samt hvad vi kan tilbyde.

Banelægningskonkurrence – Der er indkøbt 20 sæt som der har været stor rift om, hvilket er meget positivt.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Skovudvalg – Ebbe arbejder stadig på at få et udvalg på plads. Der er pt. fire der har givet tilsagn, men der mangler en formand.

Løbsudvalg – Ebbe har haft møde med Hanne og Bent, som her nogle langsigtede perspektiver på hvilke løb klubben gerne vil arrangere i fremtiden og hvilke funktionsledere vi gerne vil uddanne.

Ungdomstræning – Der er lagt en langsigtet kalender for 2011 og allerede nu er der detailplanlagt træning frem til marts. Fokus her i vintermånederne er at holde fast i løberne. Til foråret vil udvalget arrangere en rekrutteringsdag, Der ligger en masse tanker bag rekrutteringsindsatsen om bl.a. børns valg af idræt og forældrenes involvering. I foråret er der planlagt en sprintcup og der er alt i alt lagt op til den meget spændende sæson i ungdomstræningen. Udvalget har en ønskeliste til kortudvalget, som bl.a. omfatter en række skolekort efter både sprint- og alm. norm.

Enkeltopgaver

                      Indpisker, div. Match – Ebbe har skrevet mail.

                      Telt og stander – Ebbe har skrevet mail.

                      Ansvarlig for at tage hånd om nye løbere til træningsløb – Emner blev diskuteret.

                      Begynderkursus for voksne – Ebbe kunne godt tænke sig idéer til et forløb.

                     

Pkt. 3 – Økonomi

Hans fremlagde regnskabet som balancerer med et lille overskud på omkring 11.000 kr. Et par rettelser vil medføre en lille justering af dette overskud. Budgettet for 2011 blev gennemgået og rettet til. Budgettet vil i den tilrettede version ende på et underskud på omkring 36.000 kr!

 

Pkt. 4 – Evt.

Førstehjælpskursus – Kents fornemmelse er at der ikke er interesse blandt de unge/trænerne for et kursus. Bestyrelsen blev enige om at udbyde en dato og lade interesserede melde sig på. Der kommer en annonce i Pan-Posten.

Elitecenter Århus blev officielt åbnet d. 3. januar. Det er målet at centerets virke ikke vil få indflydelse på klubbens træninger. Centerets træner planlægges således uden om OK Pans. Det er forventningen at alle centerets brugere bliver medlem af OK Pan og således vil bidrage til at opretholde et højt aktivitetsniveau ved klubbens træninger.

Arbejdsdag på Silistria – Der kommer en annonce på hjemmesiden.

Øl og vand-ansvarlig – Palle Korsbæk overtager i 2011 hvervet efter Hans.

Generalforsamling

                      Hvem er på valg? – Ebbe (genopstiller) og Kim Rokkjær (genopstiller ikke) + suppleanter

                      Pan-præstationen – Bestyrelsen diskuterede emner.

 

Næste møde 15.02.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr