2010.11.30

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen og Kent Lodberg

I øvrigt: Hans Christiansen (husudvalget) og Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kenneth Skaug, Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Jørgensen

 

Pkt. 0 – Besøg af Hans Christiansen (husudvalget)

Der er generelt fint styr på Silistria. Der har ikke været større ting siden damesaunaen blev moderniseret.

Husudvalget har påtaget sig at lave mærker til vores poster. Dette sker inden længe.

Hans har planer om at organisere en arbejdsdag i forbindelse med et træningsløb i den nærmeste fremtid. Planen er at der skal ryddes op især på loftet, så gammelt materiel bliver ryddet ud. Oprydningen følges op af et indlæg i Pan-posten om adfærd med vores materiel.

Hans henter i øvrigt et tilbud på en forbedring af ventilationsanlægget i dameomklædningen, samt en reparation af det udendørs lys.

Køkken på Silistria – Hans Chr. havde et oplæg med som blev diskuteret flittigt. Både ønsker, behov og økonomi blev vendt og debatten endte med at Hans indhenter tilbud på yderligere to muligheder, bestyrelsen mener opfylder behovet for skabs- og bordplads.

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Ebbe har forsøgt at komme i kontakt med kommunen ang. formalisering af vores aftaler om skovadgang, men får ingen respons.

SNS – Samme problematik. Ebbe har lavet et oplæg ang. vildtlommer, men SNS reagerer ikke på hans henvendelser.

Klubmesterskab og -fest – Meget vellykkede arrangementer. Det var en en succes med nye lokaler til klubfesten med bl.a. lidt andre priser på drikkevarer. Der bør dog være mere livemusik og dans...

Oplæg til orienteringsprojekt indsendt til Aktiv Puljen i Aarhus Kommune - Ebbe har været til møde med kommunens repræsentanter sammen med Birgitte Halle fra 1900 og Mads Ingvardsen. Der er et par elementer der skal afklares for at projektet kan lykkes, bl.a. skal det afklares hvilken type kort der skal anvendes. Kommunen har en idé om at deres kort kan anvendes. Desuden har kommunen stort fokus på formidling, hvor vi er meget fokuserede på indholdet.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding og funktionsansvarlige

Skovudvalg – Der skal stadig falde enkelte brikker på plads før at udvalget er en realitet. Bestyrelsen diskuterede situationen og arbejder videre med mulige emner til formandskabet i udvalget.

Ebbe kunne godt tænke sig at uddelegere ansvaret for diverse opgaver og projekter i 2011.

 

Pkt. 3 – Træner

Ungdomstræning – Kenneth har planer om at starte et projekt særligt for 6-10-årige i 2011. Ebbe har lavet arrangementer for målgruppen flere gange og har fornemmet en stor interesse. Det skal projektet omsætte til rekruttering af nye ungdomsløbere.

Seniortræner – Der laves et par ekstra sæt trænertøj.

 

Pkt. 4 – Løb og projekter 2011

Ebbe m.fl. mødes med løbsudvalget (Hanne Møller Andersen og Bent Nielsen) d. 7. dec. for at få et overblik over løb i 2011.

 

Pkt. 5 – Elitecenter Aarhus og elitesituationen generelt

Ebbe arbejder på at komme ind i processen omkring tilrettelæggelsen af Elitecenter Aarhus´ from.

Klubben kommer i stigende grad til at betale for at have sine eliteløbere i landsholdstrøjen, hvilket René og Ebbe løbende vil være i dialog med om DOF.

 

Pkt. 6 – FEMINA 2011

Ebbe og Jan har holdt møde og det er blevet besluttet at skrive kontrakt med Ultimate om tidtagning for de næste to år. Der kan være en mulig konflikt med arrangementet Classic Race Aarhus der afholdes weekenden efter FEMINA-løbet, idet der allerede før FEMINA-løbet bliver opsat barrierer og afspærringer.

Flyvende info-folk til FEMINA-løbet kunne være en idé for at få arrangementet afviklet mere flydende. Såkaldte ”smile-ambassadører” skal være gående informationsskranker, der hjælper løbere med info og tager sig af småproblemer på pladsen.

 

Pkt. 7 – Evt.

Status på regnskab for 2010 – Regnskabet er langt fremme og vil foreligge til gennemsyn på Silistria før generalforsamlingen.

Kontingentsatserne og politikken bag fastlæggelsen af disse blev diskuteret. Særligt ungseniorkontingentet var genstand for diskussion. Emnet blev vendt og henlagt til en senere visions-diskussion.

Generalforsamling – Ebbe og Kim er på valg og det samme er begge suppleanter; Kenneth og Grethe.

Sponsor – Der er lavet en aftale med Garmin for 2011 om støtte af klubben med et antal præmier i form af GPS-ure sat et sponsorat på 20.000 kr.

Bestyrelsen har modtaget en ansøgning om at investere i hockeystave og en indendørs fodbold. Kell undersøger priser.

Kell annoncerer for indstillinger til årets Pan-præstation i Pan-posten.

 

Næste møde

11.01.2010 kl. 19.30 ved Hans Vendelbjerg

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr