2010.08.03

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Jørgensen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Klubtur – Det var en rigtig god tur til Göteborg

Klubtøj – Vi skal have endnu en ”klubtøjsaften” på Silistria. Hans finder en dato i samråd med Alice.

Ebbe og Flemming Nørgaard skal til møde ved SNS Silkeborg for at få afklaring på retningslinjerne for vores adgang til skovene.

Pan-banner – Forslagene fra tidligere blev diskuteret igen og Erik retter til.

Klubledermøde i Nordkredsen – Kell refererede. Vigtigste punkter: Henrik Dagsberg bl.a. fælles nord/syd-udtagelsesløb til KUM. MTBO terminslistekoordinator til at hjælpe Keld Gade. Startafgifter blev diskuteret. 

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Ungdomsudvalget – Der er lavet en plan for det næste halve år. Festugearrangement med o-løb på programmet for skoleelever. Idéen er at vi får vist flaget og evt. får nye medlemmer. UNO Friluftscenter er også en del af arrangementet. UNO Friluftscenter vil desuden gerne samarbejde om at lave undervisningskasser til skolebrug.

Naturløbet – Aktiv rundt i Danmark. Vi har sagt ja til at arrangere Naturløbet i Århus d. 16. september. Løbet er målrettet 5.-7. klassetrin.

U-træner – Vi her ikke umiddelbart nogen ungdomstræner, men der er lagt en plan for perioden frem til næste år.

Der er planlagt en efterårstur i efterårsferien til Göteborg og Blodslitet.

 

Skovudvalget – Mogens er ved at få formaliseret vores forskellige skovadgangsaftaler. Idéen er at lave en overlevering til en ny skovkontakt. Forskellige emner blev diskuteret.

 

Kortudvalg – Marselisborg revideres fra nord til syd til Midgårdsormen.

Nye projekter tæller Lisbjerg, Karpenhøj og Lyseng.

Ebbe ser gerne at en håndfuld nye korttegnere kunne uddannes i klubben.

 

Pkt. 3 – Træner

Emil Thorsen er ved at blive kørt ind.

 

Pkt. 4 – Midgårdsorm 2010

Der er generelt styr på arrangementet og arbejdet med banerne skrider frem

 

Pkt. 5 – FEMINA 2010

Regnskabet er ved at være opgjort og som forventet er overskuddet mindre i år, men dog tilfredsstillende forudsætningerne taget i betragtning.

Kim informerede – Vi skal finde en ny tidtagningspartner. Kim har udsendt udbudsmateriale og har fået en del tilbud retur.

Emner til koordinatorrollen blev vendt.

 

Pkt. 6 – Poster i Skoven

Projekt Mols/Karpenhøj har været på stand by.

Søhøjlandet – Flemming Nørgaard er ved at lave en aftale med DanParcs.

Hasle Bakker er nu på nettet.

 

Pkt. 7 – Evt.

Divisionsmatch 19. september – Ebbe skriver til Pan-Posten.

Førstehjælpskursus – Ebbe kontakter Christian IO for at få kontaktoplysninger.

Materiel til afvikling af træningsløb mv. - Hans har skaffet 8-10 klapborde som er på loftet på Silistria.

Klubtelte – Vi mangler to nye telte. Type, størrelse og kvalitet blev diskuteret.

 

Næste møde 07.09.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr