2010.06.08

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Jørgensen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Klubtøj – Ebbe har modtaget første leverance fra Trimtex. Anden er på vej.

Alarm på Silistria – Der er installeret ny alarm og det er indtrykket at antallet af fejlalarmer allerede er reduceret.

DPT Uniparken/Botanisk Have – Bent Nielsen med hjælpere lavede et rigtig godt arrangement. Alt klappede omend der var lidt pres på postudsætningen mellem de to afdelinger. Der manglede en del hjælpere, men det lykkedes at opstøve hænder (primært postvagter) i sidste øjeblik. Kell lavede i øvrigt et par ”følge-arrangementer” for hhv. det finske og tyske juniorlandshold.

Sagen om Pan-løberen der opførte sig usportsligt til et træningsløb i Horsens er lukket efter at Ebbe har haft kontakt med sagens parter. Konklusionen er at sagen lidt har været en storm i et glas vand. Sagen førte til en diskussion af, hvordan vi instruerer vores løbere i hvad der er, og ikke er, lovligt, når vi færdes i offentlig og privat terræn som o-løbere.

Oplæg til reglementsændringer fra DOF – Bestyrelsen har pr. mail, over en periode, diskuteret hvor vidt man skal regulere banelængder gennem længdeangivelser eller vindertider. Målet er selvfølgelig at ramme en bestemt vindertid og det er bestyrelsens holdning at der skal være en grundig anvisning til hvordan, dette opnås. Hvor vidt denne vejledning skal være en del af reglementet og hvor omfattende og detaljeret reglementet generelt skal være, blev diskuteret.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Ungdomsudvalget – Der er nu kommet et udvalg på plads med Kenneth Skaug (formand), Henrik Dagsberg (kommunikation), Torben Utzon (økonomi), Jeanette Finderup (medlem) og Per Hjerrild (u-træner). Udvalget har holdt deres første møde. Referat er på hjemmesiden. På mødet konstituerede udvalget sig og har bl.a. diskuteret, hvordan en mere integreret kommunikation via hjemmesiden kan implementeres. Udvalget har udpeget følgende fem indsatsområder; synliggørelse af sporten og klubben, rekruttering af ungdomsløbere, fastholdelse af løbere, det sociale aspekt, opkvalificering. Målet er i sidste ende at gøre OK Pans ungdomsafdeling til Danmarks bedste! Som en del af ovenstående vil udvalget arbejde på at få et tilbud for yngre børn – 5-8 år og familier – stablet på benene.

Kenneth har en idé om at introducere en skolesprint til foråret. En del af konceptet er at udarbejde et materiale til skolerne, så de nemt kan arrangere orienteringstræninger. En del af projektet er, at der udarbejdes en række nye skole- eller lokalområdekort.

 

Træningsudvalg – Juul Meldgaard har overtaget træningsudvalget efter Kenneth Skaug. Kenneth har sammen med Juul tilrettelagt træningskalenderen for efteråret.

 

Pkt. 3 – Træner

Emil Thorsen er ansat som klubtræner/-koordinator i OK Pan fra 1. august. Emils hovedopgave vil være at koordinere de forskellige træningstilbud og holde styr på arrangører, momenter mv.

 

Pkt. 4 – FEMINA 2010

Overskuddet er mindre end de sidste par år, men set i lyset af det oplæg der fra starten blev præsenteret af FEMINA/Sponsor People, er det tilfredsstillende. Kim og Ebbe tager til evalueringsmøde med FEMINA d. 16/6, efter der har været evalueret internt i klubben.

 

Pkt. 5 – Hjemmeside

Klubbens hjemmeside – Vi er ikke så gode til at linke til hjemmesider for de løb vi afholder og har afholdt. Generelt er vi ikke så gode til at skilte med vores meritter, f.eks. arrangementer, hædersbevisninger, omtale mv. Bestyrelsen diskuterede hvordan vi løser problemet nu og her, samt hvordan vi på sigt kommunikerer via hjemmesiden. Ønsket er på sigt at få lavet en hjemmeside, med opdateret indhold og en lidt mere udadvendt og brugervenlig struktur.

 

Pkt. 6 – Evt.

Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at vi mangler lidt udstyr til afvikling af alm. træningsløb o.lign. Det drejer sig bl.a. om klapborde/-stole, væskedunke mv. Ebbe undersøger mulighederne.

Mærkater til klubbens poster – Vi har fået en anmærkning fra en skovfoged, fordi vores poster mangler mærkning med kontaktoplysninger. Der følges op på manglen i forbindelse med indkøb af nye små postskærme.

DM-udtagelse – Vi mangler retningslinjer for hvordan der stilles hold til DM og andre større stafetter i klasserne H/D 35 og opefter. DM er et vigtigt stævne og bestyrelsen ønsker at klubben stiller i stærkest mulige opstilling i alle klasser! Det blev beslutte at der udpeges tre ”testløb”, hvor der vil blive set på resultaterne i de klasser, hvor det er aktuelt at stille flere hold. Efterfølgende vil et udvalg bestående af tre erfarne medlemmer sætte holdene. Ebbe afklarer pt. sammensætningen af udvalget. 

Samarbejde med 1900 – Hvordan skal vores samarbejde være fremover? Hvordan er det hensigtsmæssigt at vi samarbejder? Ebbe lagde op til at emnet diskuteres mere indgående på næste møde.

Rabataftale med Løberen - Kent spurgte om rabatordningen med Løberen er kommunikeret godt nok ud til klubbens medlemmer? Kell bringer et indlæg om aftalen i Pan-Posten.

 

Næste møde 03.08.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr