2010.04.05

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Kenneth Skaug og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kell Sønnichsen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Alarm på Silistria – Kommunen forhandler pt. deres aftale med alarmselskabet. Vi afventer.

Klubtur til Göteborg – Der er pt. omkring 60 tilmeldte og der er booket plads på vandrerhjem i Göteborg. Gry og Christian i Göteborg er i gang med at forberede træninger til os.

Påsketur til Balle – Ebbe har takket Birthe Worm fra 1900, for fint at koordinere opholdet for begge klubber.

Divisionsmatch – Vi vandt alle tre matcher og ligger således til en plads i finalen, hvis vi stiller med et stærkt hold igen til efterårets match.

Familiedage – Konceptet har været en stor succes i forbindelse med vinterens lørdagstræningsløb. Ebbe og René har planlagt to familiedage yderligere.

Tilskud fra Idrætssamvirket – Vi har fået støtte til SI-udstyr, startur og træneruddannelse.

Andet – Saunarenoveringen er blevet en anelse dyrere end forventet. Til gengæld er damesaunaen blevet rigtig lækker. Merprisen håber vi bliver dækket af kommunen.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Ungdomsudvalg (Ny formand/struktur) – Ebbe har arbejdet på at finde ressoursepersoner til udvalget og har desuden gjort sig nogen overvejelser omkring sammensætningen af det. Kent spillede ind med at det kunne være der skulle udstikkes både en strategi for ungdomsarbejdet, men også en form for kompetenceliste med hvad nye løbere skal lære som det første. Muligheden for at indgå i ATK-projekt kunne evt. genovervejes. Målsætningen for ungdomsarbejdet blev diskuteret, ligesom metoden og omfanget af ungdomsudvalgets ansvarsområder blev det.

En optimal sammensætning af et ungdomsudvalg ville være 4-5 personer hvoraf den ene er ungdomstræneren, en er repræsentant for forældregruppen og to er ”drivere”, der supplerer hinanden med idéer og visioner og holder fast i strukturen.

Kenneth har et ønske om at indtræde i ungdomsarbejdet, men vil gerne have overdraget træningsudvalget til en anden først. Kenneth har bl.a. tanker om et rekrutteringsprojekt på skolerne i Århus. Forudsætningen er at der er et træningstilbud som kan følge op på indsatsen.

 

Pkt. 3 – Træner

Klubben mangler fortsat en træner, som kan sørge for at alle klubbens træningstilbud koordineres og opgaverne uddelegeres. Ebbe har snakket med en kandidat, som gerne vil påtage sig cheftræner-rollen i Pan. Der er bred opbakning til at ansætte kandidaten som træner. Forhåbentlig kan vedkommende tiltræde til juni. Ved siden af trænerposten i Pan, vil han sandsynligvis også overtage trænerhvervet i TKC midtjylland efter René Rokkjær og Henrik Jørgensen.

Ebbe følger op.

 

Pkt. 4 – Projekter 2010 og fremad

DPT/JWOC-testløb i Uniparken – Der kommer bl.a. mange udlændinge og løber og der mangler desperat hjælpere til at løfte opgaven.

Midgårdsormen – Banelægning mv. skrider planmæssigt fremad.

 

Pkt. 5 – FEMINA 2010

Status – Der er over 3900 tilmeldte. De sidste starter er sat til salg i Løberen.

Bemandingen er på plads. Ligesom funktionslederne har styr på deres opgaver. Der er sket en del nye tiltag i år som hæver indtrykket af løbet som helhed, bl.a. startbanner og kilometer-flag.

Kim og Caroline kan ikke påtage sig koordinatorrollen til næste år, men vil vanen tro supervise i en overdragelsesforretning.

Kontakten til FEMINA/Sponsorpeople – Der har været rigtig mange problemer i år, som har gjort koordineringen tung, bl.a. sent indgåede sponsoraftaler, der har været i konflikt med vores egne aftaler. Ebbe og Kim tager til evalueringsmøde på samarbejdet efter løbets afvikling. Forudsætningerne for samarbejdet skal være meget klarere i fremtiden.

 

Pkt. 6 - Poster i Skoven/Find vej i... - Udsat til næste møde.

 

Pkt. 7 – Evt.

Lån af skov til Aarhus 1900 (Ørnbjerg Mølle) – Ebbe informerer på næste møde.

Windpoints (klubbanner) – Ebbe har fået flere forslag ind som bestyrelsen diskuterede med henblik på det videre designarbejde. Erik fik overdraget materialet med henblik på at viderebehandle efter bestyrelsens forslag og ønsker.

Andet – En Pan-løber har ved et træningsløb i Horsens bevidst passeret et forbudt område med arrangør og skovejer som vidner. Konfronteret med hændelsen har medlemmet efterfølgende opført sig arrogant og usportsligt. Bestyrelsen diskuterede situationen og sanktionsmuligheder. Ebbe indhenter de berørte parters versioner af historien og konfronterer den pågældende løber. Bestyrelsen tog stilling til konsekvenserne i tilfælde af at historien bekræftes af alle parter.

Andet – Grethe kommenterede TioMila-turens organisation, idet hun følte at der ikke som tidligere var tale om en helt så ”fælles” tur. Bestyrelsen diskuterede emnet og konkluderede at forudsætningerne for arrangørerne ikke har været optimale i år. Der skal i øvrigt lyde en stor tak til Tutzon og for endnu engang at have løftet opgaven.

 

Næste møde 08.06.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr