2010.02.18

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Grethe Leth Pedersen og Hans Vendelbjerg

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Alarm på Silistria – G4S har været lidt svære at få i tale. Kim er på sagen.

Renovering af Dameomklædning – Går i gang mandag d. 22/2

Generalforsamling – Det var en meget hurtig generalforsamling uden indkomne forslag eller de store debatter.

Klubtur 11-13/6 Göteborg – Indbydelse er på nettet og Christian Christensen og Gry Johannsen er i gang med at organisere overnatning, kort til træninger mv.

Påsketur til Balle – Sker i samarbejde med 1900. Tilmeldingen er åben.

KUM 2011 datoændring – Sydkredsen vil flytte arrangementet til Tio-Mila-weekenden og har spurgt om vores mening. Der var stor enighed om at det vil være en rigtig dårlig idé, da en stor del af klubbens juniorløbere har interesse i begge arrangementer.

Div.match april – Rold Skov. Kell bringer en annonce i PP og på hjemmesiden. Bestyrelsen hører gerne fra dig hvis du vil være motivator på projektet.

Familiedage – Ebbe og René har organiseret tre lørdage hvor familier samles og træner på Silistria. Der er kommet mange positive tilbagemeldinger og der er foreløbig 7 familier tilmeldt. Idéen er at give mulighed for at nye kan lære hinanden bedre at kende og at ”bedre halvdele” kan blive introduceret til klubben.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

(se næste punkt)

 

Pkt. 3 – Elite

Ebbe, Tut og Bjarne har holdt et møde og diskuteret sæsonen. Bjarne har styr på turene og Tut vil forsøge at skabe et overblik over økonomien. Ovenstående tre fungerer pt. som eliteudvalg.

Der er håb om at kunne samle en større pigegruppe i Pan i løbet af foråret.

Der er en dialog i gang omkring et TD-støttet projekt for studerende der satser på orientering. Projektet skal trække juniorer til Århus. De nærmere krav til projektet skal afklares før vi går videre. Ebbe og Bjarne følger op.

Tilskud – Der er pt. Ikke vedtaget hvilke tilskud klubben yder til eliteløbere i 2010. Løberne opfordres til at komme med deres programmer og budgetter for sæsonen, så vil udvalget udarbejde et budget.

 

Pkt. 4 – Projekter 2010 og fremad

MTB-O True 28/2 – Udsat på ubestemt tid pga. vejret.

Natugle 10/3 – Der er indkaldt til funktionsledermøde efter vintercupfinalen tirsdag d. 23/2. Kell bringer en annonce i PP.

DPT i Uni-Parken – Bent Nielsen er stævneleder, Kell er banelægger, Rasmus Oscar er banekontrol, Lars lindstrøm er stævnekontrol.

Midgårdsorm 2010 – Hjælpersituationen ser fin ud. Eneste funktionslederposter der mangler at blive besat er materielansvarlig og banekontrollant.

MTB-O FM Stafet –  Klubben er blevet spurgt om vi vil arrangere. Ebbe har diskuteret muligheder med Frank Linde. Ebbe følger op.

 

Pkt. 5 – FEMINA 2010

Tilmeldingen er åben og der er pt. 662 tilmeldte. Reklamer sendes først ud senere. Eneste post der mangles besat er speakerfunktionen.

 

Pkt. 6 – Poster i skoven

Status på diskussion m/DOF om ”Find vej i...” - DOFs krav om gratis kort til brugerne er vi skeptiske overfor. Kent og Ebbe har skrevet til DOF og argumenteret herfor. Vi venter stadig på et fyldestgørende svar fra DOF.

Mols Bjerge (samarbejde med DGI Karpenhøj) – Bolden ligger hos os i forhold til at få afklaret projektets status med DOF. Ejerforhold, postplaceringer samt økonomi skal ligeledes afklares. Vi vil forsøge at afholde et møde med DGI Karpenhøj for at få afklaret ansvar og roller i projektet. Ebbe og Kell deltager for Pan. Erik tager kontakt.

Hasle Bakker – Vi har sagt ja til at deltage i en event-dag i Hasle Bakker. OK Pan og 1900 har i fællesskab kontaktet O-Patruljen med henblik på at få arrangeret et spændende tilbud.

Vedligeholdelse (alle pæle) – Pælene skal alle besøges en gang i foråret og efterses/friskes op. Kent udarbejder en plan.

 

Pkt. 7 – Evt.

Repræsentantskabsmøde d. 6/3 – Ebbe og Kell deltager.

Klubben har modtaget en indbydelse til repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket d. 9/3. Ebbe forsøger at finde en der vil deltage med en fuldmagt fra bestyrelsen.

Ebbe har modtaget en forespørgsel på lån af Silistria fra en gruppe lystfiskere som vil holde stiftende generalforsamling i et bådelaug. Målet er at få organiseret oplægningen af joller mv. neden for Silistria. Bestyrelsen besluttede at bakke op om initiativet ved at undtagelsesvist at acceptere udlån af klubhuset. Ebbe vender tilbage med en accept.

Kell har været i Horsens til klubbens 40 års fødselsdag. OK Pan gav 10 fristarter til Kr.-himmelfarts-løbet.

 

Næste møde tirsdag d. 30.03.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr