2010.01.07

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg og Kim Rokkjær

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Grethe Leth Pedersen og Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Alarm på Silistria – Der har på det sidste været flere ”falske alarmer” hvilket understreger nødvendigheden af et nyt system. Kim arbejder på sagen.

Ansøgning om tilskud fra kommunen til startur, SI-udstyr og stativer – Hans redegjorde kort for hvilke materielindkøb der søges tilskud til.

Renovering af dameomklædningen – Kent medbragte et tilbud, som Hans Christiansen har indhentet fra en tømrer og Panisterne har tilbudt at nedtage den gamle træbeklædning i damesaunaen. Hans tager kontakt til Sten, med henblik på ansøgning om midler fra kommunen.

Pan-Præstationen – Bestyrelsen behandlede indkomne forslag.

Andet – Ebbe har udsendt julekort til klubbens sponsorer og samarbejdspartnere.

 

Pkt. 2 – Generalforsamling

Forplejning – Ebbe kontakter arrangementsudvalget (Anne Skaug) og hører om de vil stå for forplejningen.

Dirigent – Ebbe tager kontakt til Finn Hother.

Regnskab – Enkelte afklaringer mangler. Det foreløbige regnskab for 2009 og budgetforslag 2010 blev gennemgået. Regnskabet forventes fremlagt på Silistria 8 dage før generalforsamlingen i tråd med vedtægterne.

Medlemmer på valg – Hans, Kell og Kent er på valg.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding (udsat til næste møde)

 

Pkt. 4 – Elite

Zenia Hejlskov Mogensen løber i 2010 for OK Pan.

Da det stadig er lidt uvist hvad den nye elitestruktur kommer til at betyde økonomisk for klubben, vil Ebbe forsøge at få en indikation fra DOF vedr. omkostningerne ved at have eliteløbere. Det er pt. svært at udarbejde et elitebudget.

 

Pkt. 5 – Projekter 2010 og fremad

Natugle 10.03.2010 – Erik Knudsen er stævneleder og rekrutterer pt. funktionsledere. Møde ventes afholdt i starten af februar.

DPT i Uni-Parken – Stævneleder mangler fortsat. Banelægger og kontrollant er på plads.

Midgårdsorm 2010 – Intet nyt.

Påskeløb 2015 - Muligheder for skove til Påskeløb 2015 blev vendt. Mogens Nielsen og Frank Linde er løbende i dialog.

 

Pkt. 6 – FEMINA 2010

Der er indkaldt til møde d. 19. januar hvor de fleste funktionslederposter ventes besat.

 

Pkt. 7 – Evt.

Klubledermøde 14.01.2010 i Karup – Kell og Ebbe deltager.

Repræsentantskabsmøde 6.-7. marts – Kell og John Holm deltager.

Faste poster i Mols Bjerge – Et foreslået samarbejde med DGI Karpenhøj blev vendt. Ebbe tager kontakt til Frank Linde og Mogens Nielsen for at få tilladelser afklaret. Kell kontakter Anne Marie Kamilles for at få en afklaring på økonomien i et evt. ”Find vej i…”-projekt i Mols Bjerge.

Træningsløb – Kent bemærkede at der er kommet en noget sen efterlysning af arrangører til 3 ud af 4 planlagte træningsløb i januar. Træningsløbene er en vigtig del af klubbens træningsudbud og skal opprioriteres. Ebbe vil tale med Kenneth om, hvad der kan gøres.

SI-poster skal indsamles umiddelbart efter brug! Kell bringer en notits i Pan-Posten.

 

Næste møde ??.02.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr