2009.12.09

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg, Kent Lodberg og Kim Rokkjær

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Grethe Leth Pedersen og Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Alarm på Silistria – Kim arbejder på sagen.

Ansøgning om tilskud fra kommunen til startur, SI-udstyr og stativer – Hans arbejder på sagen.

Renovering af dameomklædningen – Kent har forsøgt at få kontakt til Hans Christiansen uden held.

Andet – Der hænger mange poster i skoven som ikke er samlet ind efter gamle træninger. Det skal der strammes op på.

 

Pkt. 2 – Udvalgsbemanding

Udvalgsrunde – Hus-, ungdoms- og træningsudvalget har ikke bidraget med årsberetninger til pp639.

Ungdomsudvalget – Per og hans hjælpere gør et fint stykke arbejde, men bestyrelsen savner handling i forhold til den af udvalget formulerede plan om udvikling af ungdomsarbejdet i klubben. Ebbe følger op.

Det er et problem at der er for lidt lamper til ungdomsløberne. Ebbe tager kontakt til 1900 med forslag om at bidrage til en løsning.

Regnskab v/Hans – Regnskabet er endnu ikke helt færdigt, men har retning mod et resultat på omkring 0,-

Tilskud til klubtøj har været en meget stor post, ligesom indkøb af SI-udstyr har været dyrt, så resultatet er meget tilfredsstillende.

Kontingentopkrævninger er i år sendt ud pr. mail, hvilket har været arbejdstungt for Hans i udsendelsesfasen, men har lettet opfølgningen.

 

Pkt. 3 – Eliteudvalg

Ny elitestruktur – Ebbe var til informationsmøde i Silkeborg d. 19. november. Ebbe beskrev den nye struktur. Seniorgruppen er skåret MEGET hårdt og består nu kun af tre damer og seks herrer. Kriterierne er meget firkantede og meget hårde. Der er nu kun én elitegruppe og ingen talentgruppe. DOFs eliteudvalg er meget tilfredse med den nye struktur, men Pans bestyrelse finder den betænkelig. Det bliver fremover meget svært at løbe sig ind i elitegruppen og man er i forsøget overladt helt til sig selv mht. træning og økonomi. Økonomien for klubben er desuden lidt uvis, da det er svært at lægge et budget, uden at vide hvad diverse samlinger og lejre vil koste.

Løbere i klubben 2010 – Rasmus Djurhuus løber i 2010 for OK Pan, ligesom Bjarke Refslund er tilbage i Århus og kører MTB-O i 2010 for OK Pan.

 

Pkt. 4 – Projekter 2009 og fremad

Natugle 10.03.2010 – Erik Knudsen har meldt sig som stævneleder.

DPT i Uni-Parken – Stævneleder mangler fortsat.

Midgårdsorm 2010 – Planlægningen skrider planmæssigt frem.

Det blev besluttet at byde ind på følgende arrangementer fremadrettet:

Op-/nedrykningsmatch for 2. og 3. samt 3. og 4. division i 2011

Divisionsfinale samt op-/nedrykningsmatch for 1. og 2. division + op-/nedrykningsmatch for 2. og 3. division + op-/nedrykningsmatch for 3. og 4. division i 2012 (dobbeltarrangement).

DM Mellem 2013

JFM Stafet 2014

Påskeløb 2015 (ligger fast)

 

Pkt. 5 – Klubtur 2010

Dato og sted – Arrangementsudvalget arbejder på en plan. Bl.a. Göteborg er i spil.

 

Pkt. 6 – FEMINA 2010

Der er nu skrevet kontrakt med FEMINA om kvindeløb de næste tre år. Vi forventer at kunne afvikle samme løb med samme deltagerantal og samme overskud som hidtil. FEMINA-løbet i Odense vil i fremtiden ikke have Odense Orienteringsklub som arrangører.

Forhandlingerne med FEMINA har været tunge og langvarige, men Kim og Ebbe har gjort et stort og godt stykke arbejde, som har sikret en rimelig aftale de næste tre år. Vi må dog forvente en lille nedgang i overskuddet.

 

Pkt. 7 – Evt.

Klubledermøde 14.01.2010 i Karup – Kell og evt. Ebbe deltager.

PAN-præstationen 2009 – Kriterierne blev diskuteret og enkelte forslag vendt. Bestyrelsen overvejer kandidater til næste møde.

Repræsentantskabsmøde 6.-7. marts 2010 – Kell forventer at kunne deltage.

SI-kursus – Ikke diskuteret. Ebbe tager kontakt til Michael KS.

Andet – Bestyrelsen har modtaget en invitation til Moe & Brødsgaards 60 års fødseldagsreception. Bestyrelsen besluttede at sende en repræsentant samt en gave som tak for godt samarbejde. 

Der er kommet et hul i vejen ved Silistria hvor søens afløb går under vejen. Kommunen er informeret og forventes at udbedre skaden snarest..

Bestyrelsen har modtaget et forslag om at gøre opmærksom på nye bestyrelsesmødereferater med en nyhed på hjemmesiden. Bestyrelsen var positiv og sekretæren implementerer.

 

Næste møde 07.01.2010 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr