2009.11.05

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen og Hans Vendelbjerg

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Grethe Leth Pedersen og Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Alarm – Ebbe og Hans har været på Silistria for at afværge flere fejlalarmer. Kim undersøger stadig alternativer.

Ansøgning Kommunen (SportIdent, Stativer, Startur) – Hans undersøger mulighederne.

Condes-kursus – Efter Vintercup prologen holdt Henrik Jørgensen kursus for en næsten fyldt stue på Silistria. Det var alle tiders at se så mange (nye) være interesserede.

Pandelampetilskudsordning – Der var stor interesse ved demonstrationen efter Vintercup prologen, men få har endnu benyttet sig af tilbuddet. Tilskudsordningen blev vendt. Er det f.eks. et kriterium at man har betalt kontingent for 2009? Det blev besluttet at afvente og se om der over hovedet er et problem.

Poster-i Skoven-brochurer – Der er bestilt nye brochurer, som er på plads på Silistria.

Spinning – Ebbe og Erik er tæt på at have en aftale med SATS. Erik tager den videre og melder ud på hjemmesiden. Forhåbentlig starter vi op i uge 46.

Renovering af dameomklædningen – Kent er på sagen, men Hans Christiansen (husudv.) er pt. bortrejst.

Klubledermøde 12/11 kl. 19.00 på Silistria – Ebbe, Erik og Hans deltager.

 

Pkt. 2 – Udvalgsrunde (udsat pga. mange afbud)

 

Pkt. 3 – Regnskab

Hans fremlagde status. Det ser ud til at klubben grundet udgifter til specialmateriel (SportIdent) samt stort salg af klubtøj med deraf større udgifter til tilskud, får et underskud i størrelsesordenen 20-30.000.

 

Pkt. 4 – Nært forestående projekter

Natugle i Lisbjerg12/3 – Der mangler stævneleder og stævneplads. Ivan er banelægger og Kell tegner kort.

DPT i UniParken 22/5 – Skovtilladelse er på plads. Der mangler stævneleder.

Midgårdsormen – Skovtilladelser forhandles pt.

 

Pkt. 5 – Træner

”Trænerteamet” har lavet en plan for de næste par måneder.

 

Pkt. 6 – Klubtur 2010

Der er forskellige muligheder i spil – bl.a.Dresden, en koordinering med juniortestløbene (nordjylland) eller Göteborg.

 

Pkt. 7 – Femina 2010

Kim har forhandlet med FEMINA, men der er stadig uafklarede spørgsmål. Ebbe og Kim tager et møde med FEMINA og får sagen afgjort. Lykkes det ikke at opnå enighed, er det på høje tid at vi finder en ny samarbejdspartner.

 

Pkt. 8 – Evt.

Klubfest – Der er omkring 80 tilmeldte til klubfesten og 65 til klubmesterskaberne. Det er positivt at se at mange nye har tilmeldt sig og at aldersspredningen er så stor.

SI-kursus – Ebbe arbejder på at få et kursus på højkant.

Klubbens materiel – En del af klubbens materiel bliver behandlet hårdt. Muligheden for at begrænse adgangen til noget af klubbens udstyr blev diskuteret. Tages op på næste møde.

 

Næste møde onsdag 09.12.2009 kl. 19.30 v/Kell

Næste, næstre møde torsdag 07.01.2010 kl. 19.30 v/Hans

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr