2009.09.08

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Mandehørm v. Kell – Klubben har ret til at stille med to hold d. 10. oktober. Note på hjemmeside og i Pan-Posten.

Divisionsfinale 4. oktober i Jægersborg Hegn – Der arrangeres fælles bustransport for klubbens medlemmer. Henriette Andersen vil endnu engang fungere som indpisker. Tak Henriette.

Faste poster Hasle bakker / salg af kort – UNO Friluftscenter har aftaget 200 kort. I øvrigt går salget af kort med faste poster godt. Der er solgt over 800 stk.

Nyt startur – Kell har bestilt. Desværre når uret ikke at komme til DM. Det blev diskuteret om vi skal ”opgradere” til en digital model med mulighed for opkobling til PC. Konklusionen blev at vi bestiller et digitalt ur og søger kommunen om tilskud.

Klubtøjsaften var en stor succes og der er solgt omkring 80 enheder. Salget kommer til at belaste budgettet hårdere end forventet, da tøjet sælges med tilskud, men det er jo et positivt problem. Det er indtrykket at mange nye medlemmer har købt tøj ved klubaftenerne.

Husudvalg v. Kent – Der er gang i planlægningen af en vaskeplads til cykler og en gennemgribende renovering af dameomklædningen. Der indhentes tilbud.

Ny alarm –Der har været en del fejl-alarmer på det sidste og problemet kan højst sandsynligt løses med en ny alarm. Kim har afsøgt mulighederne og gør det fortsat. Forskellige løsninger blev diskuteret og konklusionen blev at alarmsystemet skiftes med et nyere, men at vi holder fast i nøglelåsen.

SportIdent-stativer er kommet og KS er ved at klargøre dem.

Kommunen ansøges om tilskud til både startur, SportIdent og alarm. Kim kontakter Sten.

DOFs har sat yderligere skub i ”Poster i skoven”-projektet – Vi har pt. 4½ sæt (120+30 poster) (Hasle Bakker administreres af 1900). Mulighederne drøftes løbende, men pt. har vi ikke planer om flere.

Rengøring på Silistria – Marie Dybdal overtager jobbet fra Marie Ivarsen fra oktober-december. En revision af ”rengøringshåndbogen” var måske på sin plads i forbindelse med opslag af stillingen sidst på året.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Elite – Der er pt. ikke konstitueret et eliteudvalg. Ebbe overvejer forskellige muligheder. Da mange af vores eliteløbere pt. er bosat i udlandet er behovet for en decideret elitetræning i klubben ikke presserende. Det kunne dog være rart med en afklaring, så vores store ”sub-elite-gruppe” sikres kvalitet i træningen.

Alle udvalgskontakter tager en runde med deres udvalg til næste bestyrelsesmøde.

Ungdomstrænere – Per Hjerrild + hjælpere har overtaget ungdomstræningen, da Emil Thorsen pt. bor i Olofström og er tilknyttet O-gymnasiet der.

 

Pkt. 3 – Projekter 2009 og fremad

DM 2009 13/9 – Alt under kontrol. Der kan måske bruges et par hjælpere mere. McDonalds har meldt sig som sponsor af præmier i ungdomsklasserne. Bestyrelsen besluttede at takke nej til tilbuddet.

Midgårdsormen 2010 – Banelægger (Kenneth Skaug) og stævneleder (Per Dahl) er fundet. Skovtilladelser indhentes i skrivende stund.

 

Pkt. 4 – Træner

Ebbe har holdt møde med Gry Johannsen, Palle Korsbæk og Sarah Thomsen, som hidtil har delt træningerne mellem sig. Da Gry er flyttet til Sverige overtager Palle indtil videre koordineringen af træningen. Udførelsen sker i et team bestående af Palle, Sarah Thomsen, Andreas Lyngå og Jeppe Borch.  

 

Pkt. 5 – FEMINA 2010

Kontrakten med FEMINA er under genforhandling. Kim arbejder i øjeblikket hårdt på sagen sammen med Ebbe.

 

Pkt. 6 – Økonomi

Der er brugt en del penge på nyt udstyr (borde, SI-udstyr, startur, klubtøj) i det forgangne år, men det er forventningen at regnskabet kommer til at balancere. Det store salg af tøj kommer til at belaste regnskabet lidt mere end forventet.

 

Pkt. 7 - Evt.

Klubfest – Arrangementsudvalget er blevet bevilliget deltagerafhængigt tilskud, så festen kan gennemføres med er kuvertpris som hidtil. Vi glæder os allerede.

 

Næste møde – torsdag 08.10.2009 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr