2009.06.09

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Kenneth Skaug og Hans Vendelbjerg

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Grethe Leth Pedersen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Klubtur – Fantastisk tur – med 48 deltagere. Super arrangement og super træninger.

Klubtøj - Overtrækstøj er kommet og leveres til Alice af Ebbe.

Xtreme Mandehørm -  Kell & Ebbe har lagt rute som er godkendt.

Klubledermøde – Kell deltog og refererede kort fra mødet. Skovtilladelsessag, løb i 2010.

Plan 2015 og DOFs budget blev debatteret på mødet.

Divisionsmatch efterår 2009 – Vi er relativt sikre på igen at nå finalen og bestyrelsen diskuterede i den forbindelse at arrangere fælles bustransport.

Ove Gasbjergs begravelse – Ebbe deltog på OK Pans vegne i den meget fine bisættelse på Knøsen.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Eliteudvalget – Der skal findes en formand. Ebbe arbejder fortsat på sagen.

 

Pkt. 3 – Projekter 2009 og fremad

DM 2009 13/9 – Ebbe kontakter John Holm for at få en status.

DPT 2009 20/6 – Der mangler hjælpere!

Indkøb af SI + stativer – Michael KS arbejder på en endelig ordre, hvor der inkluderes et antal træningsstativer og ”små” enheder.

 

Pkt. 4 – FEMINA

Økonomi – Endnu et år med et pænt overskud.

Bemanding 2010 – Kim Rokkjær er chef på FEMINA 2010

 

Pkt. 5 – Økonomi

Status ved Hans / noget nyt – Alt OK, intet nyt.

 

Pkt. 6 - Evt.

Hvidbog, version 2 – Kent evaluerede på ændringerne og bestyrelsen savner stadig fokus på orienteringsLØB og en præcisering af de alternative indsatser. Omfanget er stadig voldsomt, men dette er måske mere en diskussion af definitionen på en ”hvidbog”. Kent samler endnu engang op i et brev til strategigruppen.

Der kan søges penge fra tipspuljen til forskellige undervisningsprojekter Kell søger til informationsmateriale om faste poster i Hasle Bakker.

Vi har fået en forespørgsel fra Moe & Brødsgaard om ”Firmamadlemsskab”.

 

Næste møde – tirsdag 05.08.2009 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr