2009.03.24

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kenneth Skaug, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Klubtur – Erik spurgte om det var muligt i fremtiden at afstemme med terminslisten så man også kunne undgå sammenfald med MTB-O Cup-løb. Ebbe opfordrede til at budskabet om at klubturen er for ALLE spredes, så også vores nye medlemmer kommer med. Kent bemærkede at transporttiden kan være en barriere for nogen.

Klubtøj – Forventes leveret ultimo uge 13. Ebbe har desuden drøftet overtrækstøj med Trimtex.

Ansøgning om kommunalt tilskud til TIO / UU – afgøres primo uge 14.

Repræsentantskabmøde – Kell berettede kort om mødet som ikke bød på de store overraskelser.

Nyt SI-udstyr – Michael KS fortalte lidt om mulighederne. Det blev besluttet at investere i 100 stk. enheder og 70 stk. alu-stativer. Michael sammensætter en bestillingsliste.

Xtreme Mandehørm (DFIF) – Ebbe og Kell har snakket med Steen og er blevet enige om at OK Pan indtager en konsulentrolle i forhold til rutelægning og forhandling med skoven.

TioMila – Der er 67 tilmeldte til turen! Bestyrelsen har bevilliget ekstra midler til turen pga. det store antal interesserede.

Ny computer på Silistria – Er opsat og kørende. Kell undersøger muligheden for at supplere med en bærbar.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Husudvalg – Hans Christiansen har meldt sig som formand. Ebbe initierer et møde.

Øl og vand-ordning – Er et godt tilbud at have. Hans administrerer ordningen indtil videre.

 

Pkt. 3 – Faste poster i Hasle Bakker

Planen om at vores faste poster kan bruges til MTB-O er sat i bero grundet en overordnet politisk beslutning ved Natur og Miljø. Vi arbejder dog videre med ”faste poster”-projektet og forventer stadig at få tilskud til projektet fra kommunal side. Posterne skal stilles offentligt til rådighed (kort skal sælges til alle) og der skal distribueres min 50 stk. kort til skolerne i området. Vi er blevet spurgt om vi vil deltage i en åbningsevent. Ebbe har meddelt at dette ikke kan lade sig gøre grundet tidspunktet.

 

Pkt. 4 – Projekter 2009 og fremad

DM 2009 13/9 – Kim berettede at der har været afholdt første funktionsledermøde og der er styr på sagerne.

DPT 2009 – Intet nyt (er godt nyt).

Marselisborg / Fløjstrup 2010 (Midgårdsormen) – Der er blevet gjort indledende overvejelser.

 

Pkt. 5 – FEMINA

Der er pt. 2765 tilmeldte, hvilket er flot! Der mangler stadig enkelte funktionsledere

Sponsorer – Garmin / SATS – SATS stiller med 4-5 mand til nummerudlevering på dagen.

Styregruppen holder møde torsdag d. 26/3.

 

Pkt. 6 - Evt.

Deltagelse på klubledermøde 11/6-2009 – Hvem udover Kell deltager?

Divisionsmatch 2009 – Der gøres lidt ekstra for markedsføring.

Udtagelse til stafetter – Et udtagelsesudvalg blev diskuteret – intet vedtaget.

Kim har undersøgt priser på borde til erstatning af de tunge stativborde vi har. Bringes med på næste møde.

 

Næste møde – tirsdag 28.04.2009 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr