2008.11.27

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kenneth Skaug, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Hans Vendelbjerg

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Grethe Leth Pedersen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Hasle Bakker – Ebbe venter fortsat på godkendelse til ”Poster i skoven”.

Ny bus – Er kørende igen efter motorhavari. Regningen løber op i ca. 70.000 kr. Busudvalget vil se på, om regler / vejledninger vil kunne forebygge, at noget lignende gentager sig.

Julekort – Vil blive sendt til vores forbindelser. Ebbe koordinerer.

Klubledermøde – Ebbe og Kent deltog. Lidt forvirring omkring terminslisten. Præsentation af direktør Mads Ingvardsen og breddekonsulent Gert Nielsen. Præsentation af foreløbigt nyt reglement, men kun lidt diskussion.

Klubfest/klubmesterskab – Stor succes, super godt arrangeret af Henrik og Katrine og arrangementsudvalget.

Lars Ole Kopp, Gjern Bakker – Vi er ikke interesserede i at Nordkredsens Venner arrangerer løb i GB.

Tilskud til pandelamper for klubbens medlemmer – Bestyrelsen overvejer at lade tilbuddet fortsætte gennem vinteren, evt. suppleres med flere muligheder (ny Silva, Petzl mv.).

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Eliteudvalget – Lasse Staffensen har fået orlov fra posten. Ebbe og Bjarne dækker ind for Lasse indtil videre. Bjarne tager sig af de praktiske træningsopgaver. Der er inviteret til løbermøde i klubben d. 11. dec. Hvor vi vil forsøge at motivere til øget aktivitet i Østjylland. Målet er at skabe et alternativ til det nu nedlagte KC vest.

Løbsudvalg – Hanne inviteres til et bestyrelsesmøde i februar eller marts med henblik på at diskutere visioner for fremtiden. F.eks. har Ørnbjerg Mølle fået ny ejer som er åben for større stævner. Hvad med DM Nat i Gjern Bakker?

 

Pkt. 3 – Nært forestående opgaver/status

MTB-O Cup 2009 d. 10. maj – Henrik Hinge er på sagen.

DM 2009 – Skrider planmæssigt frem.

DPT 2009 – Hasle Bakker, Kell er stævneleder.

 

Pkt. 4 – FEMINA

Ny ankermand – ”Stillingen” annonceres i Pan-Posten.

Køreplan 2009 – Sten Ejsing er i gang med at rekruttere funktionsledere.

 

Pkt. 5 – Klubtøj

Tøj, hue og t-shirt – Ebbe og Erik får sendt det reviderede forslag til Trimtex, så tøjet er klar til sæson 2009.

Sponsor – Garmin har meldt sig på banen med et sponsor-beløb og præmier, foreløbigt for 2009.

 

Pkt. 6 – Faste poster

Risskov – Kort og brochure er klar til at gå i trykken når Garmin-logo er på. Flere af de tidligere brochurer genoptrykkes i samme ombæring.

Der er flyttet en post på ”Ørnereden” – kortet genoptrykkes i samme ombæring som Risskov. Også Mindeparken genoptrykkes.

Erik bestiller pdf-fil fra Flemming så snart layoutet er klart, da flere har vist interesse for kortet og har ventet længe.

 

Pkt. 7 – MTB-O

Klubbens kortholdere var i aktion til juniorsamling på Sletten i november, hvor 47 juniorer var ude og teste MTB-O.

 

Pkt. 8 – Økonomi

Overskuddet bør være sikret, men det endelige regnskab er ikke helt på plads da der stadig mangler bilag.

Giro-kort med kontingent 2009 udsendes i næste uge.

 

Pkt. 9 - Evt.

Indkøb af poststativer og SI-udstyr – Michael KS undersøger fortsat priser mv.

Spinning – Onsdag 20.25-21.25 v/SATS i Knudrisgade. Instruktører bliver et udvalg af klubbens kompetente ryttere. Træningstilbuddet bliver som udgangspunkt gratis. Der oprettes en tilmeldingsside på nettet hvor man melder sig til. Ved udeblivelse betales et ”no-show” gebyr på kr. 50,- Beløbet trækkes på ens løbskonto.

Der er problemer med røde tal på løbskontoen. Erik opfordres til at køre en hårdere stil og gøre brug af muligheden for at blokere løbere der skylder (mange) penge, fra at tilmelde sig.

Silitria – Der er lidt problemer med kloaksystemet og et par ruder er punkterede. Formand for husudvalget søges stadig!

Øl-/vandordning – en ansvarlig søges til indkøb og bogholderi. Indtil videre bestyrer Hans ordningen.

 

Næste møde – tirsdag 06.01.2008 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr