2008.10.21

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kenneth Skaug, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: UU (Torben Utzon, Emil Thorsen, Gry Johannsen) og Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg

 

Pkt. 0 – Besøg af UU

Ungdomsafdelingen var inviteret til at deltage i bestyrelsesmødet for at diskutere opfølgning på 2008 + plan / vision for 2009.

Tutzon – Børneattester er indsamlet og alt er som ventet OK. Ebbe opbevarer disse forsvarligt.

Folder om UU er udarbejdet.

Alle TKC-løbere har fået personlige trænere.

De planlagte skoleprojekter er ikke blevet gennemført, men er strandet et sted i processen.

Der er lavet tiltag i forhold til at rekruttere forældre ind i sporten, hvilket har givet et par nye medlemmer. Det har i høj grad styrket ungdomstræningen.

Der er reelt kun kommet tre aktive ungdomsløbere mere til klubben i løbet af året (mere end 10 starter/år). Dette mål er måske højt sat, i hvert fald er der en del flere som kommer til ungdomstræningen jævnligt.

Rekruttering skal foregå målrettet mod bestemte aldersgrupper.

Et godt værktøj kan være ”skolesæt” (som Silkeborg OK har lavet) så det er let for lærerne at arrangere orienteringsløb i idrætstimerne. Kenneth tager kontakt til Erik Bobach.

Hvis denne form for rekrutteringsprojekter skal lykkes, skal der bruges en projektleder, som har ansvaret. Klubbens nuværende trænerteam kan ikke umiddelbart overkomme dette.

Kenneth foreslår at der udarbejdes en konkret målsætning så vi er afklarede med vores ambitionsniveau og kan følge op på projekterne. Det blev besluttet at bestyrelsen formulerer en målsætning.

Det blev diskuteret om vi reelt rekrutterer ungdomsløbere til 1900. Det er ikke Emils indtryk at dette sker.

Der kan være lidt problemer med at holde på løbere når de bliver 15-16 år. Ungdomstrænerne er opmærksomme på dette og gør hvad de kan for at imødekomme problemet og sluse løberne over i senior-træningen.

Emil så gerne at man kunne indgå et stafetsamarbejde med 1900. Bestyrelsen diskuterede denne idé, men endte på at klubben skal søge at styrke sin egen ungdomsafdeling. Desuden tillader DOF´s reglement ikke stafetsamarbejde for klubber i 1. division. Om det er tilladt at lave ungdomsstafetsamarbejder til C-stafetter alene på ungdomssiden er lidt uvist.

De fysiske rammer for ungdomsafdelingen er generelt tilfredsstillende. Dog ønsker UU sig et nyt bordfodboldbord. Ungdomstrænerne og -udvalget føler at de har god opbakning fra bestyrelsen.

Bestyrelsen debatterede efterfølgende hvordan en målsætning for ungdomsafdelingen kan se ud og hvor langt frem i tiden den skal række.

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Hasle Bakker – Ebbe arbejde på sagen. Erik har omtegnet Hasle Bakker og True Skov til MTB-O-norm og et forslag til placering af faste poster i Hasle Bakker er på vej.

Ny Foller – Er købt. Pris: 205.000 + gl. bus.

Styrketræning på Holme Skole – Er i gang med et fremmøde på 8. Lars Hj. og Signe Søes har tilkendegivet at de gerne vil være ankerpersoner på styrketræningen.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Træningsudvalg – Kenneth har lavet en plan for 2009. OK Pan arrangerer 17 løb og Århus 1900 arrangerer 9. Kenneth sætte arrangører på de enkelte løb.

Evt. kan Hasle Bakker indgå i planen.

Eliteudvalg – Lasse Staffensen er tiltrådt som formand. Der arbejdes pt. med målsætninger. Ebbe og Lasse har drøftet sponsorer mv.

Nedlæggelse af KC – Bjarne Hoffmann er indstillet på at fortsætte trænerarbejdet og har forskellige idéer til konstallationer. Henrik Jørgensen stopper som træner. Evt. vil Bjarne fungere som overordnet koordinator og ”uddelegere” træninger. Der arbejdes med flere modeller og der kan med fordel tænkes alternativt.

Kent foreslår at man tænker overgangen fra junior til senior ind i trænerstrukturen.

 

Pkt. 3 – Nært forestående opgaver/status

Klubfest – Der er pt. 60 tilmeldte (sidste år 78) og to dage til sidste tilmeldingsfrist.

MTB-O Cup 2009 d. 10. maj – Intet nyt, der arbejdes stadig på Vilhelmsborg.

DM 2009 – Intet nyt

 

Pkt. 4 – FEMINA

Ny ankermand – Sten Ejsing er i front i 2009, men ønsker derefter at stoppe. Sten ser gerne at en efterfølger findes, så denne kan følge processen med løbet i 2009 og aflaste Sten. Kim har haft møde med Sten om opdatering af drejebogen for løbet. Der er indkaldt til møde hvor bl.a. rekruttering af funktionsledere mv. vil blive drøftet.

 

Pkt. 5 – Klubtøj

Forslag modtaget fra Trimtex – Vi er meget tæt på målet. Ebbe og Erik retter til.

Ebbe har indgået en aftale med Trimtex om sponsorat.

Hue + t-shirt – Ikke overvejet nærmere.

 

Pkt. 6 – Faste poster

Risskov – Udsat af tre mand! Kent har haft en enorm opgave her. Der arbejdes på brochurer og kort.

Mogens Nielsen er i gang med at undersøge mulige kortsalgssteder.

 

Pkt. 7 – MTB-O

Klubben har indkøbt seks kortholdere. Principper for udlån blev diskuteret og endte på at MTB-O i klubregi er førsteprioritet. Bliver kortholderne udlånt til klubbens medlemmer til andet brug, f. eks. adventurerace, er låner erstatningsansvarlig.

 

Pkt. 8 – Økonomi

Ny bus er købt for 205.000 + gl. bus.

Regnskabet skal færdiggøres. Alle der har udlæg mv. skal sende deres bilag til Hans hurtigst muligt.

 

Pkt. 9 - Evt.

Trådløst internet på Silistria – Skulle være oppe at køre.

Toilettet i kælderen fylder meget langsomt – Sten Ejsing tager kontakt til kommunen.

Indkøb af nye poststativer og SI-udstyr – Michael KS undersøger pt. muligheder og priser.

Vinterspinning – Tilsidesat pga. manglende ankermand. Ebbe sender materiale til Erik som overvejer at arbejde videre med sagen.

Vi er blevet tilbudt et gammelt fjernsyn – Bestyrelsen blev enige om at takke nej.

Bordfodboldbord til ungdomsafdelingen – Bestyrelsen fastsatte en økonomisk ramme.

Det er blevet spurgt om klubben vil yde tilskud til pandelamper i år. Bestyrelsen er indstillet på at give tilskud. Nye produkter er på vej fra Silva og Mila. Løberen kommer med et tilbud – Kim følger op.

Klubledermøde d. 20. nov. – Hvem kan deltage?

Vindere af lodtrækningspræmier blandt FEMINA-hjælpere er fundet og uddeles til klubfesten.

 

Næste møde – torsdag 27.11.2008 kl. 20.00 på Silistria

 

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr