2008.08.14

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kenneth Skaug, Kent Lodberg og Kim Rokkjær

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Pedersen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

DM-tur til Rømø – Der er ca. 40 tilmeldte og stadig ledige pladser.

Ebbe har fået rigtig god respons på vores faste poster i Storskoven hvilket lover godt for opbakningen til Risskov og Hasle Bakker-projekterne (se pkt. 5).

Ny Caravelle – Hans Bloch søger efter den rigtige handel og holder Ebbe ajour.

Henvendelse fra Horsens ang. problemer med skovejer (Rathlousdal) – Vi har ikke del i sagen.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

UU v/Kent – Kent har haft kontakt med udvalget. Bestyrelsen vil gerne have UU med til et bestyrelsesmøde snarest med henblik på at diskutere deres tidligere oplæg og implementeringen af dette.

Træningsudvalget v/Kenneth – Der er netop afholdt træningsløb i Frijsenborg med mange glade deltagere. Kenneth laver en plan for efteråret i løbet af september/oktober. Der er planlagt omkring 26 træningsløb i år og det har været lettere at gennemføre de planlagte løb end i 2007. Kenneth går med en idé om at uddanne folk til at lave træningsløb.

Eliteudvalg v/Ebbe – Der er intet konstitueret udvalg, men Ebbe og Tut deler opgaverne. Bestyrelsen ser gerne at udvalget finder en mere fast organisation snarest.

 

Pkt. 3 – Nært forestående opgaver/status

DHL-stafet – Grethe er chef. Der mangler en del hjælpere, så ALLE opfordres til at finde de sidste hjælpere.

(Arrangementet er siden blevet afviklet med næsten fuld bemanding og alt er forløbet planmæssigt.)

Divisionsmatch – Tilmeldingen tegner til at blive god. Hvad vil vi gøre hvis vi kommer i finalen? Bestyrelsen nedsætter en gruppe som kan stå for at gøre dagen hyggelig. Kenneth finder en formand når spørgsmålet om finalepladsen er afklaret.

Djurslandsløbet d. 20. sept. I Gjern Bakker – Jens Kristian og crew har styr på det, der afholdes funktionsledermøde d. 21/8.

Klubmesterskab og klubfest – Ligger i rammer. Friheden er booket og Henrik Hinge er banelægger.

Afdeling af MTB-O-Cuppen i juni 2009 – Der arbejdes med forskellige terræner. Henrik Hinge er tovholder.

DM Lang 2009 i Linå – Brochurer og hjemmeside er under udarbejdelse.

 

Pkt. 4 – Klubtøj

Kell sender Pan-logo til Erik. Ebbe bestiller prøver. Diskuteres på næste møde.

 

Pkt. 5 – Faste poster

Risskov – Forslag til postplaceringer er blevet godkendt. 32 poster tænkes udsat. Startsteder blev diskuteret. Salgssteder mangler. Kent forsøger Vandrerhjemmet (igen) og evt. kiosken ved Den Permanente. Kell laver udkast til brochure. Kortet ventes klar til salg medio oktober.

Blommehaven Camping har fået kort og Erik har lavet en aftale og levering af flere kort efter behov.

Hasle Bakker – Myndighederne er meget åbne, både for fod- og MTB-O-poster. Kell sender det færdige kort til Erik som kigger på postplaceringer og omtegning til MTB-O-norm. Kell bringer en notits i Pan-Posten om opsyn med faste poster.

 

Pkt. 6 – MTB-O

Vaskeplads – Udvalget ventes at komme med et oplæg til etablering af vaskeplads bag Silistria m. afløb til bækken.

Indkøb af kortholdere – Prisen er 440-485 kr/stk. afhængig af model. Ebbe giver Grethe grønt lys til indkøb.

 

Pkt. 7 – Økonomi

FEMINA-løbet – Bestyrelsen er godt tilfreds med resultatet.

 

Pkt. 8 - Evt.

Der er ikke varmt vand i dameomklædningen – Ebbe snakker med Sten Ejsing om løsning af problemet.

Internet på Silistria – Kell indkøber en trådløs router.

Spinning – Ebbe har to tilbud/forslag på hånden. Ebbe kontakter Lasse Staffensen som er initiativtager.

Ebbe har fået et oplæg fra trænerteamet som lyder rigtig fornuftigt. Ebbe snakker videre med træner-teamet.

 

Næste møde – torsdag 18.09.2008 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr