2008.06.24

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Henrik Jørgensen, Emil Thorsen og Gry Johannsen, samt Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug

 

Pkt. 0 – Besøg af trænerne (Henrik, Emil og Gry)

Ovenstående team har en vision om at sætte mere fokus på nye og begyndere i klubben. Dette skal ske gennem større samarbejde mellem trænerne og mere præcist definerede opgaver.

Ungdomstræning: Opprioritering af mandagsspisningstræninger med aktiviteter for ”hangarounds” (voksne).

Introduktion for ungdomsløbere til tirsdags-/torsdagstræninger.

Ny rekrutteringstræner – Gry Johannsen, kan deltage om mandagen og have ekstra fokus på helt nybegyndere. Ligeledes vil Gry deltage om torsdagen som ”begynderkonsulent” for nye seniorer.

Alt dette implementeres til efteråret sideløbende med opstartskurset som der i øvrigt skal reklameres vidt og bredt for. Det er vigtigt med flere ”instruktører” til at tage sig af de nye til disse kurser.

Økonomien i projektet. Godtgørelse kan evt. foregå via en samlet ”trænerpulje” hvor uddannelse indgår. Denne del af planen er endnu ikke afklaret. Trænerne laver en ”jobbeskrivelse” for hver af de tre trænerfunktioner (ungdoms-, senior- og opstartstræner) inkl. et udkast til en økonomisk ramme.

Bestyrelsen er meget begejstret for initiativet som er helt i tråd med generalforsamlingens prioriteringer.

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Kortaftale med Århus 1900 – Udkast lavet af Ebbe, Kell og Flemming i dialog med Århus 1900 blev vedtaget af bestyrelsen. Sekretæren administrerer kortsalg til Århus 1900 ifølge denne.

DM weekend på Rømø – Der er allerede booket campinghytter. Bestyrelsen besluttede at det maksimalt må skal koste en ungdomsløber kr. 200,- eks. startafgift at komme til DM.

Faste poster i Risskov – Ebbe arbejder på sagen med henblik på hurtig afklaring.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

DM Lang 2009 – Stævnet er et World Ranking Event og Karl Johan Clemmensen, Mariager Fjord OK er udpeget til WRE-advisor (stævne- og banekontrollant).

 

Pkt. 3 – MTB-O

MTB-O-udvalget er stadig i opstartsfasen. De arbejder på mere info til hjemmesiden og har undersøgt klubtøjsmuligheder med fokus på trøjer. Klubtilskud til cykeltøj vil være det samme som for alm. o-tøj. Udvalget kommer med et oplæg.

OK Pan har sagt ja til at arrangere en afdeling af Friluftsland Cuppen i juni 2009. Henrik Hinge har kontakt til Mogens Nielsen ang. skovtilladelser. Bestyrelsen opfordrer MTB-O-udvalget til at dokumentere sporten grundigt overfor skovejeren for at undgå misforståelser.

Bestyrelsens oplæg er at en cykelvaskeplads kan evt. etableres bag huset hvor der i forvejen er en udendørs vandhane. Det skal etableres en form for underlag, så vi undgår at arealet bliver en mudderpøl. Udvalget bedes komme med et bud på økonomien i dette.

Kent foreslog at klubben indkøber et antal kortholdere, så interesserede kan prøve MTB-O af. Grethe snakker med Morten Kusk fra Racegear.dk som sælger de populære Miry -kortholdere.

 

Pkt. 4 - Evt.

Caravelleudvalget foreslår at vi kigger os om efter en nyere bus. Bestyrelsen er enige i udvalgets anbefaling og er indstillet på at klubben handler når den rigtige model findes. Kent er bestyrelsens kontakt til udvalget.

Klubledermøde – OK Pan har følgende arrangementer i 2009: Kr. Him. 21/5 (Fløjstrup?), Dansk Pak Tour 20/6 (Hasle Bakker) og DM Lang 13/9 (Linå Vesterskov). Vi har budt ind på DM Mellem i 2013 og Påskeløb i 2015. Skal vi evt. lægge billet ind på DM Sprint 2011 (Hasle Bakker)? Kell tager kontakt til Hanne (løbsudv.).

Husudvalget ønsker sig en buskrydder til at holde arealerne omkring Silistria. Bestyrelsen bakkede op og bevilligede penge.

Vinterspinning – Ebbe har indhentet tilbud og snakker videre med Lasse Staffensen (foreslagsstiller).

 

Næste møde – torsdag 14.08.2008 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr