2008.05.15

 

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær og Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Pedersen

 

Pkt. 1 – Siden sidst/Info fra formanden

Gratis deltagelse til træningsløb med Århus 1900 er trådt i kraft.

Møde med Århus 1900 om DM – Der skal afholdes møde inden sommerferien. Ebbe tager initiativet.

Klubtur – En RIGTIG god tur. Stor ros til arrangørerne.

Projekt Hasle Bakker – Ebbe har kontakt til kommunen. Vi håber at kunne få faste poster derude, evt. i samarbejde med Århus 1900. Mulighederne for at få støtte til korttegning og faste poster undersøges pt. Kell har afsluttet recognosceringen og er begyndt at rentegne.

Dialogmøde i nordkredsen – Kell Sønnichsen, Anne Skaug og Christian Overvad har været afsted. Der blev udvekslet erfaringer om skoleorientering og breddepolitik. Effekten af skoleorienteringsprojekter blev diskuteret. Kells konklusion er at vi er godt med når det handler om breddesatsning, bl.a. i kraft af at vi har en klubtræner.

Der er blevet investeret i en Boom-blaster til ungdomsafdelingen.

Der er indkøbt ny software til bogholderiet (Bent Nielsen).

Torben Utzon har afholdt to orienteringsarrangementer for Bestseller, hver med ca. 80 deltagere.

 

Pkt. 2 – Opfølgning på udvalg

Udsat til næste møde så de forskellige kontaktpersoner har mulighed for at tage kontakt til udvalgene.

 

Pkt. 3 – Nært forestående opgaver/status

Djurslandsløb – Jens Kristian Kjærgaard er stævneleder, René er banelkægger, Flemming Johansen er banekontrollant og Kell er dommer. Jan Hauerslev står for beregningen. Stævneplads og parkering er ligeledes på plads. Ebbe og Christian I.O. arbejder på et weekend-koncept med forskellige aktiviteter og base på Søhøjlandet, som især kan blive et attraktivt tilbud til børnefamilier. Enkelte detaljer skal dog stadig falde på plads.

 

Pkt. 4 – Klubtøj

Nedsættelse af et udvalg kan blive aktuelt. Ebbe arbejder på tøjsponsorer. Kent ser det som en god mulighed hvis der kan blive forskellige typer af tøj i samme design, så alle medlemmer er tilfredse.

 

Pkt. 5 – Udvalgsbemanding

Eliteudvalget – Afklaring mangler stadig. Der afholdes et møde snarest. Ebbe står i løbende kontakt med Torben Utzon, men den nuværende situation er ikke holdbar!.

 

Pkt. 6 – Faste poster

Posteriskoven.dk er blevet opdateret med vores tre nye områder og med startsteder osv.

Erik efterlyser en prispolitik i forhold til kortsalg til klubbens medlemmer. Bestyrelsen besluttede at klubmedlemmer kan slippe for at betale ekspeditionsgebyret ved at afhente kort på Silistria efter aftale med sekretæren. Endvidere blev det besluttet at distribuere Hørhaven/Silistria - det ene af de tre nye kort med faste poster – med næste nummer af Pan-Posten.

Kortsalg til spejderforeninger – Skal spejderforeningerne i Århus og omegn have mulighed for at købe kort til introduktionspris? Bestyrelsen bedes overveje hvilke foreninger mv., der evt. skal have et sådan tilbud.

Risskov – Aftalerne om postplaceringer er endnu ikke helt på plads. Ebbe afklarer det snarest muligt.

Brochure er færdig (blev bl.a. distribueret med FEMINA-poserne) – Super flot arbejde af Kell. Der trykkes 1000 stk.

Ebbe aftaler et møde med UNO-Friluftscenter om markedsføring af vores, snart mange poster-i-skoven projekter.

 

Pkt. 7 – MTB-O

Mulighed for MTB-O i Hasle Bakker? Kan kortet omtegnes til MTB-O-norm? Umiddelbart er dette intet problem. Natur og Miljø er interesseret.

Der arbejds på at undersøge, om MTB-O er en mulighed i Frijsenborg. Flemming Nørgaard er parat til at bringe det på bane.

 

Pkt. 8 – Økonomi mv.

FEMINA-løb – Endnu en gang en succes. Regnskab følger. Evalueringsmøde afholdes d. 5/6. Tilbagemeldingerne har været meget positive – vi leverer et kanon produkt og Ebbe minder os om at rose hinanden for det gode arbejde.

 

Pkt. 9 - Evt.

Hvem deltager på klubledermøde d. 12/6? – Kell og ?

Internet på Silistria – Virker.

Nye stænger til beregnerteltet – Kell har undersøgt priser (Spejdersport). Ca. 5500 kr. Det er umiddelbart dyrt, men nødvendigt. Kell køber ind.

Distributionstilskud til Pan-Posten – Vi får i 2008 kr. 4.182,22 fra Biblioteksstyrelsen.

Indkommet forslag fra Lasse Staffensen om spinning til vinter – Forslaget indeholder priser mm. Bestyrelsen er meget positiv. Tilmelding med mødepligt nødvendig.

Forespørgsel fra Tisvilde Hegn OK - De vil ansætte en sekretær og spørger om der findes en ”jobbeskrivelse”. Erik laver en funktionsbeskrivelse og clearer af med Ebbe.

Præsentation af OL og AROSFAME d. 12/6 i Rådhusparken – Kan vi være til stede og arrangere et lille orienteringsløb? Arrangementet er et top-elite-projekt og det vil være et hit at være repræsenteret med eliten.

Divisionsmatch – Der er realistiske muligheder for at komme i finalen. Skal vi have en motivator som kan tage fat i folk? Den samlede bestyrelse er enige om, at vi skal prøve at gøre det så godt som muligt i klubturneringen denne gang.

 

Næste møde – tirsdag 24.06.2008 kl. 19.30 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr