2008.05.03

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kim Rokkjær, Kell Sønnichsen, Kent Lodberg, Kenneth Skaug og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Hans Vendelbjerg

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Møde med Århus 1900 - Ebbe har haft et møde med Århus 1900 ang. opgavefordeling til DM 2009 mv. Deltagelse i hinandens træningsløb skal være gratis fra 1. maj.

Korrespondance med Skive AMOK om div. match 13/4 ang. skov.

Ny landstræner – Åke Jönsson. Meget positivt, vi glæder os til samarbejdet.

Repræsentantskabsmøde – Ny formand i DOF er Helge Søgaard, næstformand blev Lars Olsen, ny planudvalgsformand blev Thomas Linschouw. Økonomi – DOF kommer ud med 200.000 i overskud i 2007 som et resultat af efterslæb på indtægtssiden fra WOC2006 (ca. kr. 100.000). Budget 2008 viser er overskud på ca. 20.000. Der er i budgettet indbefattet en lille hævelse løbsafgifterne til DOF.

Repræsentantskabsmøde i Idrætssamvirket Århus – Bestyrelsen giver Sten Ejsing fuldmagt til at stemme for OK Pan.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Natugle 12/3 – Nøglepersoner er fundet – alt OK.

DPT 12/4 – Stævneleder og stævnekontrollant mangler. Dommer – Kell.

Gjern 7/9-08 – Banelægger er René Rokkjær, øvrige nøglepersoner mangler. Ebbe tager kontakt til Inga Jæger, SOK med henblik på at skaffe en banekontrollant.

DM Lang 13/9-09 – Banelægger er Henrik Jørgensen, øvrige nøglepersoner søges.

Midgårdsormen 2010 – Udskudt til næste møde.

Klubtur 2008 – Anne Skaug og Torben Utzon m.fl. har lavet et fint oplæg. Ifølge oplæget vil klubbens tilskud med 50 personers deltagelse blive omkring kr. 27.000, egenbetaling omkring kr. 700. Principdiskussion om egenbetalingens og klubtilskuddets størrelse fulgte. Er det nødvendigvis fedt for nye at komme til Sverige? Bestyrelsen blev enige om følgende ramme: Egenbetalingen må blive op til kr. 600/voksen, kr. 400/barn og klubben vil give et tilskud på op til kr. 500/person.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Eliteudvalg – Intet nyt.

Kortudvalg – Der skal snarest holdes et møde med Århus 1900 om kortpolitik. Flemming Nørgaard, Kell Sønnichsen og Ebbe Nielsen deltager.

Hasle Bakker – Idrætssamvirket er muligvis villige til at medfinansiere kortet.

 

Pkt. 4 – Faste poster

Marselisborg Nord/Storskoven – Diskussion af løsning med trykning på eksisterende A3-skæringer. Dette er problematisk pga. de faste posters opdeling i tre grupper. Løsningen blev at lave tre nye skæringer i A4 med en postgruppe på hver. Dette er et mere håndtérbart format for skoler og andre brugere. Tidshorisont for opsætning og trykning 3-4 uger.

Opgaven med at finde kortsalgssteder er overtaget af Kenneth Skaug. Disse skulle snart være på plads og brochurer skal nu produceres.

Risskov – Projekt går i luften når Marselisborg Nord/Storskoven er afsluttet.

 

Pkt. 5 – MTB-O

Et MTB-O-udvalg er oppe at køre og består pt. af Henriette Jørgensen, Michael KS og Trine Nielsen. Udvalget forventes at komme med et oplæg til bestyrelsen på et tidspunkt.

Perspektiverne for at få lov til at arrangere MTB-O i Marselisborg og andre nærskove er pt. begrænsede, men bestyrelsen er opmærksom på gruppen af aktive (og satsende) udøvere. Kent opfordrer til at man nøje afvejer konsekvenserne for fodorientering i klubben (økonimisk og skovadgangsmæssigt) ved at engagere sig i MTB-O.

Tilskud til MTB-O-eliten – Bestyrelsen var positive. Tilskudet vil være aktivitetsbaseret og gå gennem eliteudvalget. Bestyrelsen er forberedt på en budgetoverskridelse fra eliteudvalgets side hvis det besluttes at give tilskud til MTB-O-eliten. Evt. tilskud må ikke gå ud over tilskudet til fodorienteringseliten.

 

Pkt. 6 – Feminaløb 2008

Status – Der er dd. kl. 17.04 tilmeldt 1246 løbere! Alt kører på skinner. Næste møde er på tirsdag. Grethe får FEMINA-link på forsiden af hjemmesiden.

 

Pkt. 7 – Økonomi mv.

Udsat til næste møde.

 

Pkt. 8 - Evt.

Internet på Silistria – TDC er på sagen, men hvor ender ledningen???

Inspirationsmøder i ”Århus i Forening” – Henrik Jørgensen og Anne Skaug har meldt sig.

Hjemmeside – Erik informerede om at en ny hjemmeside er på vej. Nyt design, ny struktur...

Ikke-betalende medlemmer – Erik samler op og sender mails.

 

Næste møde – tirsdag 08.04.2008 kl. 20.00 på Silistria (Ebbe inviterer Hanne)

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr