2008.02.05

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kim Rokkjær, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg og Grethe Leth Pedersen

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Kent Lodberg og Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Velkommen til Grethe i bestyrelsen.

Genralforsamling – Velafviklet, ingen yderligere diskussion.

Klubledermøde – Kell refererede. Jesper Lysgaard stopper som breddekonsulent d. 1/3-08. Stillingen deles i to halve stillinger (øst/vest). Keld Gade er ny mand i DOF´s planudvalg (afløser Tage Baun).

Jakob Ødum har sagt op som landstræner pr. 29. februar.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Klubtur 2008 – Henrik Jørgensen, Torben Utzon og Anne Skaug arbejder på en tur til Göteborg.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Eliteudvalg – Intet nyt.

Kortudvalg – Møde med Århus 1900 og kortpolitik. Flemming Nørgaard, Kell Sønnichsen og Ebbe Nielsen deltager.

Kommunen er interesseret i et nyt kort over Hasle Bakker og vil evt. medfinansiere.

 

Pkt. 4 – Faste poster

Brochure – Kell har lavet to udgaver. En om faste poster, en generel om OK Pan og orienteringsløb. DOF skal søges om finansiering. Brochuren enten være almen eller der skal laves en version målrettet skolerne.

 

Pkt. 5 – Projekter i 2008 og fremad

Natugle 12/3-08 i Risskov – Banelægger: Lasse Staffensen, banekontrollant: Kell Sønnichsen, stævneleder: mangler, stævnekontrollant: Kim Rokkjær, dommer: mangler.

DPT 12/4-08 i Mindeparken – Kurt Lyndgaard: banelægger, banekontrollant: mangler, stævneleder og – kontrollant samt dommer: mangler.

Djurslandsløbet 7/9-08 i Gjern Bakker – Nøglepersoner mangler fortsat. Opslag på hjemmesiden og i Pan-Posten med efterlysning af funktionsledere (gælder også DM 2009).

DM 2009 - Kontakt med Århus 1900 – Der skal laves fælles folder og evt. hjemmeside. Kell er webmaster på hjemmsiden.

Midgårdsormen – Udsat

 

Pkt. 6 – Feminaløb 2008

Status – Der har været holdt møde. Der er sendt mails til tidligere deltagere. Der er allerede nu omkring 730 tilmeldte.

 

Pkt. 7 – Økonomi mv.

Initiativer – Hvad vil vi have ud af det ekstra budgetterede tilskud til ungdomssiden? Flere medlemmer, flere tilmeldinger til åbne løb. Bestyrelsen vil gerne have en målsætning fra ungdomsudviklingen.

Ungdomskurser og lejre koster pt. 250/600, 300/1000, 300/1100 kr. for hhv. U1ere, U2ere og juniorer.  

Her vil OK Pan gerne støtte og evt. hæve klubtilskuddet til kurserne. Ebbe kontakter ungdomsudvalget. Punktet behandles igen på næste møde.

Større tilskud til arrangementsudvalget. Vil vi give større tilskud til klubture evt. for at få flere unge/børn med? Hvordan får vi de nye med? Personlige invitationer virkede til klubfesten. Erik har sendt en liste fra O-service til Kim, med henblik på at identificere nye medlemmer og sende personlige indbydelser til disse.

Grethe efterspørger tilskud til MTB-initiativer i klubben. Diskussion af officiel holdning til MTB-O skal tages i bestyrelsen snarest muligt. Bestyrelsen efterlyser et udkast til ønsker, målsætning mv. fra klubbens aktive MTB´ere for at kunne tage stilling til hvilke initiativer den vil støtte.

 

Pkt. 8 - Evt.

Internet på Silistria – Forsinket pga. tekniske problemer, Kell er på sagen.

Invitation til DM-fest på rådhuset – Ebbe tilmelder René, Henriette og Torbjørn.

DGI Østjylland inviterer til inspirationstur. Kan klubben have noget ud af at deltage? Konklusionen er, nej.

 

Næste møde – onsdag 05.03.2008 kl. 19.00 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr