2008.01.08

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Bjarke Refslund, Kenneth Skaug

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Der er blevet sendt julekort til klubbens kontakter mv.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Behandles under pkt. 5

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Løbsudvalg – Potentiel formand fundet. Inviteres på næste bestyrelsesmøde.

Eliteudvalget – Bjarke Refslund går af som formand. Bjarne Hoffmann og Torben Utzon sidder i udvalget og har et godt overblik. Der er blevet holdt et møde, men ingen formand er fundet.

Husudvalget - Ole stopper som formand. Bestyrelsen besluttede at udvalget kan fortsætte uden formand, Ebbe fungerer som kontaktperson til husudvalget.

Facaderenovering. Arbejdet påbegyndes i april. Beskæring af træer vil ske i løbet af vinteren.

 

Pkt. 4 – Faste poster

2 startsteder mangler. Skovmøllen (u/brochurer) og Ørnereden (m/brochurer). Pakke til skolerne skal skrues sammen. Kell laver et overslag på økonomien i det.

Risskov – Placeringer og startsteder skal godkendes. Grimhøj og andre byskove er fremtidige projekter.

 

Pkt. 5 – Projekter i 2008 og fremad

Natuglen 12/3-08 – Evt. Risskov. Dialog med 1900 omkring afgrænsning af terræn til DM Sprint fortsætter. Banelægger og stævneleder mangler.

Dansk Park Tour 12/4-08 i Mindeparken – banelægger og stævneleder mangler.

Djurslandsløbet 2008 i Gjern Bakker 7/9-08. Skovtilladelse søges snarest muligt. Nøglepersoner skal findes.

DM 13/9 2009 i Linå – Skovpuljen søges om tilskud til skovadgang.

Midgårsormen 28/8-10 i Marselisborg/Fløjstrup – Skovtilladelse kan søges allerede nu. Flere stævnepladser i spil, bl.a. v/Scanticon og Moesgaard Strand.

 

Pkt. 6 – Feminaløb 2008

Sten Ejsing har mødedatoer på plads – offentliggøres snarest.

Hvordan markedsfører vi OK Pan i forbindelse med løbet. Brochure i posen, evt. børneparkering med orienteringsbane...?

 

Pkt. 7 – Økonomi mv.

Samarbejde med 1900 omkring DM-weekend - Folder til uddeling ved stævner skal udarbejdes.

Regnskab v/Hans – Regnskabet nærmer sig sin afslutning og ser meget positivt ud. Regnskab 06/07 samt budget 07/08 blev gennemgået og debatteret. Bl.a. tilskud til ungdomsudvalget, klubdragter, elite mm. Endeligt regnskab offentliggøres ved fremlæggelse på Silistria før generalforsamlingen.

 

Pkt. 8 - Evt.

Repræsentantskabsmøde 1.-2. marts – Ebbe, Kell og Hans deltager.

Internet på Silistria – Er leveret. Kell opsætter. Printer er leveret og opsat.

1900MTB søger om at låne Silistria til et internationalt MTB-stævne. Det blev besluttet at dette er imod klubbens regler. Retningslinier for udlån af Silistria behandles på et senere møde.

Pan-Præstationen. Kun en indstilling modtaget. Kandidater blev debatteret.

Indkommet forslag om sikring af jule- og Sankt Hans-løb, samt regelmæssig afholdelse af træningsløb. Forslaget er i tråd med bestyrelsens intentioner og gives videre til arrangementsudvalget.

Skovkontaktarrangement i DOF – Frank Linde, Mogens Nielsen og Karsten Hinge deltager.

 

Næste møde – tirsdag 05.02.2008 kl. 20.00 på Silistria

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr