2007.12.06

Fremmødte:  

Bestyrelsen: Ebbe Nielsen, Kent Lodberg, Kim Rokkjær, Kell Sønnichsen, Hans Vendelbjerg, Kenneth Skaug

I øvrigt: Erik Skovgaard Knudsen (sekretær)

Afbud fra: Bjarke Refslund

 

Pkt. 1 – Info fra formanden

Samarbejde med kajakklubben – Klubben er opsat på et samarbejde. Ebbe tager et møde.

Ebbe har søgt Idrætssamvirket om støtte til pandelamper – Det har vi fået.

Pokaler – Der købes pokaler til de klubmesterskabsklasser der mangler.

 

Pkt. 2 – Nært forestående opgaver/status

Klubtur – Intet nyt

Generalforsamling – Info i PP OK. Div. formalia diskuteret.

 

Pkt. 3 – Udvalgsbemanding

Løbsudvalg – Kent arbejder videre med projektet.

Eliteudvalget – Bjarke Refslund går af som formand og der skal findes en ny. Ebbe og Bjarne har haft møde med Ole Lind og ser frem til samarbejdet.

 

Pkt. 4 – Husudvalget

Sten Ejsing har indhentet tilbud på facaderenovering. Arbejdet forventes påbegyndt i år og færdiggjort til løbet af foråret, når temperatur og luftfugtighed tillader at der males. Beskæring af træer vil ske i løbet af vinteren.

 

Pkt. 5 – Faste poster i Storskoven og Fløjstrup

Pæle + skilte er opsat under ledelse af Kent L. De sidste startpunkter skal lige afklares og så skal kortene trykkes. Brochurer er under udarbejdelse (skal passe i standardiseret skabelon).

Risskov – Forslag med 32 poster er udarbejdet og ligger til godkendelse.

Fløjstrup er også en mulighed, men kommunen (Natur og Miljø) ser helst byskovene aktiveret med faste poster (Lisbjerg, Skjoldhøjkilen, Mollerup m.fl.).

Gjern Bakker – Her er der også ønske om faste poster. Afklaring søges i forbindelse med søgning om skovtilladelse til Djurslandsløbet 2008.

 

Pkt. 6 – Projekter i 2008 og fremad

Natuglen 12/3-08 – Evt. Risskov.

Djurslandsløbet 2008 i Gjern Bakker 7/9-08 (kan søges når DM i Linå falder på plads)

DM 13/9 2009 – Vi kan låne Linå af Silkeborg. Søgning om skovtilladelser er i gang.

Midgårsormen 28/8-10 - Marselisborg/Fløjstrup. Mulig stævneplads v/Handelsfagskolen (gl. Scanticon). Der fulgte en brainstorm/diskussion over koncepter for Midgårdsormen.

 

Pkt. 7 – Feminaløb 2008

Der har været holdt indledende info-møde og styregruppen er samlet. Bl.a. er en aftale med ultimate på plads. Der satses på 4000 deltagere.  

 

Pkt. 8 – Økonomi mv.

Samarbejde med 1900 omkring DM-weekend. Ebbe holde kontakten. Regnskabet nærmer sig en afslutning og det ser fornuftigt ud.

 

Pkt. 9 - Evt.

Medlemsanalyse. Aldersgrupper – indsatsgrupper – målsætning for udvikling. Er det noget vi har brug for og er det noget vi kan gennemføre? Ebbe kastede idéen ud, så bestyrelsen kan tænke over det.

Repræsentantskabsmøde 1.-2. marts – Ebbe deltager.

Vedtægtsændring – Erik har kigget på en tilpasning af klubbens love, så de harmonerer bedre med praksis i forhold til håndtering af medlemsoplysninger (ind- og udmeldelse). Forslaget blev diskuteret og konklusionen blev at vi ikke umiddelbart havner i problemer med den nuværende formulering. Forslaget søges indkluderet ved en evt. ”lovændringspakke” i fremtiden. Der er dog ingen aktuelle planer om at gennemføre en sådan.  

Internet på Silistria – Går i luften 7/1-08. Retningslinier for brug overvejes.

Printer på Silistria – Printer er valgt, men da prisen er høj her op til jul, indkøbes den i januar i stedet.

Revision af regler for lån af Silistria – Evt. åbning for overnatning. Ebbe undersøger med brandmyndighederne. Erik udarbejder et forslag til et nyt regelsæt til næste bestyrelsesmøde.

Caravellen – Bestyrelsen er blevet gjort opmærksom på at der til tider kører flere med caravellen end der er seler til. Dette er ikke tilladt ifølge de nye færdselsregler. Kim beder Tut om at synliggøre de mest basale regler for alle førere af caravellen.

Økonomi/kortsalg (Kell) – Kortudvalget overvejer muligheden for download af kort via nettet, mod indbetaling til girokonto. Servicen skal primært indbefatte de kort vi selv printer. Fordele/ulemper blev diskuteret. Kell tager overvejelserne med tilbage til kortudvalget.

Julekortdatabase med klubbens samarbejdspartnere er under opbygning af Bent Nielsen og Mogens Nielsen, så vi kan sende en hilsen til vores kontakter. Giv Ebbe besked hvis i har emner til listen – hurtigt!

 

Næste møde – tirsdag 08.01.2008 kl. 20.00 v/Hans

Klubhus

Silistria
Ørneredevej 15
8270 Højbjerg 
T:  86 27 08 31
M: 29 73 47 18
CVR: 64040618

Sekretariat (ekstern kontakt)

Jan Bille
Mejløvænget 33
8381 Tilst
Tlf. og SMS:    29 73 47 18
Denne email adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.
MobilePay: 54878

Link

Kontakt_qr